Tekoäly tulee kellarista loppukäyttäjälle

Salesforcen Senior Director, Solution Engineering Juha Teljo on koko uransa ajan työskennellyt analytiikan ja tiedon hyödyntämisen parissa. Tekoälyssä häntä kiinnostaa ennen kaikkea sen mahdollisuus auttaa ihmisiä suoriutumaan paremmin tehtävistä, jotka tällä hetkellä ovat mahdollista vain harvoille asiantuntijoille.

Teksti & video: Jarmo Tuutti

Viimeiset puoli vuotta Juha Teljo on johtanut Salesforcella EMEA-alueen (Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka) tiimiä, joka auttaa asiakkaita löytämään uusia tapoja analytiikan hyödyntämiseksi. Tällä hetkellä hän on rakentamassa samanlaista tiimiä tekoälyn ympärille.

Teljo aloitti uransa 27 vuotta sitten Cognosilla ja on siitä lähtien työskennellyt analytiikan ja tiedon hyödyntämisen parissa. Vuonna 2008 hän oli Cognosin maajohtajana ja tuolloin hän siirtyi IBM:lle yrityskaupan myötä. IBM:n oman Watson-tekoälyn syntyaikoihin hän työskenteli prediktiivisen analytiikan parissa.

Tekoäly tulee kellarista loppukäyttäjälle, Juha Teljo
Juha Teljo on työskennellyt koko uransa analytiikan ja tiedon hyödyntämisen parissa.

Tekoälyssä kiinnostaa käytännön mahdollisuudet

Eniten Teljoa kiinnostaa tekoälyssä sen hyödyntäminen käytännössä. Tekoäly mahdollistaa asiantuntijoiden työn skaalaamisen ja sen kautta auttaa luomaan myös paremman maailman. Hän itse puhuu pragmaattisesta ajatusmaailmasta ja haluaa keskittyä ennen kaikkea siihen, mitä tapahtuu tässä ja nyt. Missä tekoäly voi parantaa yksittäisiä prosesseja ja yksittäisten ihmisten työn tekemistä.

– Ne on niitä isoja juttuja, millä saadaan maailmasta oikeasti fiksumpi paikka elää, Teljo tähdentää.

Esimerkiksi tekoälyn mahdollisuuksista Teljo nostaa terveydenhuollon. Suomessa me olemme tottuneet helposti saatavilla oleviin lääkäripalveluihin, mutta esimerkiksi Intiassa läheskään kaikilla ei ole vastaavaa mahdollisuutta. Ihmiset kuitenkin sairastavat samanlaisia sairauksia. Tällaisessa tilanteessa tekoäly auttaa skaalaamaan lääkäreiden asiantuntemuksen ja suurempi määrä ihmisiä saadaan paremman hoidon piiriin.

Tavallisen käyttäjän on pystyttävä hyödyntämään tekoälyä ilman koodaamista.

Pragmaattisuus on myös se asia, jota Teljo pitää erityisen hyvänä Salesforcen lähestymistavassa tekoälyn hyödyntämiseksi. Einsteiniksi nimetyt tekoälyyn perustuvat toiminnallisuudet eivät ole vain kellarissa kehitettävä asia, vaan niitä rakennetaan alusta asti loppukäyttäjät mielessä. Tavallisen käyttäjän on pystyttävä hyödyntämään tekoälyä ilman koodaamista.

– Salesforce on aina se operatiivinen, käyttäjän kohtaama käyttöliittymä. Se kokemus, jonka kautta tekoäly toimii tai ei toimi. Se on se mielenkiintoinen juttu, jonka avulla pääsee tuomaan ratkaisuja lähemmäs käyttäjää.

Tieteiselokuvat luoneet turhia uhkakuvia

Monet teknologia-alan isot teemat, kuten big data ja pilvi, eivät kiinnosta suurinta osaa teknologia-alan ulkopuolella työskenteleviä ihmisiä. Tekoälystä kaikilla on kuitenkin mielipide. Osittain tästä voidaan kiittää science fictioniä.

– On olemassa Terminatorit ja 2001 Space Odyssey -elokuvat, joissa on ollut tekoäly, joka on ollut ihmisille vahingollista. Se on aina halunnut listiä ihmisen. Se on ollut koko elokuvan juoni.

Terminator-elokuvissa Skynet-niminen äärimmäisen kehittynyt tekoäly aloittaa ydinsodan ja tämän jälkeen luo armeijan tappajarobotteja, joita vastaan ihmiskunnan rippeet taistelevat.

Tekoäly voi kehittyä ihmistä älykkäämmäksi ja voisi myös kiihtyvällä vauhdilla luoda itsestään uusia parempia versioita. Teljo ei pidä tällaista singulariteetiksi kutsuttua tulevaisuudenkuvaa mahdottomana, mutta ei myöskään ihan lähiaikoina toteutuvana asiana. Singulariteetti ei myöskään tarkoita automaattisesti, että tekoäly olisi uhka ihmiskunnalle.

Lähitulevaisuuden uhkakuvat liittyvät kuitenkin yhteiskunnallisiin asioihin.

Lähitulevaisuuden uhkakuvat liittyvät kuitenkin yhteiskunnallisiin asioihin, kuten teknologian hyödyntämisen eettisiin kysymyksiin. Esimerkiksi kameroita on kaikkialla ja samalla konenäkö pystyy ymmärtämään yhä paremmin myös liikkuvaa kuvaa.

– Maailma alkaa olla täynnä sensoreita. Tuntuu hullulta, mutta emme ole kaukana siitä, että suurin osa asioista, joita päivän aikana näemme, on videolla jossain.

Teljo kuitenkin painottaa, ettei kyse ole uudesta tilanteesta.

– Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun olemme tällaisten asioiden edessä ihmiskuntana, hän tarkentaa.

– Muutama kymmenen vuotta sitten, kun lähdettiin tekemään lapsivesitutkimuksia, niin millaisen eettisen ongelman äärellä silloin on oltu, kun saadaan tietää jotain syntymättömästä lapsesta, joka laittaa meidät hyvin vaikeiden asioiden eteen? Silti olemme kyenneet löytämään siihen sellaiset eettiset pelisäännöt, ettei kukaan ole huudellut asiasta viimeiseen kymmeneen vuoteen.

Monet muutkin tulevaisuuden teknologiat luovat Teljon mukaan sekä uhkakuvia että mahdollisuuksia. Esimerkiksi kubitti- eli kvanttitietokone pystyy tekemään laskentaa aivan uudessa mittakaavassa. Tämä mahdollistaa nykyisten salausalgoritmien nopean murtamisen, mutta luo samalla kokonaan uusia mahdollisuuksia esimerkiksi terveydenhuoltoon. Teljon mukaan meidän on toimijoina oltava tarkempia sen suhteen, mihin teknologiaa käytetään.

– Kysymys on siitä, että meidän on mietittävä alusta saakka, miten näiden asioiden kanssa toimitaan.

Tekoäly tulee osaksi arkea

Teljo jaottelee tekoälyn puhtaaseen ja pragmaattiseen tekoälyyn. Puhtaan tekoälyn kohdalla tavoitteena on luoda ihmisen kaltainen toimija, joka kykenee tekemään itse päätöksiä ja järkeilemään. Arjessamme lähimpänä tätä ovat itseajavat autot ja alukset, jotka pystyvät reagoimaan ympäristöönsä itsenäisesti. Tällainen puhdas tekoäly on Teljon mukaan vielä kaukana yrityksistä.

– Jos ajattelen asiaa tavallisen yrityksen kannalta, on tämä vielä melko kaukaista maailmaa niille. Mietin asiaa enemmän pragmaattisen tekoälyn kautta, missä tekoälyteknologioita sovelletaan olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin ja olemassa oleviin kyvykkyyksiin. Asioita kuten koneoppiminen. Miten niitä voidaan upottaa paikkoihin, joissa jo nyt tehdään töitä.

Pragmaattisesta tekoälystä Teljo antaa muutaman yksinkertaisen esimerkin. Monissa yrityksissä myynti saa päivittäin paljon liidejä eri lähteistä. Tekoäly ei korvaa myyjää, mutta tekoäly voidaan upottaa myyjien käyttämään järjestelmään. Esimerkiksi Salesforcen tekoälyä hyödyntävä ominaisuus, Einstein Lead Scoring, pisteyttää liidit ja näin kertoo myyjälle mihin kannattaa keskittyä. Toisaalta tekoälyn avulla esimerkiksi Kone ennustaa milloin hissi tarvitsee huoltoa, tekoäly auttaa päättämään kenet kannattaa lähettää korjaamaan sitä ja se myös varmistaa, että oikeat varaosat ovat mukana.

Einstein artificial intelligence lead scoring
Salesforce on tuonut tekoälyn osaksi tuotteitaan. Tekoäly pystyy esimerkiksi auttamaan myyjää pisteyttämällä liidejä.

Jokainen meistä kohtaa tekoälyä päivittäin esimerkiksi verkkokaupoissa, Facebookissa ja Applen Sirin kaltaisissa älykkäissä avustajissa. Näiden taustalla on älykkäitä algoritmeja, jotka pyrkivät ymmärtämään käyttäjän tarpeita ja kääntämään ne suosituksiksi.

– Tällaisten pienten voittojen kautta yritys pystyy rakentamaan maturiteettia, joka auttaa ymmärtämään, missä voidaan tehdä jotain todella transformatiivista, Teljo kertoo tekoälyn mahdollisuuksista.

Pienten voittojen kautta yritys pystyy rakentamaan maturiteettia, joka auttaa ymmärtämään, missä voidaan tehdä jotain todella transformatiivista.

Analytiikan osalta Salesforcen tavoitteena on mahdollistaa, että tavallinen käyttäjä voi kysyä tekoälyltä kysymyksiä, kuten mitkä asiat vaikuttavat tiettyyn muuttujaan tai mitä tapahtuu, jos jotain asiaa muuttaa.

Loppukäyttäjän on kuitenkin lähdettävä liikkeelle jostain, Teljo muistuttaa. Usein sorrumme miettimään asioita siitä näkökulmasta, mikä on aikaisemmin ollut mahdollista.

– Keskeinen juttu on, että kaikki lähtee jostain kysymyksestä. Kysymysten pohtiminen on asiakkaalle haasteellisin kohde, koska pohdimme usein kysymyksiä, mitä voimme kysyä historiallisen kyvykkyyden perusteella.

Kertyvä data, algoritmit ja tekoäly kuitenkin mahdollistavat sellaisten kysymysten kysymisen, mikä aikaisemmin ei ole ollut mahdollista. Teljon mielestä asiakkaiden on kehdattava kysyä kysymyksiä, jotka voivat vaikuttaa tyhmiltä, mutta joihin voikin löytyä vastaus analytiikan avulla.

Luonnollisen kielen ymmärtäminen kehittyy nopeasti

Luonnollisen kielen ymmärtämisen algoritmit ovat olleet olemassa jo aika kauan, mutta vasta viime vuosina olemme voineet käydä keskusteluja tietokoneen kanssa. Teljon mukaan tämä tulee olemaan yksi merkittävä tekoälyn sovelluskohde lähitulevaisuudessa.

Esimerkiksi simultaanitulkkaus mullistuu, kun kuulokkeet tulkkaavat keskustelua sujuvasti. Teljon mielestä näyttää siltä, että tästä ei olla kovin kaukana. Samalla asiakaspalvelussa käytettävät tekoälyt ja botit tulevat jatkuvasti älykkäämmiksi ja ymmärtävät, millaista keskustelua käydään.

Esimerkiksi Salesforcen Einstein-tekoäly kykenee ymmärtämään keskustelun sävyn ja jopa sarkasmia, mikä on ollut pitkää haasteellista luonnolliselle kielen ymmärtämisen algoritmeille. Kun ominaisuus upotetaan yrityksen asiakaspalvelun prosesseihin, voi tekoäly priorisoida kiireelliset asiakaspalautteet ja ohjata ne oikealle henkilölle.

Tekoäly korvaa osan töistä, mutta muuttaa kaikkia

On selvä, että tekoäly korvaa pienen osan töistä, kuten uusi teknologia aina tekee. Esimerkiksi simultaanitulkkauksen kehittyminen tarkoittaa, että tarve ihmisille tässä roolissa vähenee. Teljon mukaan tekoäly tulee kuitenkin muuttamaan kaikkia töitä.

– Tekoäly voi viedä kymmenen prosenttia työpaikoista, mutta muuttaa sataa prosenttia niistä, Teljo tähdentää.

Suurinta osaa työpaikoista tekoäly ei korvaa, vaan niissä se tulee työntekijöiden rinnalle ja avuksi. Esimerkiksi Teljo nostaa taas terveydenhuollon.

– Oletat lääkärissä, että yhden ihmisen pään sisällä on kaikki hoitamisessasi tarvittava tieto. Se on aika kohtuuton oletus lääkäriä kohtaan. Lääkärin on vaikea siinä tilanteessa konsultoida kollegaa tai löytää asiantuntijaa. On helppo nähdä, että jos lääkäri pystyisi tällaisessa tilanteessa datan avulla näkemään enemmän sinusta, kuin pelkällä kliinisellä tutkimuksella, mihin hänellä on muutama minuutti aikaa, se johtaisi parempaan lopputulokseen.

Kyse ei siis Teljon mukaan ole tilanteesta ihminen vastaan kone, vaan ihminen ja kone yhdessä.

Tekoäly on jo täällä

Puheet tekoälystä tulevaisuutena Teljo kuittaa naiivina, koska hänen mukaansa tekoäly on jo täällä. Aikaisemmin kynnys lähteä hyödyntämään tekoälyä on ollut liian korkea, mutta nykyisin asioita on helppo lähteä viemään eteenpäin.

Puheet tekoälystä tulevaisuutena Teljo kuittaa naiivina.

– Salesforcen kulma tekoälyssä on se, että se alusta tulee olemaan älykkäämpi ja asiakkaamme pystyvät toimimaan paremmin. Se on kaiken fokus ja siihen me pyrimme.

Teljon mukaan yritysten pitäisi alkaa opettelemaan tekoälyn hyödyntämistä heti. Aluksi kannattaa ottaa pieniä askeleita, sillä pieni pala älykkyyttä jossain prosessissa voi tuoda merkittävän avun. Tämän pohjalta on myös helppo lähteä miettimään tekoälyn hyödyntämistä laajemmin.