Asiakkaiden menestystarinat palveluliiketoiminnan kehittämisessä olivat hyvin esillä viime viikolla ServiceMaxin vuosittaisessa tapahtumassa Amsterdamissa. Palveluistamisen ja ennakoivan huollon toteutustapoja käytiin läpi useissa esityksissä.

Palveluistamisen eri tasoja

Palveluistaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että perinteisen tuotteen myynnin lisäksi myydään tuotteelle myös huoltopalvelu. Kehittyneemmässä palvelussa palveluntarjoaja voi antaa tuotteen asiakkaan käyttöön huoltosopimuksella. Asiakas ei siis maksa erikseen tuotteesta, vaan maksaa palvelumaksua, jolla tuotteen käytettävyys taataan sovitun palvelutason mukaisesti. Tällaisia palveluita on jo totuttu käyttämään, mutta nousevana trendinä nähdään sellaiset korkeamman palvelutason palvelut, jotka mahdollistuvat uuden teknologian ja ennakoivan huoltopalvelun avulla.

Ennakoiva huoltopalvelu on enemmän kuin määräaikaishuolto

Ennakoiva huoltopalvelu antaa palveluntuottajalle mahdollisuuden tunnistaa palvelua toteuttavan laitteen mahdolliset häiriötilanteet ja toteuttaa laitteelle tarvittavat huoltotoimet, ennenkuin sen häiriö ehtii muuttua laiterikoksi ja palvelun katkeamiseksi. Häiriö voisi olla vaikkapa laitteen ylikuumeneminen, joka johtuu ilmanvaihdon tukkeutumisesta. Laitteeseen asennettu lämpötilasensori, jolla on yhteys internetiin, ilmoittaa määritellystä raja-arvosta poikkeavan lämpötilan palveluntuottajan l. laitteen Salesforceen. Riippuen palveluntuottajan käytännöistä voi esimerkiksi Service Desk pyrkiä ensin vianmääritykseen ja etäkorjaukseen, tai sitten laitteen ilmoituksen voi ohjata suoraan kenttähuoltotiimin ServiceMax-tiketiksi.

Tutkimusten mukaan…

ServiceMaxin tutkimusten mukaan palveluliiketoiminnot kasvavat tällä hetkellä noin kaksinkertaisella vauhdilla verrattuna perinteisiin, tuotekeskeisiin liiketoimintoihin. Tutkimuksessa haastatelluista yrityksistä 86% uskoo palveluiden olevan merkittävin liiketoimintaa ohjaava tekijä vuonna 2020.

Salesforce.com-palvelualustalle rakennettu ServiceMax-ratkaisu, yhdessä Salesforcen palveluiden kanssa on pätevä alusta palveluliiketoiminnan toteuttamiselle.