Mikä on CRM-järjestelmä? Kysymys kuulostaa yksinkertaiselta, mutta usein ihmiset vastaavat kysymykseen hyvin eri tavoin. Mistä se voisi johtua?

“Mitä tarkoitat CRM-järjestelmällä?”

Tämä on usein yksi ensimmäisistä kysymyksistä, joita kysyn uudelta asiakkaalta. Joskus kysymys herättää kuulijakunnassa hilpeyttä ja huvittuneisuutta. Eikö juuri minun kuuluisi Salesforce-konsulttina kertoa asiakkaille näistä asioista?

CRM (Customer Relationship Management) määritellään virallisesti asiakkuudenhallinnaksi eli tavaksi hoitaa ja johtaa asiakassuhteita. CRM-järjestelmällä puolestaan tarkoitetaan järjestelmää, joka on suunniteltu asiakkuudenhallinnan työkaluksi.

CRM-järjestelmä on asiakkuuksien parissa työskenteleville samanlainen työkalu kuin esimerkiksi tietokone tietotyöläiselle tai tekstinkäsittelyohjelma kirjoittajalle. Sen tarkoitus on auttaa tekemään asioita helpommin, nopeammin ja ennen kaikkea järjestelmällisemmin. 

Yksinkertaista, eikö totta?

CRM – rakkaalla lapsella vain yksi nimi, mutta monta merkitystä

Vaikka rakkaalla lapsella on vain yksi nimi, niin merkityksiä on silti lukuisia.

Usein kun pääsemme hetkellisestä huvittuneisuudesta yli ja alamme asiakkaan kanssa keskustella CRM-järjestelmästä, huomaamme tarkoittavamme eri asioita. Yhdelle CRM-järjestelmä tarkoittaa asiakasrekisteriä, kun taas jollekin toiselle järjestelmä saattaa tarkoittaa 360 asteen näkymää asiakkuuksiin. Yhdelle CRM-järjestelmä on välttämätön paha, toiselle korvaamaton työväline.

”Kun pääsemme huvittuneisuudesta yli ja alamme keskustella CRM-järjestelmästä, huomaamme tarkoittavamamme eri asioita.”

Palataanpa takaisin perusasioihin. Jos CRM-järjestelmän määritelmä on hyvin yksinkertainen, niin miksi se saa eri ihmisten mielissä niin erilaisia merkityksiä?

Syitä on ainakin kolme:

Asiakasrekisteri vai 360 asteen asiakasnäkymä?

Yksi merkittävä syy piilee CRM-järjestelmien historiassa. Alkujaan CRM-järjestelmät toimivat ainoastaan asiakkaiden yhteystietoluetteloina. Tämä historiallinen painolasti näkyy yhä edelleen tänä päivänä, vaikka järjestelmät ovat kehittyneet valtavasti.

Aiemmin teettämämme tutkimuksen mukaan suosituin työkalu myynnin johtamiseen Suomessa on edelleen Excel, joka muistuttaa varhaisimpia CRM-järjestelmiä siinä mielessä, että sen toiminnallisuudet rajoittuvat asiakastiedon kirjaamiseen.

Toinen merkittävä syy sille, miksi CRM-järjestelmä saa niin monenlaisia merkityksiä, liittyy sen varsinaiseen käyttöön. Olen ollut mukana palavereissa, joissa yksi tarkoittaa CRM:llä 360 asteen näkymää asiakkuuksiin ja toinen puhuu asiakasrekisteristä. Kyse on usein siitä, minkälaista järjestelmää kukakin on tottunut käyttämään.

”Olen ollut mukana palavereissa, joissa yksi tarkoittaa CRM:llä 360 asteen näkymää asiakkuuksiin ja toinen puhuu asiakasrekisteristä.”

Varsin usein yrityksen käytössä olevaan CRM-järjestelmään on kuvattu vain uusmyynnin myyntisuppilo ja myyntimahdollisuuksien hallintaprosessi. Tällainen yrityksen omiin tarpeisiin räätälöimätön järjestelmä saattaa hoitaa uusasiakashankinnan prospektoinnista kaupantekoon välttävästi, mutta sopii huonosti muihin myyntiprosesseihin, kuten erilaisten asiakkuuksien hallintaan.

Kolmas syy on CRM-järjestelmien kirjavuudessa. Yksinkertaisimmat CRM-järjestelmät muistuttavat asiakasrekisterejä, kun taas kehittyneimmät järjestelmät tukevat yrityksen kaikkia toimintoja aina asiakaspalvelusta markkinoinnin automaation kautta toiminnanohjaukseen.

Yksinkertaisimmillaan CRM-järjestelmällä voidaan siis tarkoittaa asiakasrekisteriä, mutta parhaimmillaan sillä viitataan järjestelmään, jota yrityksen kaikki eri toiminnot voivat hyödyntää. Kun CRM-järjestelmä räätälöidään vastaamaan yrityksen omiin tarpeisiin, se mahdollistaa datalla johtamisen mutuilun sijaan.

Mihin CRM-järjestelmää tarvitaan? Eikö Excel riitä?

Mihin CRM-järjestelmää tarvitaan? Jos suosituin työkalu myynnin johtamiseen on edelleen Excel, niin eikö se riitä myös asiakkuudenhallintajärjestelmäksi?

Jos tavoitteena on ainoastaan kirjata asiakastietoja ylös, niin Excel saattaa olla riittävä työkalu, mutta jos rimaa nostetaan polven korkeudelta edes lantion korkeudelle, niin tarvitaan parempia työkaluja.

”Jos rima nostetaan polven korkeudelta edes lantion korkeudelle, niin tarvitaan Exceliä parempia työkaluja.”

Tunnen myynnin maailmaa parhaiten, joten käyn lyhyesti läpi yhden käytännön esimerkin myynnin johtamisesta. Jos lähdetään perustoiminnallisuuksista ja unohdetaan kaikki hienoudet, niin minusta järjestelmän tärkein tehtävä on kuvata todelliset myyntiprosessit, jotta asioita päästään tekemään järjestelmällisesti ja mitattavasti.

Mikäli jokainen myyjä sooloilee, noudattelee omia päänsisäisiä myyntiprosessejaan ja keksii omia luovia tapojaan hyödyntää järjestelmiä, on myynnin tavoitteellinen johtaminen erittäin haastavaa.

Ajatellaan käytännön tilannetta, jossa myyntijohtajalla on kaksi myyjää, joista Matti Myyjä jäi myyntitavoitteestaan viime vuonna 100 000 euroa ja Minna Myyjätär puolestaan ylitti tavoitteensa 100 000 eurolla. Mitä muuta johtaja voi ilman tarkempaa dataa tehdä kuin käskeä Mattia myymään enemmän ja lyödä Minnalle bonukset kouraan kehujen kera?

Parhaassa tapauksessa myyjä kokee, että järjestelmä ohjaa häntä tekemään oikeat asiat oikeassa järjestyksessä ja tarjoaa myös työkalut itse toteutukseen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että järjestelmään tulee olla kuvattuna monta erilaista myyntiprosessia riippuen asiakkuuden ja myyntikanavan laadusta.

Oikeilla prosesseilla ja niitä kuvaavilla mittaristoilla toimintaa pystytään ohjaamaan sekä tarvittaessa muuttamaan ilman, että täytyy turvautua siihen surullisenkuuluisaan mutu-tuntumaan. Jos myynnin arki on jotain aivan muuta kuin mitä järjestelmään on kuvattu, niin koko järjestelmä jää pilven reunalle odottamaan.

Olen nykyisessä tehtävässäni tutustunut noin 150 yrityksen CRM-järjestelmien tilanteeseen. Olemme myös tilanneet Taloustutkimukselta tutkimuksen suomalaisten yritysten CRM-järjestelmien käytöstä. Molemmista lähteistä tulee karua viestiä: CRM ei täytä sille asetettuja odotuksia.

Tyypillisiä ongelmia ovat muun muassa seuraavat:

Viesti on CRM-konsultin näkökulmasta huono, koska asiakkaiden into investoida tällaiseen ympäristöön on matalampi kuin jos kokemukset olisivat paremmat.

Emme kuitenkaan ole periksi antavaa sorttia. Olimmekin jälleen kerran keskustelemassa erään asiakkaan kanssa avainasiakasratkaisun lisäämisesta Salesforceen. Tässä yhteydessä asiakas nosti keskusteluun ajatuksen: “Mitä tarkoittaisi, jos tehtäisiin koko systeemiin uudelleenkäynnistys?” 

Asiakas tarkoitti tällä järjestelmän konfigurointia uudelleen ja käyttöönottoa niin, että yllä mainittuja ongelmia saataisiin ratkaistua ja saataisiin parempi tuotto Salesforce-investoinnille.

Ajattelin seuraavassa jakaa ehdotuksemme ydinkohdat ajatellen, josko asiaan olisi kiinnostusta muuallakin.

Prosessi kerrallaan

On tärkeä tunnistaa myynnissä käytettävät eri prosessit, eikä yrittää ratkaista kaikkea yhdellä myyntisuppilolla. Avainasiakasmyyjä, joka pelaa vuosisopimuksilla ja EDI-tilauksilla, ei voisi vähempää kiinnostua perinteisestä myyntisuppilosta. Tai jälleenmyyjiä hoitava Partner Manager, jolle jälleenmyyjä ei avaa omaa suppiloaan. Tai puhelinmyyjä, joka vie yhden puhelun aikana kaupat päätökseen.

Avainasiakasmyyjä, joka pelaa vuosisopimuksilla ja EDI-tilauksilla, ei voisi vähempää kiinnostua perinteisestä myyntisuppilosta.

Suurimmalla osalla tapaamistani yrityksistä on 3–10 erilaista myyntiprosessia, joissa toiminta on aivan erilaista ja vaatii erilaisen prosessin, tuen ja johtamisen.

Bottom-up, ei top-down

Salesforcen CEO Mark Benioff sanoo, että Salesforce pyrkii tukemaan asiakasrajapinnassa olevia ihmisiä tekemään työnsä mahdollisimman hyvin. Tämä on juuri oikea lähestymistapa onnistuneen CRM-toteutuksen pohjaksi. On tärkeä ymmärtää, mitä asiakasrajapinnassa oikeasti tapahtuu ja miten näitä kohtaamista voidaan parhaiten tukea. Näin saadaan myös näiden ihmisten kiinnostus ja sitoutuminen järjestelmän käyttöön.

On tärkeä ymmärtää, mitä asiakasrajapinnassa oikeasti tapahtuu ja miten näitä kohtaamista voidaan parhaiten tukea.

Kun synnytetään työntekijöille oikeasti hyödyllinen työkalu, alkaa tieto päivittymään ja olemaan täsmällistä. Perinteinen johdon tietotarpeesta synnytetty raportointikeskeinen CRM-järjestelmä koetaan poikkeuksetta huonoksi ja hallinnolliseksi taakaksi käyttäjien taholta.

Puuttuvat tiedot ja rakenteet

Moderni valmentava johtaminen vaatii tuekseen tietoa työntekijöiden asiakastyöhön laittamasta työpanoksesta. Kun kuhunkin myyntiprosessin vaiheeseen liittyvät avaintekemiset kirjataan järjestelmään, voidaan alkaa löytämään eroja eri henkilöiden välillä. Näin nähdään, mikä menee hyvin ja mikä huonosti.

Kun kuhunkin myyntiprosessin vaiheeseen liittyvät avaintekemiset kirjataan järjestelmään, voidaan alkaa löytämään eroja eri henkilöiden välillä.

Itseohjautuvuuden kannalta tämä on iso motivaatiotekijä työntekijälle, koska suurin osa haluaa pärjätä työssään ja oppia lisää saadakseen parempia tuloksia. Uudelleenkäynnistämisessä siis varmistamme, että kullekin myyntiprosessille on vaiheittain määritelty tärkeimmät tekemiset ja niille määrä, suunta ja laatu. Lisäämme puuttuvat tietokentät ja niille mittarit ja tavoitteet sekä rakennamme mittaristot (dashboard). 

Käyttöönotto ja valmennus

Uudelleenkäynnistämisen myötä Salesforcen käyttötapa muuttuu. Uudistettu toimintamalli pitää viedä muutoshallinnan periaatteiden mukaisesti käytäntöön. Samoin sekä käyttäjät että johto pitää valmentaa toimimaan uusien periaatteiden mukaan.

Uudistettu toimintamalli pitää viedä muutoshallinnan periaatteiden mukaisesti käytäntöön.

Useimmiten tämä ei tapahdu yhdellä infoamisella, vaan vaatii pitkäjänteisempää otetta. Olemmekin käynnistäneet mielenkiintoisen yhteistyön toimintatapamuutosten jalkautukseen erikoistuneen Rema Partners Oy:n kanssa. Tämän kumppanuuden kautta uskomme asiakkaidemme saavan nopeammin hyödyt uusista toimintamalleista.

Olemme keskustelleet tästä Salesforcen uudelleenkäynnistämisestä muutamien asiakkaidemme kanssa ja se on herättänyt suurta kiinnostusta. Ei sinänsä ole ihme, kun näköpiirissä on tyytyväiset käyttäjät, huomattavasti parantunut datan laatu sekä sokerina pohjalla 15–30 prosentin kasvanut myynti.

Ja jos haluat lukea lisää Taloustutkimuksellamme teettämästä tutkimuksesta, voit käydä lataamassa sen raportin: CRM myynnin johtamisessa – 5 estettä parempaan myyntiin.

Tekoäly elää datasta: jotta sen avulla voitaisiin tehdä luotettavia analyysejä, tarvitaan dataa riittävästi. Tämä on ollut monelle organisaatiolle este tekoälyn hyödyntämiselle. Summer ‘19 Releasen yhteydessä julkaistu Global Models taklaa tätä haastetta.

Einstein on Salesforcen tekoälytuoteperheen nimi. Sales Cloud Einstein tarkoittaa Salesforcen myynnin ratkaisun yhteyteen saatavia tekoälytoiminnallisuuksia, kuten liidien ja myyntimahdollisuuksien pisteyttämistä tai tekoälyn hyödyntämistä ennusteiden tekemisessä.

Tekoälyn tuominen osaksi loppukäyttäjän työkalua pienentää merkittävästi kynnystä hyödyntää sitä: tekoäly ei ole irrallinen kokonaisuus analyysejä varten, vaan arjen apuri, joka ohjaa käyttäjää tekemään parempia päätöksiä. Tekoäly voi kertoa myyjälle esimerkiksi sen, miten hänen kannattaa priorisoida ajankäyttöään, jotta voisi saavuttaa kuukauden myyntitavoitteeseensa.

(Jos haluat lukea lisää tekoälyn hyödyntämisestä myynnissä käytännössä, kannattaa käydä lataamassa “Myy enemmän tekoälyn avulla” -oppaamme.)

Einstein tuo tekoälyn ominaisuudet osaksi CRM:n loppukäyttäjän näkymää. Kuvassa näkyy mm. Lead Scoring -ominaisuus, joka pisteyttää liidit pohjautuen aikaisempaan dataan.

Yhteiset mallit kaikkien käyttöön

Yksi tekoälyn yleistymisen taustalla ollut haaste on se, että tekoäly tarvitsee paljon dataa kyetäkseen tekemään luotettavia analyysejä ja ennustuksia. Läheskään kaikilla organisaatioilla ei ole ollut tällaisia datamääriä käytettävissä.

Salesforce rakentaa tämän datan avulla yleisiä malleja, joita kaikki voivat käyttää – toki tietosuoja huomioiden.

Vaikka yksittäisellä Salesforcea käyttävällä organisaatiolla ei olisikaan riittävästi dataa hyödyntää Sales Cloud Einsteinin ominaisuuksia, Salesforcen järjestelmiin on tallennettu valtavat määrät dataa. Global Models -konsepti tarkoittaa, että Salesforce rakentaa tämän datan avulla yleisiä malleja, joita kaikki voivat käyttää – toki tietosuoja huomioiden.

Tietosuoja on huomioitu kahdella tapaa: ensinnäkin kerättävä data on anonyymiä ja aggregoitua dataa, eli Salesforce ei vain imaise asiakkaidensa asiakasrekistereitä omaan käyttöönsä. Tämä olisikin vastoin Salesforcen tietosuojaperiaatteita. Ohjelmaan ei myöskään ole pakko osallistua, jos ei halua.

Miten uusi ominaisuus tulee saataville?

Kesän julkaisun yhteydessä tehty ilmoitus ei tällä kertaa kertonut vielä valmiista tuotteesta, vaan oli ilmoitus siitä, että ominaisuus on tulossa. Tarkkaa aikataulua Salesforce ei vielä kertonut, vaan ilmoitti vasta suunnitelmista alkaa kerätä dataa näitä malleja varten.

Lähitulevaisuudessa tulemme siis kuulemaan lisää siitä, miten dataa kerätään, miten ohjelmasta voi jättäytyä pois ja millä aikataululla uusia malleja saadaan käyttöön.

Jään kuitenkin mielenkiinnolla odottamaan, millaisia malleja Salesforce saa datasta rakennettua. Global Models on asia, joka voi entisestään laskea kynnystä hyödyntää tekoälyä liiketoiminnassa.

Salesforcen alkuperäiset release notet aiheeseen liittyen löytyvät täältä. Ja jos haluat lukea Summer ‘19 Releasesta poimimamme mielenkiintoisimmat uutuudet ja muuta ajankohtaista Salesforcen ekosysteemiin liittyen, kannattaa käydä lataamassa uusin Biit Fiidin numero.


CRM:n uusimisessa ei ole kyse vain teknologiasta. Jo suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida myös liiketoiminnan ja muutosjohtamisen näkökulmat. Tässä blogissa keskityn jälkimmäiseen.

CRM:n uusimisessa ei ole kyse vain teknologiasta.

Olen törmännyt yllättävän usein siihen, että CRM:n uusiminen etenee suunnilleen näin:

Jostain nousee tarve CRM:n uusimiselle. Yleensä johto ei ole tyytyväinen tuloslukuihin ja myyntijohto toteaa, että sillä ei ole kunnollista näkyvyyttä tilanteeseen, koska CRM:ää ei käytetä. No sitähän ei käytetä, koska se ei vastaa todellisuutta (tästä ongelmasta voit lukea edellisestä blogitekstistäni).

Yrityksen IT-osastolle annetaan tehtäväksi laatia speksit uudelle CRM-järjestelmälle. Tässä vaiheessa lähdetään jo usein menemään kohti metsään, jos unohdetaan liiketoiminta- ja prosessinäkökulma. Eli se, että CRM:n tulisi olla linjassa myyntiprosessien kanssa.

Seuraavaksi valitaan CRM-toimittaja. Paikalle saapuu joku taho pystyttämään CRM:n annettujen speksien pohjalta. Liian usein tämä taho hallitsee pelkästään teknologiapuolen, mutta liiketoimintaymmärrys ja muutosjohtamisen merkityksen ymmärrys puuttuvat

Kun järjestelmä on pystyssä, järjestetään muutaman tunnin käyttökoulutus, jonka aikana käyttäjillä on mahdollisuus ymmärtää väärin, kuinka järjestelmää tulisi käyttää. Kun käyttäjät sitten huomaavat, että järjestelmä lähinnä hidastaa ja hankaloittaa omaa elämää, sen käyttöä kartellaan ja keksitään erilaisia syitä olla käyttämättä sitä.

Muutosjohtamista tarvitaan joka vaiheessa

Muutosjohtamisen näkökulmasta kannattaa miettiä useita asioita:

Etukäteen pitäisi varmistua, että toimittajalla on erinomainen ymmärrys myös liiketoiminnasta. Lisäksi toimittajan on ymmärrettävä myös se, miten kohdeyrityksen myyntiprosessit toimivat, mitä ihmiset työssään tekevät ja millä tavoin sen tekevät.

Etukäteen pitäisi varmistua, että toimittajalla on erinomainen ymmärrys myös liiketoiminnasta.

Muutoksen läpivienti voi onnistua vain, jos sillä on asiakasyrityksen johdon vahva tuki ja vastustusta osataan käsitellä proaktiivisesti. Tämä vaatii vahvoja ideamyynnin ja vaikuttamisen taitoja. Tärkeää on myös, että järjestelmän toimittaja osaa tukea johtoa muutoksen läpiviennissä hankkeen kaikissa vaiheissa.

On esimerkiksi tärkeää laittaa käyttäjille pientä positiivista painetta käyttökoulutusta seuraavien viikkojen aikana, jotta ihmiset käyttävät uutta järjestelmää toistuvasti. Jos käyttäjä onnistuu välttelemään uutta järjestelmää 3–4 viikkoa käyttökoulutuksen jälkeen, on hän unohtanut noin 95 % käyttökoulutuksesta.

Tässä Biitin ohjeistus onnistuneen CRM -muutoksen läpivientiin:

  1. Hanki taaksesi johdon vahva tuki
  2. Varmista, että olette samaa mieltä isosta kuvasta
  3. Myy tavoite jokaiselle uudelle mukaan tulevalle henkilölle
  4. Varmista, että tekeminen on aina linjassa tavoitteen kanssa
  5. Hanki “pikavoittoja” → Osoita, että tämähän toimii!
  6. Myy idea käyttäjille yhdessä johdon kanssa
  7. Sitouta käyttäjät ennen ja jälkeen koulutuksen
  8. Auta johtoa pitämään oikea suunta ihmisille kohti uutta CRM-kulttuuria

Muutosjohtaminen on siis tärkeää huomioida jo alkuvaiheessa, kun CRM:ää lähdetään uusimaan. Tämä edellyttää joko vahvaa muutosjohtamisen osaamista asiakkaalta itseltään tai järjestelmää toimittavalta taholta kykyä auttaa ja tukea muutoksen läpiviennissä. Mieluiten molempia.

Jos haluat lukea lisää siitä, miksi CRM jää usein yrityksissä alikäytölle, kannatta käydä lukemassa myös haastatteluni uusimmasta Biit Fiidistä.

Yksi yleinen nurinan aihe CRM:n käytössä on ollut se, että tietojen kirjaaminen sinne vie myyjiltä aikaa. Uusimmassa Salesforcen julkaisussa tuodaan tähänkin kätevä tekoälyyn pohjautuva työkalu.

Salesforce Summer ’18 -julkaisun myötä Einstein Activity Capture -toiminto tuli osaksi Sales Cloud -lisenssiä, eikä vaadi enää erillisen lisenssin hankkimista. Einstein Activity Capturen avulla käyttäjä voi automaattisesti liittää sekä lähetetyt että vastaanotetut sähköpostit ja kalenteritapahtumansa Salesforcen tietueisiin.

Palvelu toimii sekä Gmail:in että Office 365:n kanssa ja linkittää sähköpostit ja kalenteritapahtumat yritys- (account), yhteyshenkilö- (contact), mahdollisuus- (opportunity), liidi- (lead), tarjous- (quote) sekä sopimustietueisiin (contract).

Salesforce Einstein Activity Capture screencap

Linkitys perustuu lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitteeseen, jonka perusteella palvelu etsii yhteyshenkilön ja häneen liittyvät muut tietueet Salesforcesta. Linkitetyt tapahtumat näkyvät kyseisten tietueiden aktiviteettiaikajanalla (activity timeline). Päälle kytkemisen yhteydessä Einstein hakee käyttäjän sähköpostit ja kalenteritapahtumat myös menneisyydestä (Gmail 6kk ja Office365 2 vuotta) ja käyttäjä voi valita, jos hän ei halua linkittää tietystä sähköpostiosoitteesta tai -domainista tulevia tapahtumia ja hallita linkitettyjen tapahtumien näkyvyyttä muille käyttäjille. Lisäksi käyttäjä voi halutessaan poistaa massana kaikki tietyn henkilön linkitetyt tapahtumat Salesforcesta.

Ajansäästön lisäksi muitakin hyötyjä

Tapahtumien (sähköpostit ja kalenteritapahtumat) automaattinen linkitys Salesforceen tuo useita hyötyjä sekä käyttäjän että organisaation kannalta. Suhteessa manuaaliseen linkittämiseen automaatio tuo prosessiin lisää tehokkuuta ja varmistaa, että kaikki oleelliset tapahtumat löytyvät Salesforcesta, eikä niitä tarvitse penkoa sähköpostiohjelmasta. Myös myyntijohto on kiinnostunut tapahtumista raportoinnin näkökulmasta, koska tiedolla johtaminen vaatii muun muassa tietoa asiakkaaseen kohdistuneista aktiviteeteista.

Uusi ominaisuus auttaa myös juurisyyanalyysin tekemisessä, kun lähdetään selvittämään eroavaisuuksia myyjien suorituskyvyissä. Kolmantena täydellinen tapahtumahistoria auttaa tiedonsiirron tekemisessä: uuden myyjän aloittaessa hän voi esim. asiakkaan tai myyntimahdollisuuden tiedoista katsomaan kaikki aiemmat keskustelut ja tapaamiset, mitä asiakkaan kanssa on käyty. Aiemmin tämä tieto on ollut lähes yksinomaan myyjän sähköposteissa, jolloin paljon arvokasta tietoa menetetään pysyvästi, jos myyjä irtisanoutuu.

Viimeisimpänä, mutta erittäin oleellisena asiana tapahtumat ovat arvokasta tietoa tekoälylle, joka analysoi menneitä tapahtumia ja tekee niiden perusteella ennusteita ja suosituksia.

Viimeisimpänä, mutta erittäin oleellisena asiana tapahtumat ovat arvokasta tietoa – eli dataa – tekoälylle, joka analysoi muun muassa menneitä myyntitapahtumia ja liidejä sekä tekee niiden perusteella ennusteita ja suosituksia. Tekoäly tuottaa sitä parempia tuloksia mitä enemmän sillä on dataa käytössään analyysin tekemiseen ja siksi onkin luonnollista, että Activity Capture on osa Einstein-tekoälytuoteperhettä.

Einstein Activity Capture on tehokas tapa parantaa edelleen Salesforcessa olevaa kokonaiskuvaa asiakkaasta ja uuden lisensointimallin myötä entistä suuremman käyttäjäryhmän ulottuvilla. Toiminto löytyy Salesforcesta Summer ’18 -julkaisun myötä Asetukset-valikosta ja käyttöönotto on suoraviivaista opastetun käyttöönottoassistentin ansiosta.