Salesforcea. Ketterästi.

Ohjelmistoja on kehitetty ja otettu käyttöön jo vuosikymmenet niin sanotulla vesiputousmallilla. Vesiputousmalli sopii kuitenkin harvoin nykypäivän nopeasti muuttuvaan ympäristöön.

Vesiputousmallin sijaan ohjelmistohankkeissa on jo pitkään suosittu ketterän kehityksen menetelmiä. Ketterä kehitys on sateenvarjotermi erilaisille menetelmille ja toimintatavoille, joiden avulla kehitettävää asiaa rakennetaan joustavasti ja iteratiivisesti.

Ketterän kehityksen hyötyjä ovat muun muassa:

  • Parempi sijoitetun pääoman tuotto
  • Ratkaisun parempi sopivuus loppukäyttäjän tarpeisiin
  • Mahdollisuus rohkeisiin kokeiluihin
  • Parempi hankkeen laajuuden hallinta

Tässä oppaassa kerromme lisää ketterästä kehityksestä, sen merkittävimmistä eduista ja ennen kaikkea ketteryyden soveltuvuudesta Salesforcen ekosysteemiin.