Modernin sopimushallinnan kautta parempia myyntituloksia ja ennustettavuutta

Nicolas Paanalahti OneFlow'lta

Maailma on tuntunut muuttuneen parissa vuodessa hyvin vaikeasti ennustettavaksi. Koronan, Ukrainan sodan, inflaation ja energiakriisin myötä olemme jo tottuneet siihen, että mullistavia muutoksia voi tulla hyvin nopealla aikataululla ja jopa sarjatulella. Myös yritykset ovat joutuneet mukautumaan alati muuttuvaan liiketoimintaympäristöön.

Myynti, kuten liiketoiminnan muutkin operaatiot, on myös siinä sivussa digitalisoitunut kovaa vauhtia ja olemme ehtineet jo tottua täysin hybridityöskentelyynkin. 

CRM-järjestelmän rooli on muutosten keskellä monipuolistunut ja kehittynyt usein kokonaisvaltaisemmaksi sekä keskitetymmäksi järjestelmäksi. Klassisesti CRM-järjestelmä mielletään uusasiakashankinnan ja Account Managementin työkaluna, mutta CRM-datan merkityksen kasvaessa sille syntyy koko ajan uusia käyttömahdollisuuksia. 

Sopimushallinta on moneen muuhun myynnin osa-alueeseen verrattuna jäänyt omalle irralliselle saarekkeelleen sekä sen omistajuus on hyvin vaihtelevaa ja hajautettua liiketoiminnan mittasuhteista ja tyypistä riippuen.

Tällä puolella digitalisaatio on täten usein jäänyt muiden liiketoiminnan prioriteettien jalkoihin. Sähköinen allekirjoitus on jo lyönyt lopullisesti läpi etämaailmassa, mutta mikä olisi se seuraava askel? Miten moderni sopimushallinta ja CRM voitaisiin nivoa yhteen? Mitä hyötyä siitä olisi?

Sopiminen on liiketoiminnan kova ydin, millä on paljon erilaisia implikaatioita. Tehokkaalla, modernilla ja integroidulla sopimushallinnalla osana CRM:ää voidaan saavuttaa muun muassa seuraavia hyötyjä:

  • – Nopeampia kauppoja, vähemmän hukattua aikaa
  • – Pienempiä sopimusriskejä sekä sopimusten helpompaa hallinnointia osana CRM:ää
  • – Kykyä seurata ja varmistaa, että sovitut asiat todella toteutuvat
  • – Kykyä priorisoida eri asiakkaiden välillä yhä epävarmemmassa maailmassa

Verkkopohjainen sopiminen osana CRM:ää mahdollistaa kokonaisvaltaisemman ja kitkattomamman tavan hallita sopimuksia alusta loppuun:

Biit ja OneFlow järjestävät yhdessä webinaarin, jossa keskitytään modernin sopimushallinnan ja CRM:n yhteenliittymään sekä siihen, miten sillä voidaan saavuttaa parempaa ennustettavuutta ja parantaa myyntituloksia entistä epävarmemmassa liiketoimintaympäristössä. Tule mukaan kuuntelemaan, miten teidän yrityksessänne sopimushallinta voitaisiin viedä seuraavalle tasolle.

Nicolas Paanalahti

Nicolas Paanalahti on perustanut OneFlow'n Suomen-toimiston vuonna 2021 ja majailee tällä hetkellä Pariisissa perustamassa yritykselle uutta toimistoa Ranskaan.