Dreamforce 2017: Einstein ja Salesforce-alusta

Salesforcen Force.com-alustaan integroitu tekoäly Einstein julkaistiin noin vuosi sitten. Vuodessa Einstein on paisunut järkäleeksi, josta on vaikea ottaa selvää, mitä kaikkea se pitää sisällään. Tässä kirjoituksessa avaan hieman Einsteinin kokonaisuutta.

Dreaforce 2017 Einstein tekoäly

Einsteinin voi jakaa kolmeen osaan esimerkiksi seuraavasti:

  • Einstein-alustapalvelut (Einstein Platform Services)
  • Salesforcen tuotteisiin integroidut Einstein-palvelut (esimerkiksi Sales Cloudiin integroitu myynnin tehostaminen tai Marketing Cloudiin integroitu yksilöllinen markkinointi)
  • Einstein-analytiikka (aiemmin Wave Analytics)

Tässä kirjoituksessa keskitymme Einstein-alustapalveluihin (Einstein Platform Services).

Einstein-alustapalvelut

Einstein-alustapalvelut voidaan jakaa kolmeen kategoriaan Einstein Vision, Einstein Language ja Einstein Predictions.

Einstein Vision tehtävänä on analysoida kuvia älykkäästi. Ensimmäinen askel Einstein Vision toteuttamisessa on Einsteinin opettaminen. Einstein Visio voidaan esimerkiksi opettaa tunnistamaan, miltä banaani ja omena näyttävät. Opettamisen jälkeen Einstein Visio voi tunnistaa hedelmäkorista kaikki banaanit ja omenat. Einstein Visiolle voi keksiä paljon käyttötapauksia läpi toimialojen. Esimerkiksi tuotteiden viallisuus tai tuotteiden esillepanon tarkistaminen kaupassa voidaan hallita Einstein Visiolla.

Einstein Language on tekstin tunnistamisen väline, joka tulkitsee esimerkiksi asiakkaan viestistä sisältöä rakenteelliseen muotoon. Einstein Language tulee opettaa kuten Einstein Vision.

Einstein Language voidaan jakaa vielä kahteen osaan.

  1. Einstein Sentimentin avulla tunnistetaan, onko teksti positiivinen, negatiivinen vai neutraali. Toiminnallisuuden avulla voidaan esimerkiksi analysoida asiakkaan sähköposteja, viestejä tai sosiaalisen median julkistuksia. Einstein Sentimentin avulla löydetään esimerkiksi tyytymättömiä asiakkaita ja voitetaan heidät takaisin puolelleen sen nostamilla herätteillä tai markkinointiviesteillä. Einstein Sentimentin avulla voi myös analysoida sosiaalisen median kanavia.
  2. Toinen Einstein Languagen osa on Einstein Intent, jonka avulla voidaan kategorisoida tekstejä. Asiakkaalle tehty tyytyväisyyskysely voidaan muuntaa kategorisoituun muotoon (mitä asia koskee, onko kyseessä reklamaatio jne.) tai asiakkaan lähettämä yhteydenotto voidaan määrittää myyntimahdollisuudeksi viestin kautta määritettyihin tuotteisiin.

Einstein Language ei ole vielä julkisesti saatavilla.

Einstein Predictions on Salesforcen Winter ’18 julkaisussa tuoma toiminnallisuus. Nimensä mukaisesti Einstein Predictions tekee ennusteita datan perusteella. Asiaa on helpompi hahmottaa esimerkkien avulla:

Kuvittele olemassa oleva asiakkaasi, joka ei ole tehnyt uusia tilauksia viimeiseen 3 kuukauteen ja lähettää tulikiven katkuisen asiakaspalautteen. Mikä on todennäköisyys, että asiakas on huomenna entinen asiakas? Einstein Predictions voi tehdä ennustuksen olemassa olevan asiakasdatan perusteella, että asiakas on 60 prosentin todennäköisyydellä entinen asiakas.

Lisäksi Einstein Predictions voidaan liittää prosessiautomaatioihin. Einstein Predictions voi esimerkiksi nostaa asiakastapausen (case) esiin tekemänsä tekemän ennusteen perusteella (asiakas on 70% todennäköisyydellä entinen asiakas). Einstein Predictions ei ole vielä julkisesti saatavilla, vaan ainoastaan valituilla pilottiasiakkailla. Biitin DreamForcessa saamien huhujen mukaan Einstein Predictions tulee saataville Salesforce Spring’ 18 julkaisussa.

Einstein-alustapalveluita rajapintojen kautta

Einstein Vision ja Einstein Language toteutetaan rajapintojen (REST API) avulla. Toisin sanoen kuva tai teksti lähetetään rajanpintaan ja se palauttaa vastauksessa ennustuksen. Kyseiset rajapinnat ovat ”peruskamaa”. Toteuttajalta vaaditaan Force.com:n perusrajapintaosaaminen.

Kyseiset rajapinnat ovat ”peruskamaa”.

Einstein Predictions toteutetaan Salesforcen konfiguraatiotyökalulla. Konfigurointi on ohjattu toiminto (ns. ”wizard), joka ei vaadi erityisen syvällistä osaamista. Lisäksi Einstein Predictions voidaan kytkeä Process Builder -konfiguraatioihin, jolla Einstein Predictionsin tuloksia voidaan automaattisesti ohjata prosessoitavaksi liiketoiminnalle.

Mitä tämä kaikki maksaa?

Salesforce Visionsin ja Salesforce Languagen hinnoittelu pohjautuu API-kyselyiden lukumäärään. Toisin sanoen kyselyiden lukumäärä tietyllä aikavälillä on hinnoitteluperuste. Salesforcen lisensointimallia (hinnoittelu) ei ole Einstein Predictions tuotteelle vielä julkaistu. Salesforce voi halutessaan muuttaa hinnoittelua.