Salesforcen uusi käyttöönotto

Ei ole mitenkään tavatonta, että CRM-järjestelmä ei täytä sille asetettuja tavoitteita. Tällaisessa tilanteessa voi olla aiheellista ottaa järjestelmä käyttöön uudelleen.

Ennen kuin harkitsee järjestelmän uutta käyttöönottoa, on syytä tunnistaa milloin CRM-järjestelmä ei toimi halutulla tavalla.

Tyypillisimpiä tunnusmerkkejä uudelleenkäynnistyksen tarpeessa olevalle järjestelmälle ovat:

  • Järjestelmässä on paljon virheellistä tai vajavaista dataa.
  • Järjestelmän käyttöaste on alhainen, eikä sen käyttöä koeta hyödylliseksi.
  • Tulosten ennustaminen järjestelmän avulla on vaikeaa tai mahdotonta.
  • Järjestelmä ei tue kaikkia prosesseja, jolloin esimerkiksi yhtä myyntiprosessia yritetään väkisin soveltaa kaikkiin eri myyntitilanteisiin.

Ongelma ei useinkaan ole itse järjestelmässä, vaan sen pystyttämisessä ja kehittämisessä liiketoiminnan kehittymisen mukana.

Mikäli järjestelmää ei ole rakennettu yrityksen oikeisiin tarpeisiin tai muokattu vastaamaan ajan saatossa muuttuneisiin tarpeisiin, edessä on ennen pitkää tilanne, jolloin järjestelmä ei enää tue käytännön tekemistä.

Tällaisessa tilanteessa on syytä palata lähtöviivalle, tarkastella tavoitteita, ratkaista ongelmat järjestelmää konfiguroimalla ja käynnistää järjestelmä uudelleen.

Koska restartin myötä järjestelmän käyttötapa muuttuu, pitää uusi toimintamalli viedä lopuksi vielä käytäntöön ja saada ihmiset sitoutumaan siihen.

Edessä Salesforcen uudelleenkäynnistys?

Oletko tympääntynyt järjestelmän alhaiseen käyttöasteeseen tai siihen, ettei järjestelmästä tunnu olevan juurikaan käytännön hyötyä?

Lähdetään selvittämään, mistä ongelmat johtuvat ja mitä niille voisi tehdä.

Restart koostuu neljästä eri vaiheesta: valmistelu, muokkaus, testaus ja käyttöönotto.

Valmistelu

Valmisteluvaiheessa perataan yhdessä läpi nykyisen järjestelmän ongelmat, kirkastetaan tavoitteet sekä käydään läpi asiakkaan nykyiset prosessit ja toimintamallit, joiden pohjalta uudelleenkäynnistys toteutetaan. Valmisteluvaiheen tavoitteena on kirkastaa ne askelmerkit, joita kulkemalla uudelleenkäynnistyksellä voidaan korjata aikaisemmat ongelmat.

Muokkaus

Muokkaamme Salesforce-ympäristösi juuri sellaiseksi kuin liiketoimintasi edellyttää. Huolehdimme esimerkiksi siitä, että kaikki organisaatiosi myyntiprosessit kuvataan järjestelmään osana uudelleenkäynnistystä.

Testaus

Nostamme tässä kohtaa kädet näppäimistöltä ja päästämme sinut testaamaan järjestelmän kaikkia toiminnallisuuksia. Varmistamme yhdessä sinun kanssasi, että järjestelmäsi toimii halutulla tavalla sekä täyttää valmisteluvaiheessa sille asetetut tavoitteet.

Käyttöönotto

Kuljemme mukanasi pääteasemalle asti. Autamme sinua varmistamaan, että järjestelmäsi käyttöaste nousee halutulle tasolle eikä lopahda alkuinnostuksen jälkeen.

Tyypillisiä haasteita CRM-järjestelmien kanssa

Törmäämme säännöllisesti seuraaviin haasteisiin CRM-järjestelmien kanssa, joita autamme ratkaisemaan.

Järjestelmä ei tue käytännön tekemistä

Järjestelmän käyttöaste jää vääjäämättä matalaksi, jos sen käyttöä ei koeta hyödylliseksi. Tällöin voi olla paikallaan uudelleenkäynnistys, jonka aikana loppukäyttäjien tarpeet huomioidaan aiempaa paremmin.

Järjestelmä ei vastaa sille asetettuja vaatimuksia

Jossain vaiheessa saatetaan huomata, ettei järjestelmälle asetettuja tavoitteita olla saavutettu. Tällöin järjestelmää ei ehkä ole alun perinkään rakennettu yrityksen todellisiin tarpeisiin. Järjestelmän uudelleenkäynnistyksellä päästään aloittamaan puhtaalta pöydältä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi CRM pitäisi ottaa uudelleen käyttöön, eikö järjestelmän konfigurointi riitä?

Restart on aiheellinen siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat paisuneet niin suuriksi, ettei niiden ratkaisemiseen löydy taikasauvaa. Restartiin kannattaa enemmänkin suhtautua uutena käyttöönottona, jolloin lähdetään liikkeelle tavoitteiden kirkastamisesta ja päädytään ihmisten sitouttamiseen. Tällöin järjestelmä saadaan varmuudella tukemaan tavoitteiden saavuttamista.

Hankimme Salesforcen vasta äskettäin, mutta se ei ole vastannut odotuksiamme. Kannattaako meidän harkita uudelleenkäynnistystä jo tässä vaiheessa?

Järjestelmää ei todennäköisesti ole pystytetty vastaamaan teidän todellisiin tarpeisiin. Mikäli järjestelmä on ollut käytössä vasta vähän aikaa, järjestelmän kevyempi konfigurointi todennäköisesti riittää.

Ota yhteyttä

Tuntuuko, ettei CRM-järjestelmästä ole juurikaan hyötyä? Selvitetään yhdessä, miten tilanteen voisi korjata.