Tie auton rattiin on kulkenut pitkään autokaupan kautta, mutta nykyisin omaan autoon voi päästä käsiksi myös ilman omistamisen murheita. Tässä autoalan murroksessa yhtenä edelläkävijänä on toiminut Beely, joka on alusta asti tarjonnut asiakkailleen kuukausimaksullista autopalvelua.

Beely on vuodesta 2019 saakka toiminut kotimainen markkinajohtaja sekä suunnannäyttäjä, joka haluaa jatkossakin toimia alansa edelläkävijänä. Beelyn kasvu on ollut nopeaa ja startup-yrityksestä on vajaassa puolessa vuosikymmenessä kehkeytynyt kasvuyritys.

“Subscription on tulevaisuuden tapa hankkia auto eli ihmiset eivät enää osta niin hanakasti autoja, vaan käyttävät mieluummin autoiluun kuukausimaksullista palvelua.”, Pertti Pigg kertoo.

Pigg on Beelyn toimitusjohtaja ja yrityksen ensimmäinen työntekijä. Beelyn palvelu lanseerattiin heinäkuussa 2019, mutta Pigg aloitti työskentelyn jo vuoden 2018 puolella.

“Globaalisti kuukausimaksullisen autopalvelun osuus voi olla markkinassa 30 prosenttia 2030-2040-luvulla. Suoranaista kilpailijaa meillä ei Suomessa ole.”, Pigg arvioi.

Hakusessa moderni ja tehokas kumppani

Beelyn liiketoiminnan sydän on iBeely, joka sisältää verkkosivut ja verkkokaupan sekä bisneksen ympärille rakentuvan ekosysteemin. Brändin ohella iBeely on yrityksen tärkein kilpailu- ja erottautumistekijä. Koska yrityksen tavoitteena on tarjota alan kehittynein digiekosysteemi, tarvitsee yritys liiketoimintansa tueksi myös moderneja työkaluja sekä järjestelmiä.

Näistä lähtökohdista Beely lähti etsimään sopivaa teknologiaa myynnin tueksi sekä liiketoiminnan kasvattamiseksi.

“Toiveena oli moderni, hyvin ajassa elävä, eteenpäinkatsova, tehokas ja skaalautuva palvelu. Kansainvälisyys ja lokalisointi olivat myös tärkeitä kriteereitä. Toisella puolella oli tietenkin kustannustehokkuus.”, Pigg sanoo.

Teknologiavalintojen osalta Beelyllä tehtiin päätös, että kaikkea ei lähdetä tekemään räätälöidysti, vaan räätälöiden ytimen ympärille tuodaan valmiita komponentteja, jotka tukevat Beelyn liiketoimintaan liittyviä erityispiirteitä. Teknologiaksi valikoitui Salesforce.

Kumppaniksi Beely valitsi Biitin. Vaakakupissa painoivat aikaisemmat referenssit sekä ymmärrys liiketoiminnasta.

“Biitin rooli on näkynyt projektissa vahvimmin siinä, että Biiiltä on ollut mukana henkilö, joka ymmärtää hyvin meidän liiketoimintaa.”, Pigg mainitsee.

Se, joka hallitsee dataa, hallitsee bisnestä

Yrityksessä käytetään Salesforcea nykyään varsin monipuolisesti. Siellä säilytetään esimerkiksi kaikkea asiakkuuksiin liittyvää dataa. Myös kaikki laskutusaineistot tulevat Salesforcen puolelta.

”Salesforce on meillä melkoinen hermokeskus”, Pigg summaa.

Suurimpana Salesforcen hyötynä Beelylla koetaan monipuolisuus ja se, että data pysyy yhdessä paikassa, eikä pirstaloidu. Kuten todettua, datan merkitys on yritykselle ensiarvoisen tärkeää. Asiakkuuksiin liittyvän datan lisäksi liiketoiminnalle kriittistä on myös hinnoitteludata. Beely muokkaa jatkuvasti hinnoitteluaan hintamoottorin avulla vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

“Se, joka hallitsee asiakkuuksiin liittyvää dataa, hallitsee bisnestä.”, Pigg kuvailee.

Asiakaskokemus ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen on Beelyllä kaiken toiminnan ytimessä. Yritys seuraa tarkasti sitä, miten asiakkaat palvelua suosittelevat sekä sitä, miten vaivattomaksi asiakkaat palvelun käyttämisen kokevat.

”Käymme nämä luvut ja saamamme palautteet läpi tiimipalaverissa joka viikko.”, Pigg toteaa.

Nopeaa kasvua

Beelyn ja Biitin yhteistyön alkamisen jälkeen yrityksen kasvuvauhti on kiihtynyt entisestään.

Asiakkaiden määrä on esimerkiksi lisääntynyt merkittävästi. Beelylla on lisäksi kumppaniekosysteemi, jonka hallinnointi on kriittisen tärkeää. Jälleenmyyjinä on yli 80 kivijalkaliikettä sekä yli 25 autoliikeketjua. Verkostoon kuuluu nykyisin kaikkiaan noin tuhat henkilöä.

Toiminnan laajentuminen, verkostojen kasvaminen ja konseptin kehittyminen uusien ominaisuuksien, palveluiden ja integraatioiden kautta ovat olleet selkeitä muutoksia yhteistyön varrella. Alussa saatiin heti tuloksia, ja projekti sujui kivuttomasti.

Beely ostaa paljon ulkoisia palveluita ja sen oma ydinorganisaatio on pienehkö. Biitin kanssa yhteistyö on näyttäytynyt toimivana ja hyvänä.

Jatkokehitystä seuraavaa kasvuloikkaa varten

Beely haluaa edetä kohti yrityksen seuraavaa kasvuloikkaa. Siks myös iBeelyn osalta ollaan jo edetty jatkokehitysvaiheeseen. Toiveena on jatkaa yhteistä kehittämistä yhtä korkealaatuisesti kuin tähänkin saakka.

“Meidän ja kumppaneiden välisessä yhteistyössä yhteistyön laatuun liittyvät odotukset pitää lunastaa koko ajan. Yhteistyö oli alussa niin korkealuokkaista ja hyvää, että rima on jatkon osalta korkealla”, Pigg toteaa.

Pigg on ollut erityisen tyytyväinen siihen, että projektinhallinta, kustannukset ja aikataulut ovat pysyneet kaiken aikaa hallinnassa.

Yhteistyön merkittävimpiä hyötyjä ovat olleet integraatioiden toteuttaminen eri järjestelmien ja komponenttien välillä.  Koska tulokset ovat olleet tähän asti niin hyviä, niin iBeelyyn on jo suunnitteilla merkittäviä kehityshankkeita tulevalle vuodelle. Myös yrityksen Salesforce-tekemistä kehitetään jatkuvasti.

Pintos on pitkän linjan betonirakentamisen asiantuntija, jolla on pitkä historia. Yli 60 vuotta toiminut yritys on uudistunut jo monesti. Toiminnan kehittämisen seuraavaksi vaiheeksi tunnistettiin tehokkaan ja toimivan asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto. Biitin avulla Pintokselle saatiin käyttöön Salesforce auttamaan erityisesti myynnin prosesseissa ja hajautuneen tiedon keskittämisessä yhteen paikkaan.

Asiakastiedon hallinta nykyaikaan

“Pintoksella oli menty monta vuosikymmentä ilman mitään yhtä CRM-järjestelmää”, Development Manager Jaakko Reunanen kuvaa.

Reunanen vastaa Development Managerina yrityksen digitaalisesta transformaatiosta. Tähän kuuluu liiketoiminnan järjestelmien kehittäminen ja päivittäminen nykypäivän vaatimusten mukaisiksi.

Reunasen työpöydällä yhtenä isona haasteena oli myynnin prosesseja tukevan CRM-järjestelmän löytäminen. Aiemmin tiedonhallinnasta oli puuttunut johdonmukaisuus. Asiakkuuksien kannalta tärkeät tiedot olivat hajautuneet useisiin eri järjestelmiin.

“Talossa on myös pitkiä työuria ja niiden mittaan muotoutuneita omia työtapoja ja rutiineja”, Reunanen kuvailee.

Tavoitteeksi uudelle CRM-järjestelmälle määriteltiin se, että kaikki myynnille ja asiakkuuksien hoidolle oleellinen tieto löytyisi yhdestä järjestelmästä.

Uudelle järjestelmälle asetettiin selkeitä tavoitteita. Sen tulisi palvella erilaisia myynnin prosesseja ja avainasiakkuuksien hoitomalleja, helpottaa myynnin kokonaisuuden seuraamista sekä samalla edistää tiedolla johtamista.

Myynnin tekemisestä haluttiin tehdä selkeämpää ja prosessimaisempaa, jotta jokaisen ei tarvitsisi joka tilanteessa erikseen miettiä, miten ja millä tavalla asiakkaaseen tulisi olla yhteydessä.

Mistä järjestelmä, joka palvelee Pintoksen asiakaslähtöistä liiketoimintaa?

“Haluna oli löytää skaalautuva järjestelmä, josta toiminnallisuudet eivät lopu kesken”, Reunanen kuvaa.

Haasteena oli kuitenkin se, että Pintoksen tuotteet ovat hyvin vahvasti asiakaskohtaisia.

Tuotteita ei useinkaan ole olemassa ennen kuin asiakas tekee tilauksen. Myydyt tuotteet koostuvat erilaisista osista, joita yhdistelemällä myyjä kokoaa asiakkaalle sopivan ratkaisun.

Tuotteiden luonteen vuoksi järjestelmän tulisi tarjota laajasti “vapausasteita” eli vaihtoehtoja tuotteille sekä niiden yksityiskohdille. Myyjän tulisi pystyä kuvaamaan myyty ratkaisu tarkasti järjestelmään, vaikka se olisi pitkälle räätälöity asiakkaan tarpeisiin.

Alkuun järjestelmä oli tarkoitus ottaa käyttöön myynnin ja asiakkuuksien hallinnan tueksi. Toiveena oli, että järjestelmän käyttöä olisi myöhemmin mahdollista laajentaa myös muille liiketoiminnan osa-alueille. Myös se, että järjestelmä sopisi kotimaan markkinoiden lisäksi kansainväliseen ympäristöön, oli yksi tärkeä valintakriteeri.

Kun tarpeet oli talon sisällä keskusteltu läpi, osoittautui, että Salesforce olisi Pintokselle luonteva valinta.

“Salesforce otti meihin yhteyttä ja olimmekin parin vuoden ajan jonkinlaisissa yhteyksissä, sillä CRM oli ollut jo pidempään tapetilla”, Reunanen summaa.

“Salesforce taas suositteli meille kumppaniksi Biitiä ja otti aktiviisesti jo myyntivaiheessa Biitin mukaan keskusteluun.”

CRM nopeasti käyttöön ja heti happotestiin messuille

Pintoksen ja Biitin yhteinen projekti lähti käyntiin työpajoilla, joissa määriteltiin Pintoksen tarpeet järjestelmälle aiempaa tarkemmin. Työskentelytapa vakuutti Pintoksen.

“Jo käyttöönoton alkuvaiheessa workshopeissa tuli esiin kova ammattitaito myynnin ja liiketoiminnan ymmärryksessä”, Reunanen kuvaa Pintoksen kokemusta.

“Näkökulma oli nimenomaan myynnillisessä toiminnassa, ei pelkästään järjestelmän konfiguroinnissa. Biitillä ymmärretään selvästi myynnin rooli osana liiketoimintaa ja kuinka järjestelmä palvelee sitä parhaiten.”

Projektin ensimmäinen vaihe eli CRM-järjestelmän käyttöönotto saatiin maaliin varsin nopeasti. Kuukauden päästä CRM:n käyttöönotosta Pintoksella oli jo käytössä myös ensimmäiset myynnin prosessit ja työkalut.

Pikatahtia Pintos järjesti myös omalle henkilöstölleen peruskoulutukset järjestelmän käyttöön.

Vain viikko käyttöönoton jälkeen Pintos pääsi kokeilemaan Salesforcea isoilla rakennusalan messuilla. Messut toimivat oivana testinä järjestelmälle ja sen käytettävyydelle hektisessä ympäristössä. Messut sujuivat uuden asiakastietojärjestelmän kanssa ongelmitta ja henkilöstön kokemus uuden työvälineen käytöstä oli positiivinen.

Nyt ensimmäisestä happotestistä on kulunut vuoden verran aikaa ja siinä missä CRM on jo käytössä arjen tekemisessä, kehitystyö Salesforcen muiden ominaisuuksien käyttöönotossa jatkuu yhä.

Yhteistyö Biitin kanssa jatkuu edelleen

CRM-järjestelmän käyttöönoton jälkeen Pintos ja Biit jatkoivat myynnin prosessien hallintaan, seurantaan ja kehitykseen liittyvää yhteistyötä. Jatkokehityskohteita on määritelty yhteisissä työpajoissa. Myynnin tueksi on jo otettu käyttöön muun muassa Biitin tarjoama KAM-ratkaisu avainasiakkuuksien johtamiseen.

Reunanen arvioi, että ensimmäinen päätavoite alkaa olla jo saavutettu. Kaikki myynnin ja asiakkuuksien hoidon tarvitsema tieto löytyy jatkossa yhdestä järjestelmästä. Lisäksi käyttöön on saatu työkalu ostojen ja toimittajien hallintaan.

Prosessissa ei ole kyse pelkästä järjestelmän käyttöönotosta, vaan Pintos hyödyntää Biitin osaamista myös myynnin prosessien hiomisessa. Työpajatyöskentelyssä päästään myös sukeltamaan tuleviin tarpeisiin ja siihen, miten Pintos voi jatkossa hyödyntää Salesforcea vieläkin tehokkaammin, ja miten järjestelmän on mahdollista tukea yrityksen muitakin toimintoja.

Pintoksen kokemus työpajoista ja valmennuksista on ollut hyvä ja he haluavatkin jatkaa työpajatoimintaa Biitin kanssa.

“Odotukset projektille ovat täyttyneet ja yhteistyömme jatkuu”, Reunanen toteaa.

“Tärkein palaute tulee aina loppukäyttäjiltä eli tässä tapauksessa Pintoksen myyjiltä. Myyntitiimistä on ilmaistu luottamus sekä itse järjestelmälle että Biitin ammattitaidolle.”

Palkka-, talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisuja toimittava Visma Public on pyrkinyt muuttamaan liiketoimintaansa perinteisestä projektien toimituksesta Software as a Service -ratkaisujen toimittajaksi. Muutos edellyttää, että myös myynnin järjestelmät tukevat uutta liiketoimintaa.

Jo 1960-luvulla reikäkorteilla toimivia ohjelmistoja asiakkailleen tarjonnut Visma Public on kehittynyt nykypäivän palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon kokonaisratkaisuja tarjoavaksi yritykseksi, joka siirtyi osaksi Visma-perhettä vuonna 2018. Viime vuosien aikana yritys on muuttanut toimintaansa räätälöityjen projektien toimittamisesta pilvipalveluiden ohjelmistokumppaniksi.

– Kärjistetysti ilmaistuna aikaisemmin asiakkaalle toimitettiin yksittäinen projekti, minkä jälkeen asiakas jätettiin aika lailla oman onnensa nojaan. Nykyisin asioita on mietittävä pitkäjänteisemmin, sillä jos asiakkaan mielestä yritys ei kehitä toimintaansa tai pysty tarjoamaan mitään uutta, niin toimittaja vaihdetaan toiseen. Tämä on ollut iso muutos vanhaan maailmaan nähden, Visma Publicilla myynti- ja markkinointijohtajana toimiva Jani Muhonen kertoo.

Muhonen kertoo, että nykyisessä pestissä vuoden 2020 lopulla aloittaessaan häneltä puuttui aluksi kokonaan näkyvyys siihen, missä myynnin osalta mennään.  

Yritys oli muutama vuosi aikaisemmin korvannut entisen CRM-järjestelmänsä Salesforcella, mutta järjestelmä oltiin otettu käyttöön kiireellä, eikä se kyennyt tukemaan yrityksen liiketoimintamalleja tai prosesseja.

Muhonen arvioi, että perusdata oli vaihdoksen myötä kunnossa, mutta järjestelmää ei kuitenkaan käytetty arkipäiväisesti käytännön tekemisen tukena, vaan enemmänkin pakollisten tietojen kirjaamispaikkana.

– Kukaan ei ollut ehtinyt miettiä, mitä järjestelmälle pitäisi oikeasti tehdä. Sinne oli päässyt kertymään paljon tauhkaa, Muhonen sanoo.

Järjestelmäkehitystä liiketoiminnan visio edellä

Uudessa roolissaan Muhonen pääsi hyppäämään heti liikkuvan junan kyytiin. Yhteistyö Biitin kanssa aloitettiin työpajoista, joiden tavoitteena oli saada perusasiat kuntoon.

– Aluksi kirkastettiin liiketoiminnan visio ja rakennettiin ymmärrys siitä, miltä IT-arkkitehtuurin pitäisi näyttää tulevaisuudessa. Liikkeelle lähdettiin vahvasti tulevaisuuteen katsomisen näkökulmalla. Miten saadaan myyntiputki rakennettua, ja miten tieto valuu myynniltä taloushallintoon?

”Aluksi kirkastettiin liiketoiminnan visio ja rakennettiin ymmärrys siitä, miltä IT-arkkitehtuurin pitäisi näyttää tulevaisuudessa.”

Vuodenvaihteen molemmin puolin järjestettiin useita työpajoja, joiden avulla rakennettiin IT-kehityksen visio ja nykyarkkitehtuurin lisäksi tavoitearkkitehtuuri. Näin päästiin suunnittelemaan tiekarttaa ohjaamaan järjestelmäkehitystä.

– Tavoitetilan kirkastaminen näkyi todella hyvin. Meillä oli yhtä aikaa meneillään monenlaisia kehitysprojekteja, joten kaikilla ei ollut heti aluksi yhtäläistä käsitystä siitä, missä mennään ja mitä tehdään.

Hyvin rakennettu pohja mahdollisti myös ketterämmän lähestymistavan.

– Oli hyvä asia, että liikkeelle lähdettiin pienin askelin, eikä kaikkea yritetty saada kerralla kuntoon. Matkan aikana on niin moni asia muuttunut, ettei se olisi toiminutkaan, Muhonen arvioi.

Ensimmäiseksi myyntiputki kuntoon

Projektin ensimmäinen askel oli niin sanottu CRM:n uudelleenkäynnistys, jossa vanha järjestelmä otettiin käytännössä uudelleen käyttöön.

Tavoiteena oli rakentaa toimiva putki markkinoinnista myynnin kautta aina laskutukseen saakka sekä saada 360 asteen näkymä asiakkuuksiin, jotta asiakkaita voitaisiin palvella entistä paremmin. Ensimmäisiä selkeitä tuloksia yritys alkoi saada jo ensimmäisen puolen vuoden aikana.

– Meidän liidituotanto on selkeästi kehittynyt. Samalla sekä liidi- että myyntimahdollisuusprosessit on määritelty tarkasti, viety tuotantoon ja otettu käyttöön. Myös mittarointia on kehitetty. Aluksi minulla oli aika sokko olo, kun en tarkalleen tiennyt, minkälainen firma meillä on ja mihin me olemme menossa. Nyt tämä iso kuva on selkiytynyt.

Tiedon kulku vaatii myös integraatioiden rakentamista. Nykyisin tieto kulkee Salesforcesta sujuvasti esimerkiksi Visma Publicin Wintime-ratkaisun järjestelmään.

Transformaatiohankkeita varten Muhosella on myös jaettavaksi yksi tärkeä oppi keväältä.

”Vaatii aikaa ja vaivaa, että yhteiset toimintamallit saadaan osaksi myyjien arkipäivää.”

– Sitä lähtee aina aivan liian optimistisesti liikkeelle aikataulujen ja päällekkäisten asioiden osalta. Jos miettii esimerkiksi meidän myynnin prosesseja, niin se vaatii aikaa ja vaivaa, että yhteiset toimintamallit saadaan osaksi myyjien arkipäivää. Tämä ei onnistu, jos yrittää samaan aikaan laittaa liian montaa asiaa kuntoon, eikä pysty varaamaan riittävästi aikaa toimintamallien viemiseksi arkeen.

Tiekartta ohjaa kehitystä jatkossa

Vahvan pohjatyön, eli vision ja tavoitetilan pohjalta rakennetun tiekartan ansiosta myös tulevat askeleet ovat Muhoselle jo selvät.

Erityisesti hän nostaa esiin avainasiakkuuksien hallinnan kehittämisen. Sen merkitys korostuu entisestään, kun yritys siirtyy jatkossa entistä vahvemmin SaaS-palveluiden tarjoamiseen.

– Datan rikastaminen on seuraava iso askel. Isona uutena osa-alueena olemme myös ottamassa käyttöön avainasiakkuuksien johtamiseen suunnatun KAM-mallin, joka tulee meille todellakin tarpeeseen.

Mikä ihmeen KAM-malli? Tutustu avainasiakkuuksien johtamiseen lataamalla aiheesta kirjoittamamme opas.

Työskentelyyn Biitin kanssa Muhonen on tyytyväinen.

– Pakko sanoa, että Biitin kanssa on älyttömän kivaa tehdä töitä. Se voi kuulostaa erikoiselta kommentilta, mutta näinä korona-aikoina kun istut kaikki päivät koneella luurit korvilla, niin yhteistyön toimiminen jonkun kanssa on erittäin piristävää. Kaiken kaikkiaan olen todella tyytyväinen yhteistyöhömme myös koko meidän yrityksemme puolesta.

Kiinteistöjen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin ratkaisuja monipuolisesti tarjoava Muotolevy on viiden yhtiön muodostama perheyrityskonserni, joka muodostaa kokoluokkaansa monimuotoisemman kokonaisuuden. Jo vuodesta 1974 saakka toiminut Muotolevy on sellaisessa vaiheessa, jossa yritys tavoittelee kasvua ja kansainvälistymistä liiketoiminnan monipuolisella kehittämisellä ja tehostamisella.

Muotolevyn markkinointipäällikkönä työskentelevä Markus Merinen on ollut yrityksen palveluksessa jo vuosikymmenen ajan, joten hänellä on selkeä käsitys siitä, mistä yritys on tullut, missä se on tällä hetkellä ja mihin se on menossa.

– Skaalautuvuuden lisääminen on meille tärkein asia. Käymme tällä hetkellä läpi kaikkia meidän prosesseja ja toimintamalleja sekä mietimme, mitä kaikkea voisimme tehdä paremmin ja tehokkaammin. Jotta voimme kasvaa yrityksenä kannattavasti ja laajentaa toimintaamme kansainvälisesti, pitää kaikkea tekemistä pystyä skaalaamaan, Merinen kertoo.

Toimiva kumppaniportaali erottautumistekijänä

Muotolevy on käyttänyt Salesforcea jo vuodesta 2014 saakka. Aluksi yrityksellä oli käytössään vain Pardot markkinoinnin työkaluna, mutta sittemmin alustan käyttöä on laajennettu myös muihin tarkoituksiin, kuten myynnin kehittämiseen.

Yksi Muotolevyn liiketoiminnoista, Module, teki strategisen päätöksen kehittää kumppanitoimintaansa Salesforcen avulla. Projektin toteuttajaksi valikoitui Biit. 

Module otti Biitin avustuksella käyttöönsä Community Cloudiin (nykyinen Experience Cloud) rakennetun kumppaniportaalin, jolle asetettiin heti kovat tavoitteet.

”Module otti Biitin avustuksella käyttöönsä Community Cloudiin (nykyinen Experience Cloud) rakennetun kumppaniportaalin, jolle asetettiin heti kovat tavoitteet.”

– Module-myyntimme tapahtuu kumppaneiden kautta. Kilpailemme globaaleilla markkinoilla monia pelureita vastaan. Näillä kilpailluilla markkinoilla pelkillä tuotteilla erottautuminen on vuosi vuodelta haastavampaa, joten lähdimme miettimään erottautumista kumppaneiden näkökulmasta. Kuinka voisimme palvella heitä mahdollisimman hyvin? Koimme, että Salesforceen rakennettu kumppaniportaali voisi olla meille se erottautumistekijä.

Merinen kuvailee projektia erittäin onnistuneeksi.

– Tämä järjestelmähanke on ollut sujuvin, jossa olen koskaan ollut mukana. Homma lähti liikkeelle laadukkaasta Discovery-vaiheesta, josta edettiin meidän sisäisen jumpan kautta todella sukkelaan neljän viikon toteutusvaiheeseen. Koko projekti kesti kaikkiaan vain kahdeksan viikkoa.

Myös projektin tuloksiin Merinen kertoo olevansa tyytyväinen. Merisen mukaan he pystyvät nyt toimimaan kumppaneidensa suuntaan entistä aktiivisemmin sekä heillä on lisäksi parempi näkyvyys kumppaneiden toimintaan.

– Perinteisesti kumppaneilta saadaan tietoa ainoastaan tilauksista, mutta kumppaniportaalin avulla näkyvyys säilyy senkin jälkeen, kun esimerkiksi siirrämme liidin kumppanille.

”Perinteisesti kumppaneilta saadaan tietoa ainoastaan tilauksista, mutta kumppaniportaalin avulla näkyvyys säilyy senkin jälkeen, kun esimerkiksi siirrämme liidin kumppanille.”

Vaikka kumppaniportaali on ollut käytössä vasta muutamia kuukausia, niin Merisen mukaan se on lisännyt merkittävästi yhteistyötä yrityksen kumppaniverkoston kanssa.

Kumppaneilta saatu palautekin on ollut positiivista, vaikka heillä on käytössä omat järjestelmänsä. Liidituotanto toimii kuitenkin sellaisena porkkana, jota kumppaneiden on vaikea vastustaa.

– Tällainen toiminta on meille vielä tuoretta, mutta olemme jo saaneet kaikki tärkeimmät kumppanimme mukaan. Lisäksi palaute on ollut positiivista. Erityisen paljon kiitosta on tullut käyttöliittymästä.

Yhteistyö jatkuu pienkehityksen muodossa

Muotolevy on siinä mielessä tyypillinen Salesforcea käyttävä yritys, ettei heiltä löydy juurikaan Salesforce-osaamista omasta takaa. Merisen vastuulla on markkinoinnin lisäksi myös Salesforcen kehittäminen, mutta hän myöntää, ettei hänellä riitä aikaa tai osaamista jatkuvaan pienkehitykseen.

Siksi Muotolevy on ottanut alustan jatkuvan kehityksen kumppaniksi Biitin. Myös tähän yhteistyökuvioon Merinen on tyytyväinen.

– Jos miettii meidän Salesforce-kokonaisuutta, niin meillähän ei ole vahvaa sisäistä adminia, joka voisi huolehtia järjestelmän jatkuvasta ylläpidosta ja viilaamisesta. Biitin palvelumalli jatkuvasta pienkehityksestä on juuri sellainen, jota tarvitsemme.

Käytännössä Merisen tehtävänä on kerätä yrityksen sisältä kehitysehdotuksia järjestelmän viilaamisen. Nämä kehitysehdotukset käydään Biitin kanssa läpi kuukausittain, jolloin myös päätetään yhdessä, mitä asioita seuraavaksi edistetään. Merisen mielestä toimintamallin ehdoton vahvuus on joustavuus.

”Meidän tarpeet eivät ole sellaisia, että tarvitsisimme vahvaa omaa Salesforce-osaajaa. Näin me pystymme kehittämään omaa järjestelmäämme joustavasti aina tarpeen vaatiessa, mutta meidän ei tarvitse kuitenkaan sitoutua mihinkään.”

– Meidän tarpeet eivät ole sellaisia, että tarvitsisimme vahvaa omaa Salesforce-osaajaa. Näin me pystymme kehittämään omaa järjestelmäämme joustavasti aina tarpeen vaatiessa, mutta meidän ei tarvitse kuitenkaan sitoutua mihinkään. Jatkuva yhteydenpito ja sparrailu on kuitenkin erittäin hyödyllistä, koska saamme Biitin suunnalta ajatuksia, mitä asioita meidän kannattaisi miettiä.

 

Rakennushankkeiden sujuvoittamiseen ja rakennusten kolmiulotteisten tietomallien laadunvalvontaan markkinoiden edistyksellisintä ratkaisua tarjoava Solibri myy ohjelmistoaan suunnittelijoille ja rakentajille ympäri maailmaa pitkälti kumppaneiden kautta.

Solibrin toimitusjohtaja Ville Kyytsönen kuvailee yrityksen menestyksen olevan riippuvaista asiakkaiden kyvyistä ottaa uusi ohjelmisto ja uudet toimintatavat käyttöön.

– Asiakkaamme ovat tietomallinnusta työssään käyttäviä suunnittelijoita ja rakentajia, joiden osalta asiakaskuntamme jakautuu melko tarkasti 50/50. Suunnittelupuolen asiakkaat ovat tyypillisesti pieniä 1-2 hengen suunnittelutoimistoja, mutta rakennuspuolella asiakkaat ovat suurempia, jopa miljardiluokan liikevaihtoa pyörittäviä kansainvälisiä urakoitsijoita. Vuosimyynti kaikkien asiakkaiden osalta vaihtelee noin 1500 eurosta seitsennumeroiseen summaan.

”Yrityksen myynnistä peräti 60 prosenttia tulee kumppaneilta.”

Kyytsönen kertoo, että yrityksen myynnistä peräti 60 prosenttia tulee kumppaneilta. Siksi kumppanuustoiminnan jatkuva kehittäminen on määritelty yhdeksi kriittiseksi kehityskohteeksi.

– Kasvu on ykköstavoitteemme, mutta se ei meidän kohdallamme onnistu uusia henkilöitä rekrytoimalla, vaan tekemällä asioita paremmin. Ja ennen kaikkea meidän pitää auttaa kumppaneitamme onnistumaan.

Kumppanit avainasemassa

Kaksi vuotta sitten Solibrille toimitusjohtajaksi siirtynyt Kyytsönen muistelee, että yritys oli silloin toteuttamassa ensimmäistä Salesforce-kehitysprojektia kumppaninaan Biit. Lähtöajatus yhteistyölle oli myynnin kehittäminen läpinäkyvämpään suuntaan.

– Kun aloitin talossa, meillä ei ollut edes myynnin dashboardeja käytössä. Niitä oli kyllä rakenneltu järjestelmään, mutta niiden käyttö oli jäänyt olemattomaksi. Osa raporteista oli ajettu viimeksi satoja päiviä sitten. Meidän CRM-järjestelmää ei siis käytetty edes sen pääasialliseen käyttötarkoitukseen, eli asiakassuhteiden hallintaan.

Yhteistyö Biitin kanssa lähti liikkeelle myynnin tarpeista, mutta suunta ohjautui nopeasti kumppanitoiminnan kehittämiseen.

– Kumppaneiden osuus liiketoiminnastamme on niin suuri, että lähdimme jo alkuvaiheessa miettimään, miten Salesforcea voisi hyödyntää kumppanuuksien hallinnassa. Tästä ajatuksesta syntyi kumppaniportaali, joka selkiyttää huomattavasti tilausprosessia ja yhtenäistää toimintatavat eri kumppaneiden kanssa, Solibrin toimitusjohtaja Ville Kyytsönen kertoo.

Kyytsösen mukaan heillä oli joskus ajatuksissa saada kaikki kumppanit käyttämään yrityksen CRM-järjestelmää, mutta ajatuksesta luovuttiin nopeasti kumppaneiden vastustuksen takia. Sen sijaan, että kumppaneita oltaisiin houkuteltu saman järjestelmän käyttäjiksi, tavoitteeksi asetettiin tilausprosessin parantaminen ja tiedon jakamisen tehostaminen. Salesforcen Community Cloudiin (nykyisin Experience Cloud) rakennettu portaali on täyttänyt tavoitteet kirkkaasti.

”Salesforcen Community Cloudiin rakennettu portaali on täyttänyt tavoitteet kirkkaasti.”

– Olen seurannut jatkuvasti sitä, kuinka aktiivisesti kumppanit portaalia käyttävät. Alkuvaiheessa viikon aikana portaalissa oli vieraillut ehkä viisi käyttäjätunnusta, mutta nykyisin siellä on 30 aktiivista käyttäjää. Määrä kuvastaa hyvin myös aktiivisten myyjien osuutta koko partnerikentässä. Toiminta on siis siirtynyt hyvin sinne.

Käytön jatkuvaa laajentamista

Kehityspäällikkönä Solibrilla työskentelevä Annette Guillou allekirjoittaa muutokset. Kun hän Kyytsösen tavoin siirtyi yrityksen palvelukseen parisen vuotta sitten, huomasi hänkin kuinka vähällä käytöllä Salesforce yrityksessä oli. 

– Vaikka Salesforce oli jo ollut talossa hetken aikaa käytössä, se miellettiin pelkäksi CRM-järjestelmäksi, vaikka se on paljon muutakin. Asioita pyöriteltiin monissa eri järjestelmissä, joiden välillä tietoja siirreltiin käsin. Se oli hirveän työlästä, hidasta ja virhealtista toimintaa. Lähdimme Biitin kanssa miettimään, miten asioita voitaisiin helpottaa, automatisoida ja keskittää yhteen järjestelmään, Guillou kertoo.

Kumppanuustoiminnan kehittämisen lisäksi Salesforcesta haluttiin tehdä pääasiallinen tiedonlähde yrityksen omille työntekijöille. Samalla Salesforcen käyttöä laajennettiin myös laskutuksen, liidien ja sopimusten osalta.

– Kumppaniportaalin lisäksi toinen mielenkiintoinen projekti Biitin kanssa on ollut trial-prosessin hiominen. Tarjoamme ohjelmistostamme 30 päivän ilmaiskokeilujaksoja, mikä on yksi meidän pääasiallisista keinoista saada uusia käyttäjiä. Kokeilujakson tietojen pitää kulkeutua meidän kumppaneille, joiden pitää lisäksi pystyä arvioimaan käyttäjien potentiaalia. Tähän käytämme trial-käyttäjien pisteytystä, Guillou kertoo.

”Kehityshankkeiden myötä muutos aikaisempaan on ollut merkittävä.”

Guilloun mielestä kehityshankkeiden myötä muutos aikaisempaan on ollut merkittävä. Aiemmin esimerkiksi sähköpostitse toimitettujen tilausten käsitteleminen edellytti paljon manuaalista työtä, mutta nykyisin tilaukset ilmestyvät portaalin kautta käsiteltäviksi miltei täysin esitäytettyinä.

– Aikaisemmin yhden tilauksen käsittelyyn kului keskimäärin 15 minuuttia, mutta nykyisin samaan menee maksimissaan viisi minuuttia. Aikaa vapautuu siis valtavasti kaikkeen muuhun työhön.

Sujuvaa yhteistyötä

Sekä Kyytsönen että Guillou ovat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Biitin kanssa. Molemmat ovat yksimielisiä siitä, että on helppoa tehdä jatkuvaa kehitystyötä tutun kumppanin kanssa, joka ymmärtää heidän liiketoimintansa erityispiirteet.

– Yhteistyön suurimmat hyödyt ovat olleet minusta siinä, että Biitin avulla olemme saaneet yhtenäistettyä toimintatapamme sekä talon sisällä että kumppaneiden suuntaan. Samalla myös toiminnan läpinäkyvyys ja tehokkuus ovat lisääntyneet huomattavasti, Kyytsönen tiivistää.

Guilloun mielestä yhteistyö on ollut sujuvaa ja kaikkiin matkan varrella nousseisiin kehitysideoihin on pystytty reagoimaan nopeasti.

– Olemme saaneet Biitiltä apua nopeasti aina tarvittaessa. Lisäksi on ollut loistavaa työskennellä samojen ihmisten kanssa, jotka jo tuntevat meidät ja meidän toimintamme jo entuudestaan, Guillou kiteyttää.