Voittoa tavoittelematon Kasvuryhmä haluaa tuoda Suomeen 25 miljardia euroa

Kasvuryhmän Jooel Friman Biitin haastateltavana.

Kasvua tavoittelevien suomalaisyritysten tukena toimivan Kasvuryhmän kunnianhimoisena tavoitteena on jäsenyritystensä voimin tuoda Suomeen 25 miljardia euroa uutta liikevaihtoa vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteisön merkittävää kasvattamista, mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Kasvuryhmä on finanssikriisin jälkimainingeissa perustettu järjestö, joka on vuoden 2015 alusta saakka pyrkinyt auttamaan ja rohkaisemaan suomalaisyrityksiä kasvu-uralle. Nykyisin Kasvuryhmä koostuu 250 kasvukapteenin muodostamasta aktiivisesta sparrailuyhteisöstä, joka tapaa säännöllisesti ja pyrkii yksissä tuumin etsimään uusia ajatuksia ja ratkaisuja liiketoiminnan haasteisiin.

Kasvukapteenit ovat vähintään 10 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävien kasvuhaluisten yritysten päätöksentekijöitä, eli esimerkiksi toimitusjohtajia tai perustajajäseniä. He muodostavat Kasvuryhmän toiminnan ytimen.

”Meidän koko toimintamme rakentuu tämän sparrausyhteisön varaan. Järjestämme jäsenillemme säännöllisesti kohtaamisia, eli vedämme käytännössä fasilitoituja työpajoja, joissa samanlaisten haasteiden parissa painivat yritykset pääsevät vaihtamaan ajatuksia”, kertoo Kasvuryhmän teknologiajohtaja Jooel Friman.

Haastavat lähtökohdat, törkeän kovat tavoitteet

Friman on työskennellyt Kasvuryhmällä jo nelisen vuotta kehityshankkeista vastaavana teknologiajohtajana. Hän tunnistaa järjestötoiminnan yleiset haasteet ja myöntää, että yhteisön rakentaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, eikä useinkaan ole liiketoimintana kovin kannattavaa.

Näistä haastavista lähtökohdista ponnistaen myös Kasvuryhmän toimintaa on pyöritetty alusta saakka startup-henkisesti, pienellä porukalla. Tavoitteet on siitä huolimatta asetettu korkealle, eikä tekemisen laadusta ole haluttu tinkiä.

Kasvuryhmä ei yritä hakea pikavoittoja, vaan pyrkii kehittämään toimintaansa koko ajan niin, että yhteisön jäsenet kokisivat mukanaolon mahdollisimman hyödylliseksi. Tämä lähtökohta näkyy myös asiakastyytyväisyydessä.

”Meidän yleisajatuksena on rakentaa tätä yhteisöä pitkäjänteisesti sekä edesauttaa samalla sitä, että ihmiset löytäisivät meidän avulla toisensa. Olemme fasilitoineet lukuisia tilaisuuksia ja työpajoja, joista olemme saaneet erinomaista palautetta. Jäsentemme tyytyväisyydestä kertoo esimerkiksi se, että NPS-lukumme (Net Promoter Score) pyörivät noin 80:n hujakoilla”, Friman kertoo.

Kasvuryhmän kunnianhimoinen tavoite – törkee lupaus, kuten he itse asian ilmaisevat – on tuoda jäsenyritystensä voimin Suomeen 25 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä. Se vaatii yhteisön kasvattamista ja vahvistamista sekä toiminnan kehittämistä entistä ammattimaisempaan suuntaan.

Salesforcen avulla kohti ammattimaisempaa toimintaa

Kasvuryhmä on reilussa kuudessa vuodessa onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa kasvuhaluisten suomalaisyritysten vertaisyhteisönä. Se on vaatinut toiminnan jatkuvaa kehittämistä, jossa myös teknologialla on alusta asti ollut merkittävä rooli.

”Kun aloitin talossa, olimme juuri ottamassa Salesforcea käyttöön. Halusimme Salesforcen avulla kehittää monipuolisesti omaa tekemistä, eli esimerkiksi parantaa jäsenhankintaa, tiedon keräämistä sekä sisäisiä prosesseja. Tavoitteena oli tehdä tästä toiminnasta ammattimaisempaa”, Friman kuvailee.

Friman kertoo, että Kasvuryhmä päätyi Salesforceen tilanteessa, jossa heillä oli jo iso joukko vaativia asiakkaita, paljon elintärkeää asiakastietoa sekä tarve päästä hyödyntämään sitä tietomassaa, jonka he olivat jo asiakkaistaan lukuisissa kohtaamisissa ja tapahtumissa keränneet. Aikaisemmin asiakastietoa oli kerääntynyt erillisiin dokumentteihin sekä sitä oli jouduttu keräämään pitkälti manuaalisesti.

”Tarvitsimme ehdottomasti CRM-järjestelmän, jonka avulla voisimme kerätä ja hyödyntää asiakasdataa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Halusimme samalla sellaisen alustan, jolle voisi keskittää mahdollisimman paljon asioita. Pääsimme heti mukaan Salesforcen nonprofit-ohjelmaan, jonka myötä saimme käyttöömme kasan maksuttomia lisenssejä. Tämä laski alkuinvestoinnin kustannuksia, mistä oli meille suurta hyötyä.”

Friman itse näkee teknologian mahdollistajana sekä vannoo mantran “boring is good” nimeen. Hänen ajatusmaailmassaan teknologian hyödyntämisestä pitää tehdä jopa tylsän yksinkertaista ja helppoa sekä siitä pitää tehdä hyödyllistä kaikille.

”Haluan, että ihmiset pystyvät mahdollisimman paljon käyttämään sellaisia työkaluja, jota he osaavat jo käyttää ja jotka ovat heille tuttuja jo entuudestaan.”

Friman näki, että Salesforce voisi laajana teknologia-alustana helpottaa heidän pienehkön tiimin työntekoa monella eri tapaa sekä mahdollistaa toiminnan viemisen entistä ammattimaisemmalle tasolle. Samalla hän uskoi, että yhtenäisen alustan käyttöönotto tekisi sen laajentamisesta jatkossa helpompaa, koska kaikki olisivat jo tottuneet sitä käyttämään.

”Pyrimme jatkossakin keskittämään mahdollisimman paljon asioita Salesforceen ja yksinkertaistamaan samalla tekemistämme. Hyödyt näkyvät myös meidän asiakkaillemme, sillä kun tieto heistä on yhdessä paikassa, pystymme tarjoamaan heille entistä relevantimpaa sisältöä.”

Yhteisön kehittäminen ykkösasia

Kasvuryhmän kunnianhimoisten tavoitteiden täyttäminen edellyttää Frimanin mielestä onnistumista kahdessa asiassa: jäsenmäärän kasvattamisessa sekä jäsenyritysten kasvun tukemisessa.

Molempien asioiden osalta avainasemassa on jäsenyritysten muodostama yhteisö, jota Kasvuryhmä on pyrkinyt aktiivisesti kehittämään.

”Meillä oli jonkin aikaa käytössä oma yhteisöalusta, jonka kehittäminen oli kallista, eikä sitä oikein kukaan edes käyttänyt. Ajoimme sen ratkaisun alas ja lähdimme puhtaalta pöydältä miettimään, miten me voisimme meidän yhteisöämme hallinnoida ja kehittää. Siitä syntyi ajatus Salesforcen päälle rakennettavasta jäsenportaalista, jota voisimme kehittää pienin askelin käyttökokemusten ja palautteen pohjalta.”

Käytännön tasolla Kasvuryhmä kykeni digitaalisen työtilan avulla digitalisoimaan monia manuaalisia prosesseja. Kun esimerkiksi aiemmin tilaisuuksiin osallistuneille jäsenille jaettiin käsin täytettäviä jäsenkortteja, niin nyt nuo samat tiedot pystyttiin keräämään sähköisesti. Samalla jäsenportaaliin pystyttiin viemään paljon valmista materiaalia, jota yhteisön jäsenet voisivat kuluttaa haluamallaan tavalla haluamaansa aikaan.

”Halusimme alun perin tarjota jäsenillemme monipuolisen koulutusohjelman, mutta koronan takia rakensimmekin opportunistisesti koko ohjelman virtuaalisen työtilan päälle. Taustalla oli ajatus, että jatkaisimme edelleen fyysisten tapahtumien järjestämistä, mutta siirtäisimme asioiden työstämisen portaaliin. Olemmekin jo iloksemme huomanneet, että ihmiset kirjautuvat portaaliin entistä hanakammin, katsovat sieltä löytyvää materiaalia enemmän ja tekevät myös tehtäviä enemmän.”

Friman muistuttaa, että fyysiset kohtaamiset ovat edelleen Kasvuryhmän koko toiminnan ytimessä, mutta työtilan avulla yhteisön aktiivisuutta on pystytty lisäämään merkittävästi. Samalla myös asiakasdatan keräämisestä ja hyödyntämisestä on tullut aiempaa helpompaa.

”Tämäkin puoli on meille erittäin tärkeä ja jatkamme sen kehittämistä. Tavoitteena on lanseerata seuraavaksi uudenlainen tapahtumasivu, jossa ihmiset voisivat suoraan Communityn sisällä ilmoittautua tapahtumiin. Olemme aikaisemmin tehneet paljon asioita mekaanisesti, mutta nyt pystymme ohjaamaan ihmisiä suoraan työtilaan tekemään asioita itsenäisesti.”

Nykyisin Kasvuryhmä hyödyntää Salesforcea jo varsin laajasti. Heillä on käytössä Experience Cloudin mahdollistaman yhteisöratkaisun lisäksi myös Sales Cloud, Service Cloud ja Tableau CRM datan analysointiin.

”Olemme matkan aikana oppineet koko ajan enemmän ja enemmän Salesforcesta, mikä on mahdollistanut meidän toiminnan jatkuvan kehittämisen. Järjestelmän jatkokehittäminen Biitin kanssa on sujunut erinomaisesti, koska asioita on ollut helppo jatkuvasti testata ja lähteä sitten hiomaan kokemusten pohjalta.”

Kasvuryhmä

Kasvuryhmä on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka missiona on auttaa suomalaisyrityksiä kasvamaan yhteisöllisyyden ja avoimen ajatustenvaihdon keinoin.

Ota yhteyttä

Kaipaatko lisätietoja? Asiantuntijamme vastaavat mielellään sinun kysymyksiisi.