Arkkitehtuuripalvelut

Organisaatioilla on käytössä lukuisia tietoteknisiä ratkaisuja, kuten järjestelmiä ja sovelluksia. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan IT-arkkitehtuuriksi.

Tämän kokonaisuuden ymmärtäminen on liiketoimintaa kehitettäessä erityisen tärkeää, mutta jää usein liian vähälle huomiolle.

Arkkitehtuurin tarkasteleminen auttaa varmistamaan, että kokonaisuus säilyy eheänä silloinkin, kun kehitetään nykyisiä ratkaisuja tai otetaan käyttöön esimerkiksi kokonaan uusia järjestelmiä. Arkkitehdin tehtävä on varmistaa, että kaikki tehdyt valinnat ovat kokonaisuuden kannalta järkeviä, teknisesti toteuttamiskelpoisia ja kustannustehokkaita.

Miksi tarkastella organisaatiota arkkitehtuurin näkökulmasta?

  • Strategisuus. Kehitetään liiketoimintaa kokonaisuudessaan, ei ratkota pelkästään yksittäisiä haasteita.
  • Kestävyys. Tehdään valintoja, jotka kestävät pitkälle tulevaisuuteen.
  • Yksinkertaisuus. Muokataan kokonaisuutta selkeämpään ja yksinkertaisempaan suuntaan.
  • Tavoitteellisuus. Varmistetaan, että edetään joka askelmalla kohti yhteistä päämäärää.
  • Kustannustehokkuus. Tehdään investointeja, jotka ovat pidemmän päälle kannattavimpia.

Kuinka voimme auttaa?

Haluatko hahmottaa organisaatiosi toimintaa entistä paremmin tai ymmärtää, minkälaisen kokonaisuuden käytössä olevat tietotekniset ratkaisut muodostaa?

Me autamme sinua kirkastamaan ison kuvan.

Data-arkkitehtuuri

Data-arkkitehtuuri on osa yrityksen kokonaisarkkitehtuuria. Se kuvaa sitä, miten data organisaation sisällä liikkuu.

IT-arkkitehtuuri

IT-arkkitehtuuri tarkastelee organisaation tietoteknisten ratkaisujen muodostamaa kokonaisuutta. IT-arkkitehtuurin avulla tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten eri järjestelmät keskustelevat keskenään sekä miten yksittäisten järjestelmien kehittäminen tai uusien järjestelmien hankkiminen vaikuttavat kokonaisuuteen.

Ratkaisuarkkitehtuuri

Ratkaisuarkkitehtuuri keskittyy etsimään mahdollisimman tehokkaita teknisiä ratkaisuja liiketoiminnan tarpeisiin. Ratkaisuarkkitehtuurilla voidaan esimerkiksi löytää keinoja tehostaa organisaation liiketoimintaprosesseja.

Service Blueprint

Palveluiden kehittäminen edellyttää selkeää käsitystä siitä, mitä ollaan tekemässä sekä asioiden tarkastelua asiakkaan näkökulmasta. Service Blueprint on työkalu, jolla kehitettävä palvelu pystytään kuvaamaan yksityiskohtaisesti helposti ymmärrettävän prosessikaavion muodossa.

Yritysarkkitehtuuri

Yritysarkkitehtuuri, enterprise architecture, kokonaisarkkitehtuuri tai bisnesarkkitehtuuri toimivat kattokäsitteenä kokonaisuudelle, joka tarkastelee yritystä kokonaisuutena huomioimalla muun muassa liiketoimintasuunnitelmat, organisaatiorakenteet, prosessit ja IT-infrastruktuurin.

Arkkitehtuurin tyypillisimmät haasteet

Arkkitehtuurin osalta törmäämme usein kahteen isoon haasteeseen.

Kokonaisuuden hallitseminen on vaikeaa.

Organisaatioiden arkkitehtuuri on usein muodostunut ajan saatossa monimutkaiseksi kokonaisuudeksi, jonka hahmottaminen vaatii erityisosaamista. Mikäli organisaatiolta ei löydy omaa asiaan vihkiytynyttä arkkitehtiä, sitä osaamista kannattaa edellyttää kumppanilta.

Datan liikkuminen ei ole esteetöntä.

Ihannetilanteessa data liikkuu organisaation sisällä esteettömästi, jolloin esimerkiksi samaan asiakastietoon pääsevät käsiksi kaikki asiakkaiden kanssa tekemisissä olevat työntekijät asiakaspalvelijoista aina myyjiin saakka. Todellisuudessa järjestelmät eivät aina keskustele keskenään tai monimutkaisen arkkitehtuurin takia kokonaisuus voi olla siiloutunut. Hyvän arkkitehtuurin avulla näistä esteistä voidaan päästä eroon.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä minun pitäisi tietää arkkitehtuurista?

Jokaisen on hyvä ainakin tunnistaa arkkitehtuurin merkitys ja ymmärtää, että tietotekniset ratkaisut muodostavat kokonaisuuden, jossa jokainen osa vaikuttaa moniin muihin osiin. Tämän kokonaisuuden hahmottamisessa voit pyytää apua arkkitehdeiltä – joko talon sisältä tai ulkopuolelta.

Kuinka saan apua arkkitehtuurin hahmottamiseen ja kehittämiseen?

Jos organisaatioltasi ei löydy arkkitehtuuriosaamista omasta takaa, voit hyödyntää osaavaa kumppania. Esimerkiksi me käymme jokaisen projektin alussa läpi asiakkaan arkkitehtuurin, jotta varmistamme, että ratkaisut ovat kokonaisuuden kannalta järkeviä.

Kuinka Salesforce soveltuu organisaatiomme arkkitehtuuriin?

Salesforcen suurimpia etuja on sen monipuolisuus. Salesforce on alusta, joka on helposti integroitavissa muihin järjestelmiin. Salesforce on myös niin monipuolinen alusta, että asiakkaan arkkitehtuuria voidaan usein merkittävästi yksinkertaistaa siirtämällä monia toimintoja Salesforce-alustan päälle. Salesforce mahdollistaa jopa yhden alustan taktiikan, jolloin kaikki yrityksen toiminnot voidaan tuoda samalle alustalle.

Ota yhteyttä

Haluatko varmistaa, että käytössä olevat työkalut ja tietojärjestelmät muodostavat eheä kokonaisuuden?