Tie auton rattiin on kulkenut pitkään autokaupan kautta, mutta nykyisin omaan autoon voi päästä käsiksi myös ilman omistamisen murheita. Tässä autoalan murroksessa yhtenä edelläkävijänä on toiminut Beely, joka on alusta asti tarjonnut asiakkailleen kuukausimaksullista autopalvelua.

Beely on vuodesta 2019 saakka toiminut kotimainen markkinajohtaja sekä suunnannäyttäjä, joka haluaa jatkossakin toimia alansa edelläkävijänä. Beelyn kasvu on ollut nopeaa ja startup-yrityksestä on vajaassa puolessa vuosikymmenessä kehkeytynyt kasvuyritys.

“Subscription on tulevaisuuden tapa hankkia auto eli ihmiset eivät enää osta niin hanakasti autoja, vaan käyttävät mieluummin autoiluun kuukausimaksullista palvelua.”, Pertti Pigg kertoo.

Pigg on Beelyn toimitusjohtaja ja yrityksen ensimmäinen työntekijä. Beelyn palvelu lanseerattiin heinäkuussa 2019, mutta Pigg aloitti työskentelyn jo vuoden 2018 puolella.

“Globaalisti kuukausimaksullisen autopalvelun osuus voi olla markkinassa 30 prosenttia 2030-2040-luvulla. Suoranaista kilpailijaa meillä ei Suomessa ole.”, Pigg arvioi.

Hakusessa moderni ja tehokas kumppani

Beelyn liiketoiminnan sydän on iBeely, joka sisältää verkkosivut ja verkkokaupan sekä bisneksen ympärille rakentuvan ekosysteemin. Brändin ohella iBeely on yrityksen tärkein kilpailu- ja erottautumistekijä. Koska yrityksen tavoitteena on tarjota alan kehittynein digiekosysteemi, tarvitsee yritys liiketoimintansa tueksi myös moderneja työkaluja sekä järjestelmiä.

Näistä lähtökohdista Beely lähti etsimään sopivaa teknologiaa myynnin tueksi sekä liiketoiminnan kasvattamiseksi.

“Toiveena oli moderni, hyvin ajassa elävä, eteenpäinkatsova, tehokas ja skaalautuva palvelu. Kansainvälisyys ja lokalisointi olivat myös tärkeitä kriteereitä. Toisella puolella oli tietenkin kustannustehokkuus.”, Pigg sanoo.

Teknologiavalintojen osalta Beelyllä tehtiin päätös, että kaikkea ei lähdetä tekemään räätälöidysti, vaan räätälöiden ytimen ympärille tuodaan valmiita komponentteja, jotka tukevat Beelyn liiketoimintaan liittyviä erityispiirteitä. Teknologiaksi valikoitui Salesforce.

Kumppaniksi Beely valitsi Biitin. Vaakakupissa painoivat aikaisemmat referenssit sekä ymmärrys liiketoiminnasta.

“Biitin rooli on näkynyt projektissa vahvimmin siinä, että Biiiltä on ollut mukana henkilö, joka ymmärtää hyvin meidän liiketoimintaa.”, Pigg mainitsee.

Se, joka hallitsee dataa, hallitsee bisnestä

Yrityksessä käytetään Salesforcea nykyään varsin monipuolisesti. Siellä säilytetään esimerkiksi kaikkea asiakkuuksiin liittyvää dataa. Myös kaikki laskutusaineistot tulevat Salesforcen puolelta.

”Salesforce on meillä melkoinen hermokeskus”, Pigg summaa.

Suurimpana Salesforcen hyötynä Beelylla koetaan monipuolisuus ja se, että data pysyy yhdessä paikassa, eikä pirstaloidu. Kuten todettua, datan merkitys on yritykselle ensiarvoisen tärkeää. Asiakkuuksiin liittyvän datan lisäksi liiketoiminnalle kriittistä on myös hinnoitteludata. Beely muokkaa jatkuvasti hinnoitteluaan hintamoottorin avulla vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

“Se, joka hallitsee asiakkuuksiin liittyvää dataa, hallitsee bisnestä.”, Pigg kuvailee.

Asiakaskokemus ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen on Beelyllä kaiken toiminnan ytimessä. Yritys seuraa tarkasti sitä, miten asiakkaat palvelua suosittelevat sekä sitä, miten vaivattomaksi asiakkaat palvelun käyttämisen kokevat.

”Käymme nämä luvut ja saamamme palautteet läpi tiimipalaverissa joka viikko.”, Pigg toteaa.

Nopeaa kasvua

Beelyn ja Biitin yhteistyön alkamisen jälkeen yrityksen kasvuvauhti on kiihtynyt entisestään.

Asiakkaiden määrä on esimerkiksi lisääntynyt merkittävästi. Beelylla on lisäksi kumppaniekosysteemi, jonka hallinnointi on kriittisen tärkeää. Jälleenmyyjinä on yli 80 kivijalkaliikettä sekä yli 25 autoliikeketjua. Verkostoon kuuluu nykyisin kaikkiaan noin tuhat henkilöä.

Toiminnan laajentuminen, verkostojen kasvaminen ja konseptin kehittyminen uusien ominaisuuksien, palveluiden ja integraatioiden kautta ovat olleet selkeitä muutoksia yhteistyön varrella. Alussa saatiin heti tuloksia, ja projekti sujui kivuttomasti.

Beely ostaa paljon ulkoisia palveluita ja sen oma ydinorganisaatio on pienehkö. Biitin kanssa yhteistyö on näyttäytynyt toimivana ja hyvänä.

Jatkokehitystä seuraavaa kasvuloikkaa varten

Beely haluaa edetä kohti yrityksen seuraavaa kasvuloikkaa. Siks myös iBeelyn osalta ollaan jo edetty jatkokehitysvaiheeseen. Toiveena on jatkaa yhteistä kehittämistä yhtä korkealaatuisesti kuin tähänkin saakka.

“Meidän ja kumppaneiden välisessä yhteistyössä yhteistyön laatuun liittyvät odotukset pitää lunastaa koko ajan. Yhteistyö oli alussa niin korkealuokkaista ja hyvää, että rima on jatkon osalta korkealla”, Pigg toteaa.

Pigg on ollut erityisen tyytyväinen siihen, että projektinhallinta, kustannukset ja aikataulut ovat pysyneet kaiken aikaa hallinnassa.

Yhteistyön merkittävimpiä hyötyjä ovat olleet integraatioiden toteuttaminen eri järjestelmien ja komponenttien välillä.  Koska tulokset ovat olleet tähän asti niin hyviä, niin iBeelyyn on jo suunnitteilla merkittäviä kehityshankkeita tulevalle vuodelle. Myös yrityksen Salesforce-tekemistä kehitetään jatkuvasti.

Kiinteistöjen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin ratkaisuja monipuolisesti tarjoava Muotolevy on viiden yhtiön muodostama perheyrityskonserni, joka muodostaa kokoluokkaansa monimuotoisemman kokonaisuuden. Jo vuodesta 1974 saakka toiminut Muotolevy on sellaisessa vaiheessa, jossa yritys tavoittelee kasvua ja kansainvälistymistä liiketoiminnan monipuolisella kehittämisellä ja tehostamisella.

Muotolevyn markkinointipäällikkönä työskentelevä Markus Merinen on ollut yrityksen palveluksessa jo vuosikymmenen ajan, joten hänellä on selkeä käsitys siitä, mistä yritys on tullut, missä se on tällä hetkellä ja mihin se on menossa.

– Skaalautuvuuden lisääminen on meille tärkein asia. Käymme tällä hetkellä läpi kaikkia meidän prosesseja ja toimintamalleja sekä mietimme, mitä kaikkea voisimme tehdä paremmin ja tehokkaammin. Jotta voimme kasvaa yrityksenä kannattavasti ja laajentaa toimintaamme kansainvälisesti, pitää kaikkea tekemistä pystyä skaalaamaan, Merinen kertoo.

Toimiva kumppaniportaali erottautumistekijänä

Muotolevy on käyttänyt Salesforcea jo vuodesta 2014 saakka. Aluksi yrityksellä oli käytössään vain Pardot markkinoinnin työkaluna, mutta sittemmin alustan käyttöä on laajennettu myös muihin tarkoituksiin, kuten myynnin kehittämiseen.

Yksi Muotolevyn liiketoiminnoista, Module, teki strategisen päätöksen kehittää kumppanitoimintaansa Salesforcen avulla. Projektin toteuttajaksi valikoitui Biit. 

Module otti Biitin avustuksella käyttöönsä Community Cloudiin (nykyinen Experience Cloud) rakennetun kumppaniportaalin, jolle asetettiin heti kovat tavoitteet.

”Module otti Biitin avustuksella käyttöönsä Community Cloudiin (nykyinen Experience Cloud) rakennetun kumppaniportaalin, jolle asetettiin heti kovat tavoitteet.”

– Module-myyntimme tapahtuu kumppaneiden kautta. Kilpailemme globaaleilla markkinoilla monia pelureita vastaan. Näillä kilpailluilla markkinoilla pelkillä tuotteilla erottautuminen on vuosi vuodelta haastavampaa, joten lähdimme miettimään erottautumista kumppaneiden näkökulmasta. Kuinka voisimme palvella heitä mahdollisimman hyvin? Koimme, että Salesforceen rakennettu kumppaniportaali voisi olla meille se erottautumistekijä.

Merinen kuvailee projektia erittäin onnistuneeksi.

– Tämä järjestelmähanke on ollut sujuvin, jossa olen koskaan ollut mukana. Homma lähti liikkeelle laadukkaasta Discovery-vaiheesta, josta edettiin meidän sisäisen jumpan kautta todella sukkelaan neljän viikon toteutusvaiheeseen. Koko projekti kesti kaikkiaan vain kahdeksan viikkoa.

Myös projektin tuloksiin Merinen kertoo olevansa tyytyväinen. Merisen mukaan he pystyvät nyt toimimaan kumppaneidensa suuntaan entistä aktiivisemmin sekä heillä on lisäksi parempi näkyvyys kumppaneiden toimintaan.

– Perinteisesti kumppaneilta saadaan tietoa ainoastaan tilauksista, mutta kumppaniportaalin avulla näkyvyys säilyy senkin jälkeen, kun esimerkiksi siirrämme liidin kumppanille.

”Perinteisesti kumppaneilta saadaan tietoa ainoastaan tilauksista, mutta kumppaniportaalin avulla näkyvyys säilyy senkin jälkeen, kun esimerkiksi siirrämme liidin kumppanille.”

Vaikka kumppaniportaali on ollut käytössä vasta muutamia kuukausia, niin Merisen mukaan se on lisännyt merkittävästi yhteistyötä yrityksen kumppaniverkoston kanssa.

Kumppaneilta saatu palautekin on ollut positiivista, vaikka heillä on käytössä omat järjestelmänsä. Liidituotanto toimii kuitenkin sellaisena porkkana, jota kumppaneiden on vaikea vastustaa.

– Tällainen toiminta on meille vielä tuoretta, mutta olemme jo saaneet kaikki tärkeimmät kumppanimme mukaan. Lisäksi palaute on ollut positiivista. Erityisen paljon kiitosta on tullut käyttöliittymästä.

Yhteistyö jatkuu pienkehityksen muodossa

Muotolevy on siinä mielessä tyypillinen Salesforcea käyttävä yritys, ettei heiltä löydy juurikaan Salesforce-osaamista omasta takaa. Merisen vastuulla on markkinoinnin lisäksi myös Salesforcen kehittäminen, mutta hän myöntää, ettei hänellä riitä aikaa tai osaamista jatkuvaan pienkehitykseen.

Siksi Muotolevy on ottanut alustan jatkuvan kehityksen kumppaniksi Biitin. Myös tähän yhteistyökuvioon Merinen on tyytyväinen.

– Jos miettii meidän Salesforce-kokonaisuutta, niin meillähän ei ole vahvaa sisäistä adminia, joka voisi huolehtia järjestelmän jatkuvasta ylläpidosta ja viilaamisesta. Biitin palvelumalli jatkuvasta pienkehityksestä on juuri sellainen, jota tarvitsemme.

Käytännössä Merisen tehtävänä on kerätä yrityksen sisältä kehitysehdotuksia järjestelmän viilaamisen. Nämä kehitysehdotukset käydään Biitin kanssa läpi kuukausittain, jolloin myös päätetään yhdessä, mitä asioita seuraavaksi edistetään. Merisen mielestä toimintamallin ehdoton vahvuus on joustavuus.

”Meidän tarpeet eivät ole sellaisia, että tarvitsisimme vahvaa omaa Salesforce-osaajaa. Näin me pystymme kehittämään omaa järjestelmäämme joustavasti aina tarpeen vaatiessa, mutta meidän ei tarvitse kuitenkaan sitoutua mihinkään.”

– Meidän tarpeet eivät ole sellaisia, että tarvitsisimme vahvaa omaa Salesforce-osaajaa. Näin me pystymme kehittämään omaa järjestelmäämme joustavasti aina tarpeen vaatiessa, mutta meidän ei tarvitse kuitenkaan sitoutua mihinkään. Jatkuva yhteydenpito ja sparrailu on kuitenkin erittäin hyödyllistä, koska saamme Biitin suunnalta ajatuksia, mitä asioita meidän kannattaisi miettiä.