Osallistuin helmikuun lopussa Amsterdamissa järjestettyyn Field Service Lightning Deep Dive -koulutukseen. Kahden päivän paketti oli suunnattu sertifioiduille Field Service Lighting ammattilaisille ja oli mukava kuulla kenttähuollon kuulumisia eri puolilta Eurooppaa.

Kenttähuolot field service lightning

Kurssin sisältö oli mielenkiintoinen. Käsittelimme juuri ilmestyneen Spring 18 -julkaisun keskeisimpiä ominaisuuksia, tulevaa Summer 18 -julkaisua sekä koulutukseen osallistuneiden työssä ilmenneitä ongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisuja.

Monet kurssilaisista tekivät saman mielenkiintoisen huomion: Field Service Lightning alkaa olla viimeisimpien päivitysten myötä jo niin hyvä tuote, että on syytä miettiä, kustomoidaanko järjestelmä vastaamaan yrityksen prosesseja vai olisiko syytä muuttaa yrityksen prosessit vastaamaan Field Service Lightningin toimintoja.

Guided Setup -käyttöliittymä

Kevään 18 päivitys tuo muutaman näppärän uuden ominaisuuden Field Service Lightningiin. Näkyvin uudistus on Guided Setup, joka toimii pääkäyttäjän käyttöliittymänä kenttähuollon sovellukseen. Aiemmin pääkäyttäjän piti tuntea eri objektien riippuvuuksia, sekä muistaa ulkoa, miten tiettyjä asioita täytyy järjestelmään määritellä (esimerkiksi resurssien kiinnittäminen palvelualueisiin). Guided Setup näyttää tarkastuslistan muodossa eri osa-alueet, joissa käyttäjä voi tehdä säätöjä. Esimerkiksi työtyyppejä tai taitoja voidaan lisätä ja hallinnoida suoraan Guided Setupin kautta.

Järjestelmän suorittama aikataulutus ei ole tähän mennessä ehkä avautunut kovin helposti tavalliselle käyttäjälle. Millaisia sääntöjä järjestelmä käyttää ja mikä niiden vaikutus on aikataulutukseen? Guided Setup tarjoaa avun tähänkin asiaan. Nyt käyttäjä voi valita listalta tietyn aikataulutuksen määrittelyn (Scheduling Policy), esimerkiksi ”asiakas ensin”. Tämän jälkeen voidaan tarkastella tähän määrittelyyn liittyviä sääntöjä ja säätää niiden painoarvoja. Lopputulos nähdään kätevässä piirakkakaaviossa, josta ilmenee hyvin, mitä asioita järjestelmä painottaa kun se alkaa jakaa työtehtäviä teknikoille.

Salesforce field service lightning

Kevään ‘18 -julkaisu

Muita käytännöllisiä uudistuksia ovat muun muassa ryhmän aikataulutus (Crew Scheduling), jossa työtehtävä voidaan antaa ennalta määrätylle tiimille, ja useammalle päivälle jakautuva työtilaus (Multiday Installation). Mikäli esimerkiksi 20 tunnin kestoinen työ annetaan yhdelle teknikolle, se vie hänen kalenteristaan lähes 3 työpäivää. Jos työ annetaan 3 hengen tiimille, järjestelmä osaa varata heidän kalenteristaan vain 1 tarvittavan päivän.

Työtilauksella on nyt myös mahdollista käyttää itse-aikataulutusta (Self Scheduling). Siinä työtilaukselle voidaan määritellä sijainti, jonka jälkeen teknikko saa mobiilisovelluksessaan näkyviin kaikki tähän sijaintiin liittyvät työtilaukset. Jos teknikko on suorittanut työn etuajassa ja hänellä jää 2 tuntia ylimääräistä aikaa, voi hän katsoa, onko samassa kohteessa muitakin avoimia työtilauksia samalle kertaa hoidettavaksi.

Täältä voit lukea lisää kevään ’18 julkaisun muista uutuuksista: Salesforce Spring ’18 Release.

FSL – Tulevaisuuden näkymiä

Myös kesän ‘18 päivitys tuo mukanaan hyviä uudistuksia. Teknikon on esimerkiksi mahdollista käyttää varaosia useista eri varastoista. Lisäksi saadaan parannuksia ennalta ehkäisevään (PM) huoltoon. Useilta muilta objekteilta tuttu Salesforcen polkunäkymä (Path UI) nyt myös kenttähuollon puolelle, kun Service Process Manager näkee päivänvalon. Jatkossa on myös mahdollista käyttää teknikon inventaariosaldoja aikatauluksen perusteena. Lisäksi nähdään monia muita näppäriä uudistuksia, joita jäädään innolla odottamaan.

Field Service Lightning tarjoaa niin monipuolisen ja laajan kokonaisuuden, että vain taivas on rajana.

Field Service Lightning tarjoaa niin monipuolisen ja laajan kokonaisuuden, että vain taivas on rajana. Tärkeintä on kuitenkin lähteä pienestä liikkeelle ja asettaa peruspalikat ensin paikoilleen. Kaikkea ei ole järkevää optimoida heti alkuun, vaan järjestelmä tarvitsee muutamia iteraatioita, jotta nähdään, mitä kaikkea voidaan saavuttaa.

Asiakkaiden menestystarinat palveluliiketoiminnan kehittämisessä olivat hyvin esillä viime viikolla ServiceMaxin vuosittaisessa tapahtumassa Amsterdamissa. Palveluistamisen ja ennakoivan huollon toteutustapoja käytiin läpi useissa esityksissä.

Palveluistamisen eri tasoja

Palveluistaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että perinteisen tuotteen myynnin lisäksi myydään tuotteelle myös huoltopalvelu. Kehittyneemmässä palvelussa palveluntarjoaja voi antaa tuotteen asiakkaan käyttöön huoltosopimuksella. Asiakas ei siis maksa erikseen tuotteesta, vaan maksaa palvelumaksua, jolla tuotteen käytettävyys taataan sovitun palvelutason mukaisesti. Tällaisia palveluita on jo totuttu käyttämään, mutta nousevana trendinä nähdään sellaiset korkeamman palvelutason palvelut, jotka mahdollistuvat uuden teknologian ja ennakoivan huoltopalvelun avulla.

Ennakoiva huoltopalvelu on enemmän kuin määräaikaishuolto

Ennakoiva huoltopalvelu antaa palveluntuottajalle mahdollisuuden tunnistaa palvelua toteuttavan laitteen mahdolliset häiriötilanteet ja toteuttaa laitteelle tarvittavat huoltotoimet, ennenkuin sen häiriö ehtii muuttua laiterikoksi ja palvelun katkeamiseksi. Häiriö voisi olla vaikkapa laitteen ylikuumeneminen, joka johtuu ilmanvaihdon tukkeutumisesta. Laitteeseen asennettu lämpötilasensori, jolla on yhteys internetiin, ilmoittaa määritellystä raja-arvosta poikkeavan lämpötilan palveluntuottajan l. laitteen Salesforceen. Riippuen palveluntuottajan käytännöistä voi esimerkiksi Service Desk pyrkiä ensin vianmääritykseen ja etäkorjaukseen, tai sitten laitteen ilmoituksen voi ohjata suoraan kenttähuoltotiimin ServiceMax-tiketiksi.

Tutkimusten mukaan…

ServiceMaxin tutkimusten mukaan palveluliiketoiminnot kasvavat tällä hetkellä noin kaksinkertaisella vauhdilla verrattuna perinteisiin, tuotekeskeisiin liiketoimintoihin. Tutkimuksessa haastatelluista yrityksistä 86% uskoo palveluiden olevan merkittävin liiketoimintaa ohjaava tekijä vuonna 2020.

Salesforce.com-palvelualustalle rakennettu ServiceMax-ratkaisu, yhdessä Salesforcen palveluiden kanssa on pätevä alusta palveluliiketoiminnan toteuttamiselle.