Sales Cloud toi täydellisen näkymän myynnin kokonaistilanteeseen

Santasalon ja Moventaksen Sales Cloud -käyttöönotto toi kaiken liiketoiminnan kannalta tärkeän tiedon yhteen paikkaan ja tarjosi täydellisen näkymän myynnin kokonaistilanteeseen.

Haaste

 • Kunnollisen myyntiprosessin yleisnäkymän puuttuminen.
 • Hankaluudet myynnin ja valmistusmäärien ennustamisessa.
 • Kansainvälisen tiedonkulun ja -jakamisen ongelmat eri organisaatiotasojen ja tiimien välillä.
 • Vaikeudet allokoida henkilö- ja talousresursseja kansainvälisesti operoivan yrityksen sisällä.
 • Kahden erillisen sisäisen yksikön myyntiprosessien hallinnointi.

Ratkaisu

 • Tarkka myynnin Salesforce Sales Cloud -seurantajärjestelmä kattamaan prosessin jokainen vaihe.
 • Molemmille sisäisille yksiköille tarkoin määritellyt myyntiprosessit.
 • Ennustetyökalun harmonisointi tuote-, valmistus- ja myyntitasolle.
 • Ajantasaiset viestintävälineet ja -foorumit (Salesforce Chatter), jotka mahdollistavat läpinäkyvän ja nopean viestinnän kaikille tarvittaville organisaatiotasoille.
 • Viestinnän seurantatyökalut sellaisiksi, että jokaisen asiakkaan ja kontaktihenkilön kanssa käydyt keskustelut tallentuvat ja ovat tarvittaessa muidenkin käytössä.
 • Outlook-sähköpostin synkronointi asiakastietokannan kanssa, jotta mikään tärkeä viesti ei jää roikkumaan yksittäisen käyttäjän postilaatikkoon tai kovalevylle.

Tulos

 • Täydellinen näkymä myynnin kokonaistilanteeseen niin ennusteen, nykytilanteen kuin historian osalta, mikä tehostaa myyntiprosessia ja sen hallintaa.
 • Kaikki liiketoiminnan kannalta tärkeä tieto on yhdessä paikassa ja kaikkien yhteisessä käytössä.
 • Erinomaiset raportointityökalut myynnillä ja päällikkötasolla. Tämän ansiosta yrityksen henkilöstö on paremmin perillä siitä, miten liiketoiminta sujuu ja missä voidaan kenties parantaa vielä suoritusta entisestäänkin.
 • Selkeät prosessit, jotka helpottavat myyjien, ja muidenkin työntekijöiden osalta, tietojen kirjaamista, seurantaa ja raportointia.

Lisätietoja

Biit Oy
Ikla Puustinen, Partner, tel. +358 50 330 8525

Moventas & Santasalo

Moventas ja Santasalo toimivat 14 maassa ja se asettaa luonnollisesti haasteita asiakastiedon hallintaan, yleiseen tiedonkulkuun sekä myynnin ja toimitusten ennustamiseen.