Digitaalisia pullonkauloja ratkomassa – haastattelussa Visma Consultingin toimitusjohtaja Petri Lillberg

Teiltä ei varmaan mennyt ohitse alkusyksyn uutispommi, että siirryimme ohjelmistoyhtiö Visman omistukseen. Pyysimme kaupan tiimoilta haastateltavaksi Suomessa toimivan Visma Consultingin toimitusjohtajan Petri Lillbergin, joka avasi meille kaupan taustoja sekä kertoi ajatuksiaan Salesforcen ekosysteemistä.

Miten päädyitte hankkimaan Salesforce-osaamista juuri nyt?

Tärkeintä on huomioida, että aina kun tehdään yritysostoja, pitää löytää oikea hetki molemmille yhtiöille. Uskon, että tämä oli järkevä siirto paitsi meidän myös Biitin kannalta juuri tähän hetkeen.

Koimme, että nyt on sopiva hetki laajentaa Visma Consultingin toimintaa Salesforce-ekosysteemiin. Viime vuosina olemme keskittyneet erityisesti sekä BI- (Business Intelligence) ja raportointipuoleen että tekoälyyn ja optimointiin, mutta suunnittelleet samalla Salesforceen laajentumista.

”Olen ollut viimeisten seitsemän vuoden aikana mukana jo yhdeksässä yritysostossa, joista kaikki ovat onnistuneet.”

Biit saa meistä oivan vakavaraisen kumppanin seuraavan kasvuloikan tekemiseen. Olen ollut viimeisten seitsemän vuoden aikana mukana jo yhdeksässä yritysostossa, joista kaikki ovat onnistuneet. Olen täysin vakuuttunut, että pystymme auttamaan myös Biittiä entistä nopeampaan kasvuun.

Minkälaisena näet Salesforcen roolin osana teidän tarjoomaanne?

Salesforce on monipuolinen alusta, jonka avulla pystyy rakentamaan monipuolisia ratkaisuja liiketoiminnan johtamiseen ja tukemiseen. Perinteisen CRM-järjestelmän lisäksi Salesforcen ekosysteemissä esimerkiksi Force.com ja Heroku tarjoavat ratkaisuja liiketoimintasovellusten kehittämiseen, Tableau on ratkaisu raportoinnin haasteisiin ja Mulesoft helpottaa monimutkaisten integraatioiden toteuttamista.

Fortune 100 -yhtiöistä peräti 99 käyttää Salesforcea. Mikä tekee siitä niin suositun? Salesforcen mahdollisuuksiin voit tutustua lataamalla suositun matkaoppaamme Salesforcen maailmaan.

Salesforce on yksi avainteknologia, jonka markkinat kasvavat nopeasti kaikkialla. Sen suosio näkyy myös siinä, että yhä useampi meidän asiakkaistamme hakee osaamista juuri tällä alueella.

”Meiltä on aikaisemmin puuttunut Salesforce-osaaminen, mutta olemme pidemmän aikaa suunnitelleet laajentumista tälle alueelle.”

Meiltä on aikaisemmin puuttunut Salesforce-osaaminen, mutta olemme tosiaan jo pidemmän aikaa suunnitelleet laajentumista tälle alueelle. Biitin mukaantulon myötä me pystymme jatkossa auttamaan asiakkaitamme kaikissa tilanteissa, halusivat he sitten ohjata digitalisaatiopolkunsa mihin tahansa suuntaan.

Miten Biit pystyy tukemaan Visma Consultingia ja sen asiakkaita?

Biit on yksi Suomen kovimpia Salesforce-taloja, joten heidän avullaan pystymme jatkossa tarjoamaan asiakkaillemme vahvaa ja monipuolista Salesforce-osaamista, joka meiltä on siis aikaisemmin puuttunut.

Biit tuo mukanaan harvinaisen yhdistelmän vahvaa teknistä osaamista, monipuolista liiketoimintatietämystä, paketoituja Salesforce-ratkaisuja ja ymmärrystä datalla johtamisesta. Tällaista yhdistelmää yritykset tällä hetkellä nimenomaan kaipaavat potentiaaliselta teknologiakumppanilta.

Me haluamme olla markkinoilla keskisuurten ja ketterien (500-1000 henkeä työllistävien) IT-konsulttitalojen joukossa yksi niistä voittajista, jotka kasvavat markkinoita nopeammin. Haluamme lisäksi olla toimija, joka koetaan strategiseksi kumppaniksi silloin, kun haetaan digitalisaatioon apua. 

”Haluamme olla toimija, joka koetaan strategiseksi kumppaniksi silloin, kun haetaan digitalisaatioon apua.”

Siksi meille on myös tärkeää pystyä tarjoamaan huippuosaamista kaikkien avainteknologioiden osalta. Biit on jatkossa mukana aina, kun asiakkaan teknologiavalinta on Salesforce.

Minkälaista apua yritykset tällä hetkellä digitalisaation suhteen tarvitsevat?

Asiakkaat haluavat yhä useammin tuoreita näkemyksiä siitä, miten he voivat kehittää liiketoimintaansa teknologian avulla. Kyse ei siis ole IT:stä, vaan bisneksen kehittämisestä.

”Asiakkaat haluavat yhä useammin tuoreita näkemyksiä siitä, miten he voivat kehittää liiketoimintaansa teknologian avulla.”

Historiallisesti jos tarkastellaan teknologiakonsultointia, niin aikaisemmin kolme tyyppiä meni kysymään asiakkaalta, mitä tämä haluaa. Nykyisin asiakas kertoo haluavansa kehittää tiettyjä liiketoiminnan osa-alueita, minkä jälkeen asiakkaan kanssa lähdetään yhdessä miettimään ratkaisuja. Niissä keskusteluissa ei puhuta projekteista tai järjestelmistä, vaikka loppujen lopuksi ne ovatkin niitä keinoja, joilla asiakas toimintaansa pystyy kehittämään.

Visma toimii laajasti Pohjois-Euroopassa, jossa ollaan digitalisaatiossa varsin pitkällä moniin muihin alueisiin verrattuna. Vaikka yritykset täällä ovatkin monella tapaa edelläkävijöitä, niin haasteita kuitenkin riittää.

Jos tarkastelen koko meidän asiakaskenttäämme, niin yritykset ovat digitalisaation suhteen varsin eri vaiheissa, mutta aina heiltä löytyy kuitenkin jokin pullonkaula, jota ratkotaan.

”Yritykset ovat digitalisaation suhteen varsin eri vaiheissa, mutta aina heiltä löytyy kuitenkin jokin pullonkaula, jota ratkotaan.”

Monissa yrityksissä data on edelleen siiloutunutta, eikä sitä vielä hyödynnetä riittävästi. Samaan aikaan katsellaan liikaa peräpeiliin, ja päätöksiä tehdään mutu-tuntumalla. Datalla johtamisessa on vielä keskimäärin paljon tekemistä.

”Datalla johtamisessa on (yrityksillä) vielä keskimäärin paljon tekemistä.”

Viime aikoina olemme tehneet paljon hankkeita, joissa yritykselle rakennetaan pohjaa datan täysipainoiselle hyödyntämisellä. Tällaisissa hankkeissa tyypillisesti esimerkiksi viedään yrityksen käyttämät järjestelmät pilveen tai tuodaan dataa monista lähteistä yhteen paikkaan. Tämä on se pohjatyö, joka yritysten pitää tehdä ennen seuraavia steppejä, kuten tekoälyn hyödyntämistä ja datan laajaa hyödyntämistä kaikissa yrityksen prosesseissa.

Jos yrityksissä aiemmin koostettiin talousluvuista raportteja ja arvuuteltiin jälkikäteen, mikä meni pieleen, niin nyt dataa pystytään keräämään kaikkialta ja analysoimaan reaaliaikaisesti. Tietyllä tapaa koko Salesforcenkin tarina lähtee tästä liikkeelle. Kuinka datan avulla katse saadaan peräpeilistä nykyhetkeen ja tulevaan. 

Kilpailuetu tuntuu olevan tämän päivän taikasana. Mistä sellaista voi hakea?

Dataohjautuvuus on ihan ykkösjuttu. Eli kehitetään yritystä siihen suuntaan, että päätökset pohjautuvat mahdollisimman paljon ajantasaiseen dataan mutun sijaan.

Toinen tärkeä seikka on asiakaskokemuksen kehittäminen. Kun yrityksen data on kunnossa, myös asiakkaan kokemus palvelun helppokäyttöisyydestä ja nopeudesta lisää asiakkaan silmissä yrityksen houkuttelevuutta.

Kolmantena mahdollisuutena nostaisin esille liiketoiminnan optimoinnin tekoälyn avulla. Yritysten prosessit ovat usein todella monimutkaisia, jolloin oikeiden toimintatapojen rakentaminen on ihmiselle vaikeaa. Optimointialgoritmejä hyödyntämällä voidaan hakea aina se paras mahdollinen vaihtoehto. Tällaisia tehostettavia prosesseja löytyy lukemattomia, esimerkiksi logistiikan ja varastoinnin, työvuorojen, tehtaiden tuotantolinjojen ja hinnanmäärittelyn osalta.

Haluatko tietää, miten myyntiä voidaan edistää tekoälyn avulla? Lataa maksuton oppaamme ”Myy enemmän tekoälyn avulla”.

Palataan vielä lopuksi takaisin Visman ja Biitin asiakkaisiin. Mitä tämä kumppanuus merkitsee heille?

Uskon, että yhdessä pystymme tarjoamaan asiakkaille vielä monipuolisempaa tarjoomaa ja parempaa palvelua.

Meiltä löytyy esimerkiksi vahvaa osaamista palvelumuotoiluun, designiin, raportointiin, analytiikkaan, integraatioihin, sovelluskehitykseen, tekoälyyn ja optimointiin. Yhteensä Visma Consultingilla on yli 400 ammattilaista mukana erilaisissa asiakashankkeissa.

Osittain meiltä löytyy siis samanlaista osaamista kuin Biitiltä, mutta vielä laajemmalla skaalalla ja isommalla porukalla.