Kolme syytä laajentaa Salesforcen käyttöä

Salesforcessa on potentiaalia paljon muuhunkin kuin “vain” CRM-järjestelmäksi. Mutta miksi sen käyttöä kannattaa laajentaa sen sijaan, että käyttäisi muita sovelluksia? Tässä kolme hyvää syytä.

Olen puhumassa meidän webinaarissa Salesforcen jatkokehityksestä eli siitä, mitä kaikkea voi tapahtua käyttöönottoprojektin jälkeen. Lähdin miettimään omaa esitystäni ihan perusasioista. Miksi Salesforcen käyttöä kannattaisi ylipäätään laajentaa? Sain nopeasti luotua pitkän listan erilaisista syistä, mutta tätä blogia varten valitsin kolme sellaista yleismaailmallista syytä, jotka koskettavat kaikkia yrityksiä.

Webinaari: Kaikki irti Salesforcesta – Mitä kaikkea Salesforcella on mahdollista saavuttaa?

1. Hyödynnä jo tehtyjä Salesforce-investointeja

Salesforce ei ole pelkästään yksittäinen sovellus, vaan johtavia low- ja no-code-alustoja. Tämä tarkoittaa sitä, että alustan päälle on helppo rakentaa uusia sovelluksia pienellä määrällä koodia – joskus ilman yhtäkään koodiriviä. Nämä alustan ominaisuudet on usein käytettävissä samoilla lisensseillä, joten miksi et hyödyntäisi jo tehtyjä investointeja?

”Yhden alustan käyttö on järkevää myös käyttäjäkokemuksen näkökulmasta.”

Yhden alustan käyttö on järkevää myös käyttäjäkokemuksen näkökulmasta: lähetetäänkö käyttäjä useaan eri järjestelmään tekemään eri asioita vai tuodaanko kaikki tekeminen saman, päivittäin käytössä olevan sovelluksen päälle?

Yleinen käyttökohde Salesforcen käytön laajentamisesta on matkalaskujen hyväksyminen. Miksi ihmeessä ottaisit käyttöön uuden sovelluksen, johon pitää ostaa erilliset lisenssit ja johon käyttäjä on lähetettävä hänen päivittäin käyttämästään sovelluksesta? Matkalaskujen hyväksyminen on helppo rakentaa Salesforcen päälle hyödyntämällä alustan jo valmiita ominaisuuksia.

2. Kaikille yhtenäinen näkyvyys asiakkuuksiin – Customer 360

Keräät jo nyt Salesforcen tietokantoihin paljon asiakaskohtaamisiin liittyvää tietoa: kontaktit, tapaamiset, myyntimahdollisuudet ja tarjoukset sekä tietenkin tehdyt kaupat. Miksi et toisi muutakin asiakkuuksiin liittyvää tietoa alustalle ja hyödyntäisi tätä tietoa myös muualla asiakasrajapinnassa?

”Miksi et toisi muutakin asiakkuuksiin liittyvää tietoa alustalle ja hyödyntäisi tätä tietoa myös muualla asiakasrajapinnassa?”

Miten hyvin teillä toimii esimerkiksi asiakaspalvelu? Näkeekö asiakaspalvelija, mitä asiakkaan kanssa on aikaisemmin tehty tai saako asiakkuudesta vastaava myyjä tiedon asiakkaan tekemästä reklamaatiosta? Entä markkinointi? Näkeekö myynti omasta järjestelmästään, miten asiakas on reagoinut markkinoinnin toimenpiteisiin tai saako markkinointi tiedon kampanjoiden toimivuudesta?

Käytännössä kaikki asiakasrajapinnan toiminnot voidaan tuoda Salesforcen päälle joko valmiiden tuotteiden avulla (Service Cloud, Marketing Cloud, Field Service jne.) tai kehittämällä alustan päälle uusia sovelluksia. Tietoa on helppo tuoda myös muista järjestelmistä integraatioiden avulla, kuten tilausten statukset tuotannon järjestelmästä.

3. Yhteistyöllä eroon siiloista

Etätöiden yleistyessä myös yhteistyötä tukevien työkalujen merkitys kasvaa eksponentiaalisesti. Satunnaiset keskustelut ja kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset toimistolla vähenevät, joten on löydettävä muita tapoja tehdä yhteistyötä.

Salesforcen alusta ja kollaboraatiotyökalut sopivat tähän erityisen hyvin. Salesforcen ehdoton vahvuus piilee myös siinä, että sen avulla voidaan helposti ja tarkasti määritellä, kenellä on pääsy mihinkin tietoon. Samalla voidaan varmistaa, että tiedot eivät päädy väärien ihmisten käsiin.

”Yksi Salesforcen vahvuuksia on niin sanottu ’kontekstuaalinen tiedonjako'”

Yksi Salesforcen vahvuuksia on niin sanottu “kontekstuaalinen tiedonjako” eli tieto ja keskustelut tuodaan juuri siihen paikkaan, mihin ne liittyvät.

Esimerkiksi asiakkuuteen liittyvät keskustelut käydään asiakkuuden alla. Toisena esimerkkinä markkinoinnin sisällöntuotantoa ja kampanjasuunnittelua varten voidaan rakentaa helposti oma työkalu työnkulkuineen ja hyväksyntäprosesseineen, ja kaikki tähän liittyvä keskustelu voidaan käydä oikeassa paikassa Chatterin ja Slackin avulla.

Yhteistyön ei tarvitse edes rajoittua vain yrityksen sisälle. Experience Cloudin avulla asioita ja dataa voidaan avata myös asiakkaiden ja kumppanien suuntaan.

Esimerkiksi aiemmin esitelty tuotannon ERP-järjestelmästä tuotu tilauksen status voidaan näyttää suoraan asiakkaalle. Samaan aikaan hyvällä jälleenmyyjäverkoston johtamisella ja toimivilla työkaluilla voidaan luoda parempi näkyvyys myös jälleenmyyjien pipelineen.

Mistä lähteä liikkeelle Salesforcen kehittämisessä?

Kolahtiko jokin edellä mainituista kohdista? Haluaisitko tietää, miten sinun kannattaisi lähteä kehittämään Salesforcen käyttöä omassa organisaatiossasi?

Ensimmäinen askel, jota asiakkaidemme kanssa usein teemme, on rakentaa kuva yrityksen IT-arkkitehtuurista. Tämän havainnollistavan kuvan päälle on helppoa lähteä rakentamaan esimerkiksi tiekarttaa tulevasta kehittämisestä.

Tämä tiekartta kannattaa rakentaa liiketoiminnan tavoitteet ja haasteet – ei siis järjestelmän ominaisuudet – edellä.Vielä loppuun vinkkinä. Kehotan lämpimästi ilmoittautumaan mukaan 2.11. järjestettävään webinaariin “Kaikki irti Salesforcesta”, jossa käymme tarkemmin läpi Salesforcen jatkokehitystä. Mukana webinaarissa on myös eräs asiakkaamme, eli Kasvuryhmä kertomassa siitä, kuinka monipuolisesti he ovat hyödyntäneet Salesforcea.

Mikko Cavenius

Mikko toimii Biitillä arkkitehtinä. Aikaisemmin hän on toiminut monissa eri IT-rooleissa aina projektipäälliköstä tuotekehitykseen.