Sovelluskehitys Salesforcen ekosysteemissä

Salesforce on markkinoiden laajin teknologia-alusta, jonka päälle voidaan helposti ja ketterästi rakentaa uusia sovelluksia tai jatkokehittää jo olemassa olevia sovelluksia.

Sovelluskehitys on vastaus silloin, kun valmista ratkaisua ei yksinkertaisesti ole olemassa. Tyypillisesti sovelluskehitykselle on käyttöä esimerkiksi integraatioiden rakentamisessa, prosessien automatisoinnissa tai jonkin kokonaan uuden sovelluksen kehittämisessä.

Hyvänä esimerkkinä sovelluskehityksestä voidaan mainita sovelluspaketit, joiden avulla Salesforcen käyttöä voidaan helposti laajentaa ja syventää haluttuun suuntaan.

Biit on kehittänyt tällaisia paketteja muun muassa avainasiakkuuksien hallintaan ja myyjien kanssa käytäviin valmentaviin 121-keskusteluihin. Paketit on koodattu Salesforcen päälle niin, että ne on asennettavissa kenen tahansa Salesforce-ympäristöön.

Kuinka voimme auttaa?

Kaipaatko apua uusien sovellusten kehittämiseen tai nykyisten sovellusten jatkokehittämiseen?

Meillä on paljon kokemusta sovelluskehityksestä Salesforce-ympäristössä.

Salesforce Platform

Salesforce Platform on PaaS-alusta (Platform as a Service), joka mahdollistaa uusien sovellusten rakentamisen Salesforce-alustan päälle. Myös Salesforcen omat sovellukset, kuten Sales Cloud ja Marketing Cloud, on rakennettu tämän alustan päälle.

Heroku

Heroku on Salesforcen omistama pilvipalvelualusta, joka tukee useita ohjelmointikieliä. Herokun avulla voidaan rakentaa nopeasti ja kustannustehokkaasti uusia sovelluksia tilanteissa, joissa valmiit ratkaisut eivät riitä.

Sovellukehityksen tyypillisimmät haasteet

Sovelluskehityksessä törmää usein seuraaviin haasteisiin.

Uusien sovellusten kehittäminen on hidasta ja kallista.

Uusien sovellusten kehittäminen vie joka tapauksessa aikaa, mutta Salesforcea hyödyntämällä voidaan suoristaa monia mutkia. Salesforcen päälle voidaan rakentaa sovelluksia low code- ja no code -metodeilla, jolloin sovelluksia kehitetään joko pienemmällä määrällä koodaamista tai pelkästään konfiguroimalla. Tämä nopeuttaa kehitystyötä, pienentää kustannuksia ja mahdollistaa sovellusten helpomman ylläpidon.

Uusien sovellusten hyödyt jäävät pieniksi, sillä niiden käyttöaste jää alkuinnostuksen jälkeen matalaksi.

Monesti uusien sovellusten haasteena on se, että ne jäävät irrallisiksi kaikesta muusta tekemisestä. Mikäli uudet sovellukset rakennetaan jo tuttuun Salesforce-ympäristöön, on niiden käyttäminen lähtökohtaisesti helppoa ja yksinkertaisesti. Tällöin ei myöskään tarvita erillisiä integraatioita, sillä uudet sovellukset toimivat osana muita Salesforce-palveluita.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko sovelluskehitys kallista?

Uusien sovellusten kehittäminen on aina kalliimpaa kuin valmiiden pakettien konfigurointi. Vaikka Salesforcen päälle voidaan kehittää uusia sovelluksia nopeasti ja kustannustehokkaasti, niiden suhteen kannattaa olla valikoiva. Johonkin selkeään tarpeeseen rakennettu sovellus saattaa maksaa itsensä nopeasti takaisin, mutta heppoisesti valittu kehityskohde saattaa olla lopulta vain turha kustannuserä.

Voimmeko kehittää sovelluksia itse vai tarvitsemmeko siihen ulkopuolista apua?

Vaikka Salesforce on tehnyt sovelluskehityksen mahdollisimman helpoksi, niin kuka tahansa ei silti pysty kehittämään tuotantoon kelpaavia sovelluksia. Monilla isommilla yrityksillä on omia tuotekehitystiimejä, jotka kehittävät Salesforcen päälle jatkuvasti uusia sovelluksia, mutta suurimmalle osalle yrityksistä tulee halvemmaksi käyttää ulkopuolista apua. Jos omasta organisaatiosta löytyy osaava Salesforce admin, niin todennäköisesti hänellä riittää osaamista myös yksinkertaisten low code -sovellusten tekemiseen.