Citycon loi läpinäkyvyyttä asiakastietoon Sales Cloudin avulla

Citycon toi organisaation käyttöön enemmän laadukkaampaa asiakastietoa ja sai aikaisemmin hiljaista asiakastietoa kaikkien käyttäjien saataville Sales Cloudin avulla.

Haasteet

 • Organisaatio on maantieteellisesti hajallaan.
 • Tiimirakenteen hajautettu malli teki kommunikaatiosta haasteellista.
 • Organisaatiossa oli paljon hiljaista tietoa asiakkuuksiin liittyen.
 • Ajantasainen ja keskitetty asiakastietokanta puuttui.
 • Asiakkuustietojen siirtäminen ja jatkuvuuden takaaminen muutostilanteissa sekä henkilöstövaihdoksissa oli haasteellista.

Ratkaisu

 • Toteutettiin Sales Cloud -implementointi kaikille vuokrausliiketoiminnan parissa työskenteleville.
 • Rakennettiin 100%:n läpinäkyvyys toimintaan kaikille käyttäjille yksinkertaisen käyttäjäoikeusmallin kautta.
 • Tehtiin kauppakeskuskohtaiset Dashboardit, jotka antavat nopeasti reaaliaikaisen kuvan toiminnan tilasta.

Tulokset

 • Sisäinen kommunikaatio parani huomattavasti.
 • Organisaatiossa on enemmän ja laadukkaampaa asiakkuustietoa kaikkien käytettävissä.
 • Aiemmin hiljainen asiakkuustieto on nyt paremmin kaikkien käyttäjien saatavilla.
 • Raportointi automatisoitui ja nopeutui.

Lisätietoja

Anni Tenhunen
Retail Relations Manager
Citycon Oyj
+358 40 725 6005

Pekka Huttunen
Business Development Manager
Citycon Oyj
+358 40 704 3509

BiiT Oy
Ikla Puustinen, Partner, tel. +358 50 330 8525

Citycon

Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Yhtiö luo puitteet menestyvälle kaupankäynnille. Cityconin kauppapaikat palvelevat sekä kuluttajia että vähittäiskauppaa. Yhtiö ottaa huomioon ympäristön edun ja kauppapaikkojensa lähialueiden hyvinvoinnin. Citycon omistaa 36 kauppakeskusta ja 41 muuta liikekiinteistöä, minkä lisäksi yhtiö johtaa ja kehittää kahta kauppakeskusta Suomessa omistamatta sitä itse. Yhtiön omistamista kauppakeskuksista 23 sijaitsee Suomessa, 9 Ruotsissa, 4 Baltiassa ja 1 Tanskassa. Citycon Oyj:n osake on noteerattu Helsingin pörssissä.