Kohti kilpailukykyisempää kenttätyötä

Kenttähuolto, kenttätyö, kenttäpalvelu, field service. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta näitä kaikkia yhdistää monessa eri paikassa eri aikoina tehtävä työ, jonka johtaminen voi muodostua haasteeksi muuttujien määrän kasvaessa. Nämä haasteet on kuitenkin ratkaistavissa.

Kenttätyö on usein nähty pakollisena pahana: esimerkiksi asiakkaalle myydyn laitteen takuun aikaiset huollot ovat olleet välttämätön kuluerä. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, ja yhä useammalle yritykselle kenttätyöstä on muodostunut merkittävä kilpailuetu.

Nykyaikainen field service -ratkaisu auttaa kenttätyötä tekevää yritystä merkittävästi kolmella eri osa-alueella:

  • Parempi asiakastyytyväisyys
  • Tehokkaampi toiminta
  • Kasvanut liikevaihto

Olemme koonneet tähän oppaaseen kymmenen tapaa kehittää kenttätyötä asiakaslähtöisemmäksi ja tehokkaammaksi nykyaikaisen field service -ratkaisun avulla.