Salesforce Winter 18 – kiinnostavimpia uusia ominaisuuksia

Teksti: Mikko Pirinen & Olli Timperi

Uusin Salesforce Winter 18 -versio on julkaistu. Olemme poimineet tähän artikkeliin muutamia julkaisun mielenkiintoisimpia uusia ominaisuuksia. Odotamme mielenkiinnolla myös uusia julkaisuja marraskuun alun Dreamforce-tapahtumassa.

Kaikki tärkeimmät uutuudet liittyvät Lightning-käyttöliittymään tai ovat tarkoitettu käytettäväksi ensisijassa sillä. Ellei Lightning ole vielä käytössä, on korkea aika aloittaa siirtymisen suunnittelu Lightning-käyttöliittymään, jotta järjestelmästä saa kaiken hyödyn irti.

Sales Cloud ja Pardot

Engage for Outlook

Uuden Engage for Outlook -ominaisuuden avulla voit sekä nähdä prospektien ja kontaktien aktiviteetit, että seurata Outlookista lähetettäviä sähköposteja niin, että ne näkyvät Engagement-historiassa. Aivan kuin Pardotista lähetettävät sähköpostit.

Outlookissa prospektien ja kontaktien aktiviteettilistalla näkyvät kaikki seurattavat aktiviteetit, kuten esimerkiksi lähetetyt sähköpostit, sivuvierailut ja lomakkeiden lähetykset. Lisäksi listalta näkee ajantasaiset Pardot-pisteet.

Käytettäessä Engage for Outlookia ja hyödynnettäessä lähetettävien viestien seurantaa Outlookista lähetettävät viestit ja niihin reagointi näkyvät sekä Pardotissa että Sales Cloudissa Engagement-listauksessa kuin viesti olisi lähetetty Pardotista. Lisäksi viestit lähetetyt viestit näkyvät aktiviteetteina Sales Cloudissa.

engage for outlook pardot

Muutoksia kampanjoissa (tulossa marraskuussa)

Pardotin kampanjahallintaan on tulossa muutoksia marraskuussa 2017. Tämän jälkeen Pardot-kampanjat ovat Sales Cloud -kampanjoita. Muutos on mielenkiintoinen erityisesti raportoinnin osalta, sillä Sales Cloudin ja Pardotin erilliset kampanjat ja raportointitavat eivät enää aiheuta lisätyötä yhtenäisen raportin saamisessa.

Muutoksen jälkeen on mahdollista seurata helposti eri kampanjoiden vaikutusta myyntimahdollisuuksiin eri vaiheissa sen sijaan, että vanhan Pardot-kampanjan avulla seurattiin vain ensikosketusta prospektiin. Uudessa mallissa on mahdollista seurata, mistä kampanjoista prospektit syntyvät (ensikosketus), mitkä kampanjat auttavat voittamaan myyntimahdollisuudet (vaikuttaa viimeisenä) ja mitkä kaikki kampanjat ovat vaikuttaneet myyntimahdollisuuden eri vaiheissa.

pardot campaigns

Kehittyneempi liidien konvertointi

Liidien konvertointia on parannettu uudella näkymällä, jossa on helppo luoda uusi asiakas, kontakti ja myyntimahdollisuus tai liittää konvertoitava liidi olemassa oleviin tietoihin. Myös liidin konvertointi olemassa olevaan opportunityyn on nyt mahdollista. Lisäksi uusien tietojen luonnin yhteydessä on helppo valita oikea tietuetyyppi ja omistaja tiedoille.

pardot lead conversions

Field Service Lightning

Android-mobiilisovellus

Field Service Lightning on nyt saatavissa myös Android-laitteille jo aiemmin julkaistun Apple-sovelluksen lisäksi. Tämä on erityisesti Euroopassa ja Suomessa merkittävä ominaisuus, koska täällä Android-laitteet ovat yleisimpiä.

Field Service Lightning -mobiilisovellus mahdollistaa kenttähenkilöstön töiden suorittamisen suoraan kentällä myös offline-tilassa. Mobiilisovelluksella voi muun muassa vastaanottaa uusia töitä, katsoa töiden sisällön, laitetiedot ja ohjeet, päivittää omaa varastosaldoa ja merkitä varaosia käytetyksi, luoda huoltoraportin ja ottaa siihen allekirjoitukset asiakkaalta sekä kuitata työn valmiiksi.

salesforce field service lightning android

Palvelualueiden mallinnus kartalta

Uuden Polygonit-toiminnon avulla voit piirtää eri tiimien palvelualueet suoraan kartalle ja linkittää ne olemassa oleviin palvelutiimeihin. Näin uudet työt voi kohdistaa automaattisesti tietylle palvelutiimille osoitteen perusteella. Karttanäkymästä voi myös aikatauluttaa useita töitä kerralla.

salesforce field service polygons

Service Cloud

Lightning-makrot

Makrojen rakentaminen on nyt mahdollista Lightningissa. Makrot mahdollistavat toistuvien tehtävien automatisoinnin. Makrojen tekeminen onnistuu Lightningin makrotyökalulla, joka tekee makrojen tekemisestä yksinkertaista ja loogista. Makron käyttäminen ja hyödyntäminen on myös helppoa – useimmiten käytetyt makrot näkyvät “Utility Bar”:ssa ensimmäisenä.

salesforce service cloud macros

Omni-Channel Supervisor

Omni-Channel Supervisor -ominaisuuden avulla voidaan monitoroida Service Centerin toimintaa helposti. Samalla näkymällä näkyvät kaikki tärkeimmät tiedot reaaliajassa kaikkien kanavien osalta.

salesforce service cloud omni channel supervisor

Live Agent Lightning Consolessa

Agentin näkymään on useita parannuksia ja Lightning-muutoksia:

  • Keskustelujen (chat) käytettävyyttä ja selkeyttä on parannettu uudella chat-ikkunalla
  • Chat-ikkunan paikkaa ja muotoa voi muokata haluamakseen
  • Notifikaatioiden selkeyttä on parannettu, jolloin agentti voi hoitaa paremmin useampaa keskustelua (chat) ilman riskiä unohtaa jo aloitettu keskustelu
  • Keskustelun otsikossa näkyy osa keskustelusta (100 ensimmäistä merkkiä), jolloin eri keskustelujen erottaminen toisistaan on helppoa (kuvassa kohta 1)
  • Jo päättyneet keskustelut ovat nähtävissä suoraan keskustelussa (kuvassa kohta 2)
  • Parannettu työkalupalkki: yleisimmät työkalut kuten tiedoston lähetys tai chatin siirto ovat suoraan chat-ikkunan yläreunassa (kuvassa kohta 3)

salesforce service cloud live agent chat

Lightning-käyttöliittymä

Uusi ulkoasu

Lightning-käyttöliittymän ulkoasu koki muutoksia Winter 18 -version myötä. Nyt ruudulla näkyy kerralla enemmän tietoa ja eri tekstejä on selkeytetty.

  • Tiedot on esitetty tiiviimmin listanäkymissä ja tarkemmissa tiedoissa, jolloin tarve skrollaamiseen pienenee
  • Tekstien luettavuutta on parannettu fonttikoon ja värien muutoksilla
  • Sivun eri osiot erottuvat selkeämmin taustateeman ansiosta

Samassa yhteydessä Lightning-käyttöliittymään tuli monia tuottavuutta parantavia toimintoja kuten useiden tietueiden muokkaaminen ja sähköpostien lähettäminen listanäkymistä, flow-kulkujen käynnistäminen painikkeista tai suoraan osana sivua, suosikkien tallennus ja nopeutettu haku.

salesforce lightning update

Lightning Report Builder (beta)

Raporttien luonti Lightningissa koki muutoksen uuden Lightning Report Builderin myötä. Nyt raportin sisällön ja graafien muokkaaminen Lightningiin on helpompaa ja nopeampaa yhden näkymän kautta. Myös mittaristoihin tuli uusia ominaisuuksia kuten taulukkokomponentti, porautuminen mittariston graafin segmenteistä tarkempiin tietoihin ja mahdollisuus lisätä mittaristoja suoraan kotisivuille.

salesforce lightning report builder

Lisää tukea Lightningiin siirtymiseen

Lightningin siirtyminen on monella yrityksellä suunnitteilla tai työn alla. Siirtymiseen helpottamiseksi Migration Assistant -työkaluun lisättiin muun muassa Lightningin myötä tuottavuuden parantumista kuvaavia tietoja sekä benchmark-työmääräarviota työkalun tunnistamien muutosten tekoon. Lisäksi uutena ominaisuutena voi ajaa raportin Visual Force -sivujen yhteensopivuudesta Lightningiin ja niihin tarvittavista muutoksista.

salesforce lightning support

Salesforce-alusta ja Community Cloud

Uudet Community-mallit

Kesällä julkaistun Partner Central community-mallin rinnalle julkaistiin Customer Account Portal -malli, joka on suunniteltu asiakaspalveluportaalien pohjaksi. Asiakkaat näkevät esimerkiksi omat tietonsa, yhteydenottonsa asiakaspalveluun sekä Knowledge Base -tietopankin artikkelit.

Communityn avulla asiakkaat pystyvät usein ratkomaan itse heitä askarruttavat kysymykset ja selaamaan aiempien tapausten ratkaisuja. Lisäksi Community 360 toiminnon avulla asiakaspalvelu näkee, mitä asiakas on jo tehnyt ja hakenut, kun asiakas luo uuden tukipyynnön.

salesforce new community models

Lightning Communityt mahdollistavat myös räätälöityjen Community-ratkaisujen toteuttamisen ja tätä tukemaan Winter 18 -versiossa julkaistiin työkalut omien Community-pohjien toteutukseen. Kaikki komponentit sisäänkirjautumisesta hakuun ja virheenkäsittelyyn voidaan konfiguroida tarpeiden mukaan. Myös olemassa oleviin Napili- ja Partner Central Lightning Community -pohjiin on tullut päivityksiä, jotka kannattaa ottaa käyttöön.

Salesforce IoT Explorer Edition

Uusi Salesforce IoT Explorer Edition tuo IoT-ominaisuudet suoraan osaksi Salesforce-alustaa. Salesforce IoT Explorer Edition mahdollistaa liitettyjen laitteiden sekä Salesforce-tiedon yhdistämisen ja toimenpiteiden luonnin niiden perusteella. Laitteilta tulevan tiedon perusteella voidaan esimerkiksi liittää asiakas markkinointikampanjaan, luoda uusia myyntimahdollisuuksia, tarjota palvelusopimusta tai lähettää teknikko paikan päälle ratkaisemaan ongelmaa jo ennen kuin asiakas on huomannut sitä.

salesforce IoT

salesforce IoT

Salesforce Developer Experience (DX) -kehitystyökalut

Salesforce DX on kokoelma kehitystyökaluja ja käytäntöjä, jotka helpottavat rinnakkaisen kehityksen ja laajojen kehitystiimien toimintaa. Salesforce DX tähtää modulaarisiin ratkaisuihin, jotka säilötään versionhallinnassa. Tämä yksinkertaistaa ratkaisujen paketointia, kehitettävien komponenttien siirtämistä eri kehittäjien ja ympäristöjen välillä sekä jatkuvaa integrointia ja testiautomaatiota, koska koodi ja metadata eivät ole enää yhtä kiinteästi tietyssä ympäristössä.

Jos yrityksessänne on käynnissä useita yhtäaikaisia Salesforce-projekteja, laajasti räätälöityjä toteutuksia tai hajautettua kehitystä, kannattaa tutustua Salesforce DX -kehitystyökaluihin ja suunnitella niiden käyttöönottoa.

Salesforce Developer Experience (DX) -kehitystyökalut

Ota yhteyttä

Kaipaatko lisätietoja? Asiantuntijamme vastaavat mielellään sinun kysymyksiisi.