Componentan Sales Cloud -onnistumistarina

Componenta saavutti Salesforcen CRM-ratkaisun avulla 360 asteen näkymän koko organisaatioon. Ratkaisu paransi myynnin ennustettavuutta ja myyjien välistä seurantaa.

Haaste

 • Kaikki asiakkuuksiin liittyvä tieto oli hajallaan.
 • Asiakastietojen keskittäminen ja asiakaslähtöinen toiminta vaati kehittämistä.
 • Myynnin suoritustehossa havaittiin parannuspotentiaalia.
 • Läpinäkyvyydessä oli puutteita – myyntijohto oli vailla täsmäasetta, jolla johtaa myyntiä.
 • Myyntiprosessissa havaittiin tehottomuutta, eikä toiminta ollut yhtenäistä.
 • Myyntiputken seurannassa oli haasteita.

Ratkaisu

 • Ensimmäisessä vaiheessa kokonaisvaltainen implementointi kaikille myyjille, myynnin tuelle sekä johdolle.
 • Toisessa vaiheessa suunnitteluun otettiin mukaan koko käyttäjäkunta tarjousprosessin laadun parantamiseksi.
 • Kaikille omat mittaristot henkilökohtaisen suoritustason mittaamiseksi.

Tulos

 • 360°-näkymä koko organisaatioon toi erinomaiset edellytykset toiminnan seurantaan.
 • Ennustettavuus myynnissä parani huomattavasti.
 • Myyjien välisen seurannan reaaliaikaisuus paransi myynnin painopistealueiden kehittämistä.

Lisätietoja

Pauli Honkkila
Manager, Sales Process Development
Componenta Oyj
+358 50 354 7858

BiiT Oy
Ikla Puustinen, Partner, tel. +358 50 330 8525

Componenta

Componenta on merkittävä eurooppalainen valuratkaisujen toimittaja, joka on läsnä tärkeimmillä markkina-alueilla ja toimitamme asiakkaillemme ratkaisuja suunnittelusta komponentteihin. Componentan toiminta perustuu asiakkaiden toimialan tuntemukseen ja vahvaan suunnittelu-, valu- ja koneistusosaamiseen sekä Componentan arvoihin ja kestävään kehitykseen.