Raskaat prosessit uusien ideoiden ja ominaisuuksien kehittämisessä ja käyttöönotossa ovat menneisyyttä. Ketteryydellä saadaan parempi ja nopeampi sijoitetun pääoman tuotto, parempaa riskien hallintaa ja kasvatetaan asiakasymmärrystä.

Ketterä kehitys ja Salesforce yhdessä

Kuinka yrityksessänne toimitaan, jos esimerkiksi CRM-järjestelmään halutaan uusi ominaisuus tai yrityksen verkkosivuille uusi palvelu asiakkaille?

Jos uudet ideat puristetaan raskaan hyväksymisprosessin läpi ja tämän jälkeen ne rakennetaan perinteisellä vesiputousmallilla, jää matkalle luultavasti useita hyviä ideoita ja uusia asioita päästään hyödyntämään hitaammin. Tuotantoon asti päätyneet ominaisuudet ja palvelut eivät välttämättä vastaakaan käyttäjien todellisia tarpeita. Usein myös teknologia on jo ajanut ohi ratkaisusta.

Ketteryyden tuomat hyödyt pohjautuvat sykliin, joissa rakennetaan nopeasti, mitataan tuloksia, opitaan tämän pohjalta ja palataan syklin alkuun.

Uudet ideat nopeasti testiin

Ketterien kokeilujen idea on yksinkertainen: tehdään nopeasti esimerkiksi rajatut, mutta riittävät ominaisuudet omaava prototyyppi tai demo. Prototyyppiä testataan rajatulla yleisöllä ja tämän jälkeen jatketaan kehittämistä ja laajennetaan käyttöä.

CRM-järjestelmän kohdalla tämä voi tarkoittaa prototyypin konfigurointia niin sanottuun hiekkalaatikko-ympäristöön, eli järjestelmään, jossa kehittäjät voivat vapaasti kokeilla uusia asioita ilman, että vaikuttavat tuotannossa olevaan järjestelmään. Tämän jälkeen uutta ominaisuutta testataan suoraan loppukäyttäjien kanssa, muokataan tarvittaessa ja viedään nopeasti tuotantoon.

Verkkopalvelusta voidaan taas julkaista tärkeimmät ominaisuudet omaava versio rajatulle kohderyhmälle, kerätä palautetta ja tämän pohjalta jatkaa palvelun kehittämistä ja julkaista se suurelle yleisölle.

Kerää palautetta ja hylkää huonot ideat

Ketterien kokeilujen ytimestä löytyy kaksi tärkeää konseptia: minimun viable product (MVP) ja fail fast.

MVP tarkoittaa käytännössä nopeasti kehitettävää tuotetta tai ratkaisua, joka sisältää vain tärkeimmät ominaisuudet. Tällainen voidaan tuoda nopeasti käyttöön sopivalle käyttäjäryhmälle ja saada heiltä arvokasta palautetta.

Fail fast -ajattelu taas on välttämätöntä ketterissä kokeiluissa. Jokainen tehtävä kokeilu ei onnistu. Tällöin on tärkeää hylätä esimerkiksi turhan ominaisuuden tai tuotteen kehittäminen mahdollisimman nopeasti ja siirtyä hyödyllisempiin kohteisiin.

Uusi asiakkaille suunnattu verkkopalvelu voidaan näin julkaista edelläkävijöiksi tunnistetuille asiakkaille vain välttämättömät ominaisuudet omaavana versiona ja kerätä heiltä palautetta. Jos palautteen pohjalta vaikuttaakin, ettei palvelu ole hyödyllinen, voidaan sen kehitys lopettaa ajoissa.

Jatka kehittämistä ketterästi

Kun uuden verkkopalvelun hyödyt on validoitu minimum viable product -ratkaisun avulla ja palvelu lanseerattu suurelle yleisölle, kannattaa sen kehittämistä jatkaa ketterästi. Sen sijaan, että yritetään rakentaa valmista ratkaisua pitkässä projektissa, ketterässä kehityksessä tuodaan uusia ominaisuuksia käyttöön lyhyissä sprinteissä, priorisoiden tärkeimpiä.

Ketterä kehitys mahdollistaa myös reagoimisen ympäristön muutoksiin.

Ketterä kehitys mahdollistaa myös reagoimisen ympäristön muutoksiin. Jos asiakkaiden tarpeet muuttuvat tai teknologia mahdollistaa kokonaan uusia asioita, voidaan kehityksen suuntaa vaihtaa lennosta ja varmistaa, että lopputulos on loppukäyttäjälle mahdollisimman hyödyllinen.

Salesforce sopii erinomaisesti ketteriin kokeiluihin

Ketterät kokeilut toimivat parhaiten, kun uusi ominaisuus tai ratkaisu voidaan rakentaa nopeasti. Jos ratkaisu joudutaan koodaamaan nollasta, on selvää, että prototyypinkin rakentaminen vie oma aikansa.

Salesforce sisältää paljon valmiita toiminnallisuuksia.

Salesforce sisältää paljon valmiita toiminnallisuuksia. Uusi ominaisuus voidaan konfiguroida Salesforce Platformin päälle selaimella ja päästä testaamaan prototyyppiä loppukäyttäjien kanssa välittömästi. Pilvipalvelun ansiosta uudet ominaisuudet myös saadaan loppukäyttäjille käyttöön välittömästi.

Parhaimmillaan ketterät kokeilut mahdollistavat uusien, villienkin ideoiden testaamisen turvallisesti, ilman isoja investointeja tai suuria riskejä. Näin toimiva yritys voi saada uusia yllättäviä liiketoimintahyötyjä tuovia asioita ideasta käyttöön nopeasti.

Jos haluat lukea lisää Salesforcen hyödyntämisestä ketterässä kehityksessä, käy lataamassa uusi oppaamme Salesforcea. Ketterästi. – Kuinka ketterä kehitys sopii Salesforce-projekteihin?