Onko organisaatiossasi CRM-järjestelmä, joka tuntuu olevan enemmän haitaksi kuin hyödyksi? Onko se muuttunut kalliiksi työkaluksi, jota kukaan ei käytä? Älä huoli, et ole yksin. Monet yritykset kohtaavat saman ongelman: CRM-järjestelmä ei täytä sille asetettuja odotuksia.

Usein yrityksissä on kalliita järjestelmävirityksiä, jotka ovat kuitenkin lopulta jääneet vähälle käytölle. Syitä voi olla monia. Ehkä järjestelmän käyttökokemus on huono, käyttötarkoitus liian rajattu tai hyöty käytännön työssä jää olemattomaksi. Ongelmaan on kuitenkin ratkaisu. Järjestelmän käyttäjien huomioiminen sekä järjestelmän pystyttäminen asiakaspolun näkökulmasta.

Järjestelmäkehityksessä käytetään usein liikaa aikaa järjestelmän teknisiin ominaisuuksiin ja organisaation sisäisiin prosesseihin. Tärkein, eli ihminen unohtuu.

Älä anna CRM-järjestelmäsi kerätä pölyä ja jäädä hyödyntämättömäksi resurssiksi.

Kuinka paljon parempaa palvelua asiakkaille voidaankaan tarjota, kun asiakasta voidaan tarkastella yhdestä järjestelmästä 360 asteen näkymällä?

Tässä viisi vinkkiä, jotka auttavat sinua muuttamaan CRM-järjestelmän pakkopullasta korvaamattomaksi avustajaksi:

1. Tarkastele asiakaspolkua kokonaisuutena

Älä mieti CRM-järjestelmää pelkästään uusien asiakkaiden voittamisen tai kauppojen klousaamisen näkökulmasta. Ymmärrä asiakaspolun kaikki vaiheet ja varmista, että järjestelmä tukee myös olemassa olevien asiakkuuksien kehittämistä.

Asiakaspolun kontaktipisteiden on oltava yhdessä paikassa, mikä onnistuu asiakaspolun digitalisoimisella CRM-järjestelmään.

2. Paranna käyttökokemusta

Yksi yleisimmistä syistä siihen, miksi CRM-järjestelmät jäävät toisinaan vähälle käytölle, on huono käyttökokemus. Järjestelmien käyttöystävällisyys tökkii ja valitettavan usein loppukäyttäjät kokevat, että järjestelmät eivät auta heitä tekemään työtään paremmin.

Panostamalla käyttäjäystävällisyyteen ja helppokäyttöisyyteen, saa järjestelmän valjastettua työnteon tueksi. Kouluta henkilöstöä ja tarjoa heille jatkuvaa tukea. Kuuntele myös käyttäjien palautetta ja tee tarvittavat muutokset parantaaksesi käyttökokemusta. Kysy myyntitiimiltä, mitkä järjestelmän vaiheet ovat tarpeellisimpia ja keskity niiden kehittämiseen.

3. Integroi järjestelmä osaksi arkipäivän työskentelyä

CRM-järjestelmä ei saa olla erillinen työkalu, jota käytetään vain silloin tällöin. Integroi se osaksi ihmisten päivittäistä työskentelyä ja prosesseja. Tarjoa käyttäjille selkeitä ohjeita ja vinkkejä siitä, miten järjestelmää hyödynnetään tehokkaasti eri tilanteissa.

Tärkein yksittäinen muutos on CRM:n merkityksen korostaminen myynnin ja ennustamisen välineenä. Toki toimintamallin muutos, turhien asioiden poistaminen ja paremmat raportointikäytännöt auttavat myös eteenpäin.

Näin järjestelmä saadaan tuottamaan dataa, joka auttaa edistämään myyntiä sekä tekee asiakastyöskentelystä järjestelmällisempää. Tarvittaessa turvaudu ulkoisen kumppanin apuun, jotta saat apua muutosten viemisessä käytäntöön.

4. Tarjoa arvokasta tietoa ja analytiikkaa

CRM-järjestelmästä saatava data on kullanarvoista, kun sitä osataan hyödyntää oikein. Järjestelmä ei ole hyödyksi, mikäli siellä ei ole tarpeeksi relevanttia ja ajantasaista tietoa. Organisaatiot tarvitsevat helpon ja nopean tavan ylläpitää tietoa CRM-järjestelmässä.

Varmista siis, että järjestelmä tarjoaa käyttäjilleen relevanttia tietoa, joka auttaa heitä tekemään parempia päätöksiä ja optimoimaan myyntiprosesseja.

Kerätkää vain oleellista tietoa ja jättäkää ylimääräinen “nice-to-know” -sälä pois. Näin tiedon päivittämiseen ei tarvitse tuhlata kallisarvoista aikaa. Luo selkeitä raportteja ja käytä analytiikkaa järjestelmän vahvuuksien maksimoimiseksi.

5. Innosta ja sitouta tiimi järjestelmän käyttöön

Tehokkaan asiakastyöskentelyn kannalta on tärkeää luoda kulttuuri, jossa järjestelmän käyttö nähdään hyödyllisenä ja jopa välttämättömänä osana arkirutiineja.

Innosta ja sitouta tiimi järjestelmän käyttöön tarjoamalla heille käytännönläheisiä hyötyjä ja osoita käytännön tasolla, miten järjestelmä voi konkreettisesti helpottaa heidän työtään sekä tuottaa parempia tuloksia. Myös johtajien on näytettävä esimerkkiä. Heidän on käytettävä CRM-järjestelmää aktiivisesti omassa työssään ja osoitettava sen hyödyt käytännössä.

CRM-järjestelmä on mahdollisuuksien työkalu

Älä anna CRM-järjestelmäsi kerätä pölyä ja jäädä hyödyntämättömäksi resurssiksi. Käännä katse asiakaspolkuun ja sen kaikkiin kontaktipisteisiin sekä järjestelmän käyttäjiin.

Parantamalla käyttökokemusta, integroimalla järjestelmä osaksi päivittäistä työskentelyä, tarjoamalla arvokasta dataa ja innostamalla tiimi järjestelmän käyttöön voit saada järjestelmän avulla aikaan merkittäviä mitattavia tuloksia.

Loppujen lopuksi CRM-järjestelmä on mahdollisuuksien työkalu, joka voi virittää koko organisaatiosi parempaan tuloskuntoon. Se ei ole enää pakkopullaa, vaan olennainen osa menestystarinaasi.

Haluatko tietää lisää? Ota meihin yhteyttä, niin voimme yhdessä käydä läpi, miten voisitte valjastaa teknologian tuloksentekokoneeksi.

Pintos on pitkän linjan betonirakentamisen asiantuntija, jolla on pitkä historia. Yli 60 vuotta toiminut yritys on uudistunut jo monesti. Toiminnan kehittämisen seuraavaksi vaiheeksi tunnistettiin tehokkaan ja toimivan asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto. Biitin avulla Pintokselle saatiin käyttöön Salesforce auttamaan erityisesti myynnin prosesseissa ja hajautuneen tiedon keskittämisessä yhteen paikkaan.

Asiakastiedon hallinta nykyaikaan

“Pintoksella oli menty monta vuosikymmentä ilman mitään yhtä CRM-järjestelmää”, Development Manager Jaakko Reunanen kuvaa.

Reunanen vastaa Development Managerina yrityksen digitaalisesta transformaatiosta. Tähän kuuluu liiketoiminnan järjestelmien kehittäminen ja päivittäminen nykypäivän vaatimusten mukaisiksi.

Reunasen työpöydällä yhtenä isona haasteena oli myynnin prosesseja tukevan CRM-järjestelmän löytäminen. Aiemmin tiedonhallinnasta oli puuttunut johdonmukaisuus. Asiakkuuksien kannalta tärkeät tiedot olivat hajautuneet useisiin eri järjestelmiin.

“Talossa on myös pitkiä työuria ja niiden mittaan muotoutuneita omia työtapoja ja rutiineja”, Reunanen kuvailee.

Tavoitteeksi uudelle CRM-järjestelmälle määriteltiin se, että kaikki myynnille ja asiakkuuksien hoidolle oleellinen tieto löytyisi yhdestä järjestelmästä.

Uudelle järjestelmälle asetettiin selkeitä tavoitteita. Sen tulisi palvella erilaisia myynnin prosesseja ja avainasiakkuuksien hoitomalleja, helpottaa myynnin kokonaisuuden seuraamista sekä samalla edistää tiedolla johtamista.

Myynnin tekemisestä haluttiin tehdä selkeämpää ja prosessimaisempaa, jotta jokaisen ei tarvitsisi joka tilanteessa erikseen miettiä, miten ja millä tavalla asiakkaaseen tulisi olla yhteydessä.

Mistä järjestelmä, joka palvelee Pintoksen asiakaslähtöistä liiketoimintaa?

“Haluna oli löytää skaalautuva järjestelmä, josta toiminnallisuudet eivät lopu kesken”, Reunanen kuvaa.

Haasteena oli kuitenkin se, että Pintoksen tuotteet ovat hyvin vahvasti asiakaskohtaisia.

Tuotteita ei useinkaan ole olemassa ennen kuin asiakas tekee tilauksen. Myydyt tuotteet koostuvat erilaisista osista, joita yhdistelemällä myyjä kokoaa asiakkaalle sopivan ratkaisun.

Tuotteiden luonteen vuoksi järjestelmän tulisi tarjota laajasti “vapausasteita” eli vaihtoehtoja tuotteille sekä niiden yksityiskohdille. Myyjän tulisi pystyä kuvaamaan myyty ratkaisu tarkasti järjestelmään, vaikka se olisi pitkälle räätälöity asiakkaan tarpeisiin.

Alkuun järjestelmä oli tarkoitus ottaa käyttöön myynnin ja asiakkuuksien hallinnan tueksi. Toiveena oli, että järjestelmän käyttöä olisi myöhemmin mahdollista laajentaa myös muille liiketoiminnan osa-alueille. Myös se, että järjestelmä sopisi kotimaan markkinoiden lisäksi kansainväliseen ympäristöön, oli yksi tärkeä valintakriteeri.

Kun tarpeet oli talon sisällä keskusteltu läpi, osoittautui, että Salesforce olisi Pintokselle luonteva valinta.

“Salesforce otti meihin yhteyttä ja olimmekin parin vuoden ajan jonkinlaisissa yhteyksissä, sillä CRM oli ollut jo pidempään tapetilla”, Reunanen summaa.

“Salesforce taas suositteli meille kumppaniksi Biitiä ja otti aktiviisesti jo myyntivaiheessa Biitin mukaan keskusteluun.”

CRM nopeasti käyttöön ja heti happotestiin messuille

Pintoksen ja Biitin yhteinen projekti lähti käyntiin työpajoilla, joissa määriteltiin Pintoksen tarpeet järjestelmälle aiempaa tarkemmin. Työskentelytapa vakuutti Pintoksen.

“Jo käyttöönoton alkuvaiheessa workshopeissa tuli esiin kova ammattitaito myynnin ja liiketoiminnan ymmärryksessä”, Reunanen kuvaa Pintoksen kokemusta.

“Näkökulma oli nimenomaan myynnillisessä toiminnassa, ei pelkästään järjestelmän konfiguroinnissa. Biitillä ymmärretään selvästi myynnin rooli osana liiketoimintaa ja kuinka järjestelmä palvelee sitä parhaiten.”

Projektin ensimmäinen vaihe eli CRM-järjestelmän käyttöönotto saatiin maaliin varsin nopeasti. Kuukauden päästä CRM:n käyttöönotosta Pintoksella oli jo käytössä myös ensimmäiset myynnin prosessit ja työkalut.

Pikatahtia Pintos järjesti myös omalle henkilöstölleen peruskoulutukset järjestelmän käyttöön.

Vain viikko käyttöönoton jälkeen Pintos pääsi kokeilemaan Salesforcea isoilla rakennusalan messuilla. Messut toimivat oivana testinä järjestelmälle ja sen käytettävyydelle hektisessä ympäristössä. Messut sujuivat uuden asiakastietojärjestelmän kanssa ongelmitta ja henkilöstön kokemus uuden työvälineen käytöstä oli positiivinen.

Nyt ensimmäisestä happotestistä on kulunut vuoden verran aikaa ja siinä missä CRM on jo käytössä arjen tekemisessä, kehitystyö Salesforcen muiden ominaisuuksien käyttöönotossa jatkuu yhä.

Yhteistyö Biitin kanssa jatkuu edelleen

CRM-järjestelmän käyttöönoton jälkeen Pintos ja Biit jatkoivat myynnin prosessien hallintaan, seurantaan ja kehitykseen liittyvää yhteistyötä. Jatkokehityskohteita on määritelty yhteisissä työpajoissa. Myynnin tueksi on jo otettu käyttöön muun muassa Biitin tarjoama KAM-ratkaisu avainasiakkuuksien johtamiseen.

Reunanen arvioi, että ensimmäinen päätavoite alkaa olla jo saavutettu. Kaikki myynnin ja asiakkuuksien hoidon tarvitsema tieto löytyy jatkossa yhdestä järjestelmästä. Lisäksi käyttöön on saatu työkalu ostojen ja toimittajien hallintaan.

Prosessissa ei ole kyse pelkästä järjestelmän käyttöönotosta, vaan Pintos hyödyntää Biitin osaamista myös myynnin prosessien hiomisessa. Työpajatyöskentelyssä päästään myös sukeltamaan tuleviin tarpeisiin ja siihen, miten Pintos voi jatkossa hyödyntää Salesforcea vieläkin tehokkaammin, ja miten järjestelmän on mahdollista tukea yrityksen muitakin toimintoja.

Pintoksen kokemus työpajoista ja valmennuksista on ollut hyvä ja he haluavatkin jatkaa työpajatoimintaa Biitin kanssa.

“Odotukset projektille ovat täyttyneet ja yhteistyömme jatkuu”, Reunanen toteaa.

“Tärkein palaute tulee aina loppukäyttäjiltä eli tässä tapauksessa Pintoksen myyjiltä. Myyntitiimistä on ilmaistu luottamus sekä itse järjestelmälle että Biitin ammattitaidolle.”

Our latest Employee of the Month is a Marketing Cloud wizard from the Netherlands, Thomas Hillebrink. Hillebrink is known as an avid fan of board games and deep discussions about almost any topic.

How did you end up in Finland?

For the longest time I’ve had a fascination with Finland. The nature, the culture, the people, it just felt like a natural fit to me. I appreciate the quiet and calm demeanour of the Finns and how they appreciate the small things in life. Enjoying lunch, sitting in a sauna, and escaping civilization to one’s cottage every once in a while to spend time with family and loved ones.

Similarly I enjoy things on a small and cozy scale. In the Netherlands we have a word for it, known as “gezellig” which translates to a feeling of a homey, cozy and pleasant social feeling.

When I came here for the first time in 2014 I would start working at the microbiology labs at the Helsinki University in Viikki for a year as a recent graduate. After that year flew by I decided I wanted to stay here and make it my home.

You took a couple of turns here and there before joining Biit. What happened after you came to Finland?

For years afterwards I worked many different jobs, trying to figure out what would make me happy and would allow me to stay here. Eventually I settled on Web Development, and in a relatively short period learned the skills of the job.

Not long after I was recruited to join a small scale Salesforce Consultancy to learn to become a Salesforce Developer. This however, was in my birth country the Netherlands. With no small amount of pain in my heart I decided to leave my Finland home behind and focus on my career, but hoped I would be able to return one day.

Fortunately, that opportunity arrived barely a year later when I shared my hopes to return to a Finnish friend I had kept in touch with. I was pointed to a mutual acquaintance who worked at Biit, and encouraged to send Biit my cv. I was contacted that same day, and was overjoyed to sign up with Biit a little over a week later.

People around the office know that you’re very much into board games. What other activities do you enjoy?

In my free time I enjoy spending time with my partner and friends. We are huge board- and roleplaying fans, and have a dedicated board game room in our house where we regularly host people to come play together for periods of time.

I also enjoy going to small scale gigs in clubs and other venues in Helsinki on occasion, preceded by some food at one of the many excellent restaurants the city has to offer.

You’ve been working for Biit since June ’21. How has it been so far?

Starting at Biit with a wide variety of skills and knowledge at that point, I worked on many different projects for just as many clients. After a while, I felt most at home with the Marketing Team. My background in front-end development and visual design made this feel like the most natural fit, and fortunately Biit was happy to let me pick the direction I wanted to grow in at every step of the way.

Growing my expertise in Marketing I was able to take on more and more complicated tasks and projects, and eventually was promoted to Senior Developer and still work in this position with great enjoyment.

When I joined Biit, it was a bit smaller in terms of the amount of people working there than it is now, which naturally means the ambience of a company changes a bit. While initially I knew most people by name and face, at this time people joined and have left the company without me having ever spoken to them.

That said, Biit tries its hardest to maintain a sense of community and belonging, which means that everyone can remain feeling involved even as the company grows. I’ve similarly always appreciated the way Biit is relatively hands-off in terms of how individuals do their work. There is a large sense of trust amongst everyone, and in general employees are free to choose their devices, working location and working hours within reason.

Similarly Biit happily supports their employees’ growth in the direction they enjoy and are interested in, and are also given the time and opportunity to explore this before they commit. This gives a great sense of ownership and satisfaction in the work that we do, as for a large part it was work that we were able to choose to do.

What has been the most memorable moment so far?

Looking back at my time at Biit, I think the most impactful was the day after I arrived back in Finland. It was COVID time, so everyone had been working from home for a long period, and I had been working remotely from the Netherlands until I got the green light to start the moving process.

I arrived by aeroplane in Finland, and the next day as a means of a prize for a successful sales period in August we were all going on a sailboat tour across the Helsinki archipelago. Like me, everyone had been working from home until then, so no one had really seen each other for a long time.

And at the same time this was the first time I met my colleagues that I had so far only seen on the computer screen. It was a rather unreal experience, not only being my first full day again in Finland, but immediately being surrounded by great people who work at Biit, and feeling very welcomed immediately. In the years afterwards I have had many amazing times, but still that first outing where I got to meet everyone and essentially started a new chapter in my life still stands out to me.

Want to join Biit? Check out our open positions.

Kuukauden biittiläiseksi on valittu Katri Simi, joka on saanut työkavereiltaan kiitosta erityisesti ihmisläheisyydestään sekä halukkuudesta kuunnella ja auttaa tilanteessa kuin tilanteessa. Simi on paitsi erittäin mukava ja pidetty työkaveri, myös rautainen Salesforce-osaaja.

Minkälainen tyyppi olet?

Ison osan vapaa-aikaani käytän tanssiharrastuksen parissa, josta lähimpänä sydäntä ovat kuubalaiset tanssit. Luonteeltani olen positiivinen, avoin, sisukas, joustava ja sopeutuvainen. 

Hauska yksityiskohta: minusta on tullut koiraihminen vasta kolmekymppisenä. En koskaan kuvitellut omistavani koiraa, mutta nyt en osaisi kuvitella arkea ilman tanskalais-ruotsalaista pihakoiraamme Papua. Ollaan reissattu Papun kanssa jo yli kymmenessä maassa. Hän tulee mukanani joka paikkaan. Myös toimistolla Papu on käynyt viihdyttämässä työkavereita. 

Miten päädyit Biitille?

Olen koulutukselta Kauppatieteiden maisteri, mutta ehkä valtavirrasta poiketen markkinoinnin pääaineen lisäksi sivuaineena opiskelin ranskan kielen opettajaksi.

Valmistumisen jälkeen Salesforce vei mennessään, ja tein töitä Salesforce-kehityksen parissa viisi vuotta ennen kuin siirryin konsultin rooliin.

Muistan, että Biitiltä Nea oli jo aiemmin ollut minuun yhteydessä LinkedIn’in kautta. Biit oli jäänyt yrityksenä mieleeni ja päätin hakea tänne töihin heti, kun sopiva paikka aikanaan avautui.

Olin myös kuullut hyvää firmasta, ja heti ensimmäisestä päivästä lähtien ne lupaukset on kyllä tullut lunastettua. Koen, että Biitillä jokainen saa olla oma itsensä ja ihmiset ovat todella vastaanottavaisia ja huomioivia. Ja meillä on tietysti myös aina hauskaa.

Mitä teet Biitillä?

Biitillä olen ollut 2 vuotta. Aloitin konsulttina ja olen ollut lisäksi tiiminvetäjän roolissa nyt puolisen vuotta.

Tiiminvetäjänä olen vastuussa siitä, että tiimiläisillä on mielekkäitä työprojekteja ja että jokainen pääsee kartuttamaan osaamistaan monipuolisesti ja omien mielenkiintojen kautta sekä kehittymään niissä asioissa, jotka ovat oman urakehityksen kannalta merkityksellisiä.

Salesforce-konsulttina olen kiinnostunut erityisesti ketterien projektien vetämisestä sekä Customer Success Manager – roolissa toimimisesta.

Kolme mahtavinta asiaa, joista tykkäät työssäsi eniten? 

 1. Työn monipuolisuus ja projektiluontoisuus. Näkökulma laajenee, kun näkee useita eri toimialoja ja pääsee suunnittelemaan niihin ratkaisuja.
 2. Asiantuntijaverkosto. Olen jo hehkuttanut ihania kollegoita, mutta sen lisäksi että he ovat huipputyyppejä, löytyy talon sisältä niin paljon ammattitaitoa ja osaamista, että aina löytyy joku, joka tietää aiheesta enemmän kuin itse.
 3. Asiakkaat. Oman työyhteisön lisäksi pääsee tutustumaan meidän mahtaviin asiakkaisiin ja tekemään yhdessä heidän kanssaan heidän liiketoiminnalleen merkityksellistä kehitystyötä.

Mieleenpainuvin hetki Biitillä?

Kyllä sen täytyy olla Spring Break -reissu Barcelonaan. Reissun aikana opin tuntemaan kollegoitani paremmin.

Ehkä mieleenpainuvinta matkassa oli kotiinpaluun hetki, kun lähdimme vuoristoiselta majoituspaikaltamme bussilla.

Bussikuski otti meidät kyytiin ja yritti kääntää bussin kapealla vuoristotiellä. Epäuskoisena siitä, että bussi saadaan kääntymään yhtenä kappaleena, otin vieruskaverin kädestä kiinni ja toivoin parasta. Tuki ja turva kollegoista on korkealla tilanteessa kuin tilanteessa. Kyllä se bussikin sitten lopulta saatiin kääntymään ja suunnattua kohti lentokenttää.

Elokuun biittiläiseksi valittiin Oulun ja Piilaakson kautta Biitille päätynyt Pekka Sipola, joka on erikoistunut tekoälyyn ja analytiikkaan.

Minkälainen tyyppi olet?

Tyyppinä olen tosi rento ja sosiaalinen. Vapaa-ajalla tulee hiihdettyä kesäisin ja talvisin. Lisäksi suuntaan aina joko kuntosalille tai ampumaradalle toiminnallisen ammunnan pariin kun vain kerkeän.

Olen aina ollut kiinnostunut uusista asioista ja opiskelen jatkuvasti jotain uutta. Tällä hetkellä tulee kahlattua läpi Causal AI ja Decision Intelligence -aiheisiin liittyvää tutkimusta ja aineistoa.

Töissä olen päämäärätietoinen ja periksiantamaton.

Miten päädyit Biitille?

Tutustuin Salesforceen jo 2004 ja innostuin tosi paljon mahdollisuudesta rakentaa omia tuotteita Salesforcen päälle. AppExchange oli jotain täysin uutta. Ajan kanssa löysin hyvän tuoteidean, jonka pohjalta lähdin Piilaksoon rakentamaan startup-yritystä 2013.

Sen parissa työskentelinkin siihen asti, kun valot sammutettiin vuonna 2016.

Tämän seikkailun jälkeen pidin useamman vuoden taukoa teknologiamaailmasta. Kun paluu alalle alkoi kiinnostaa, niin Salesforce oli ekosysteeminä se, jonka pariin halusin ehdottomasti palata.

Biit johtavana Salesforce-talona oli se, johon otin ensimmäisenä yhteyttä. Yhteiset intressit löytyivät lopulta todella nopeasti ja aloitin Biitillä keväällä 2022.

Mitä teet Biitillä?

Tulin Biitilille johtavana konsulttina reilu vuosi sitten kehittämään yrityksen data- ja analytiikka osaamista sekä palveluita Tableaun ja CRM Analyticsin ympärille.

Olen koko urani ajan ollut enemmän tai vähemmän tekemisissä myynnin kanssa, joten Biitillä olen myös ottanut vastuulleni tiettyjä asiakkuuksia sekä ollut mukana käynnistämässä uusia asiakkuuksia.

Tekninen taustani on tekoälyjen kehityksen parista reilun kymmenen vuoden ajalta, joten olen viime aikoina yhä enemmän ja enemmän käyttänyt aikaani tekoälystä keskustelemiseen yritysten kanssa. Tavoitteena on löytää heille parhaimmat tavat hyödyntää tekoälyä liiketoiminnassa. Toisinaan se voi tarkoittaa esimerkiksi kustomoidun tekoälyratkaisun rakentamista jonkin tietyn haasteen ratkaisemiseksi.

Kolme mahtavinta asiaa, joista tykkäät työssäsi eniten?

 1. Ihmiset. Saan tehdä töitä todella huippujen tyyppien ja ammattilaisten kanssa (niin Biitillä, asiakkailla kuin Salesforcella), mikä haastaa myös itseäni antamaan parasta joka päivä.
 2. Monipuolisuus. Olen ehtinyt jo tähänastisen urani aikana oppia monenlaisia asioita ja hankkinut kokemusta monista rooleista. Pystyn hyödyntämään kaikkea tätä aiemmin oppimaani tässä nykyisessä roolissani.
 3. Ongelmat. Tämä saattaa kuulostaa vähän erikoiselta vastaukselta, mutta mitä suurempi ongelma, sitä enemmän innostun sitä ratkomaan –  varsinkin silloin, kun ongelmaan haetaan apua tekoälyratkaisuista.

Mieleenpainuvin hetki Biitillä?

Yksi hetki on erityisesti jäänyt mieleen. Eräs asiakkaani laittoi viestiä lauantaina, että tarvitsee nopeasti apua kriittiseen ongelmaan. Meidän asiakkuustiimistämme useampi henkilö oli jo ehtinyt reagoida pyyntöön ja olivat valmiita auttamaan. Siis viikonloppuna.

Minulle tämä kuvastaa sitä, että ihmiset aidosti välittävät muista ja ovat halukkaita auttamaan aina, kun joku apua todella tarvitsee.

Biitin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu kokenut teknologiaosaaja Markku Laukka. Laukka siirtyy Biitille Accenturelta, jossa hän on viime vuosien ajan vastannut yrityksen Salesforce-liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä Suomessa.

Elokuun alussa uudessa tehtävässään aloittaneella Laukalla on mittavaa kokemusta monelta eri toimialalta, erityisesti teknologia-alalta ja konsultointiliiketoiminnasta.

Ennen Biitille siirtymistään Laukka ehti työskennellä Accenturella yli 20 vuoden ajan erilaisissa johtotehtävissä. Viimeisten kymmenen vuoden ajan hän on vastannut yrityksen Salesforce-liiketoiminnasta Suomessa.

“Biit oli minulle varsin tuttu yritys jo entuudestaan. Tiesin, miten yritystä on pitkäjänteisesti kasvatettu sekä miten vahvan jalansijan yritys on Salesforce-markkinoilla Suomessa onnistunut saamaan”, Laukka kertoo.

Uuteen tehtävään Laukka lähtee tavoitteenaan auttaa yritystä seuraavan kasvuloikan tekemisessä.

“Biit on jo pitkään ollut vahva tekijä Suomen markkinoilla. Nyt tavoitteena on hakea entistä voimakkaampaa kasvua osana twoday-konsernia.”

Laukka seuraa tehtävässään yritystä sen perustamisesta saakka vetänyttä Ikla Puustista, joka jättäytyi huhtikuun lopulla sivuun yrityksen toiminnasta.

Markku Laukka

Yhteydenotot:

Markku Laukka, toimitusjohtaja, twoday Biit Oy, +358 40 772 5811

Kuukauden biittiläiseksi on valittu kaikkien kanssa erinomaisesti toimeen tuleva Kimi Översti, joka on melko harvinainen ilmestys Espoon toimistolla, mutta sitäkin yleisempi nimi positiviisissa asiakaspalautteissa. Työkaverit kuvailevat Kimiä mieheksi, jonka kanssa on yhtä helppoa tehdä töitä kuin nauttia vapaa-ajasta.

Minkälainen tyyppi olet?

Olen melko rento ja joviaali kaveri, enkä esimerkiksi aina jaksa hirveästi stressata vapaa-aikani tai lomieni tarkemmasta suunnittelusta. Viihdyn hyvin etätöissä, joita olenkin tehnyt Biitillä alusta asti Lappeenrannasta käsin. Aivan hiljattain muutin hieman lähemmäs Lahteen.

Olen kova innostumaan asioista, mikä näkyykin siinä, että olen kerennyt harrastamaan vähän kaikkea laidasta laitaan. Useimmiten kiinnostus kuitenki jossain välissä lopahtaa. Tällä hetkellä harrastuksina pyörii darts, biljardi sekä frisbeegolf ja boulderoimassa käyntiä yritän käynnistellä uudelleen vauhtiin.

Toimin myös tällä hetkellä alumni-yhdistyksemme puheenjohtajana. Olen aina ollut kova lukemaan ja vaikka viihdekirjallisuuden lukeminen lopahtikin yliopisto-opintojen ajaksi, tulee nykyisin luettua rutkasti erityisesti e-kirjoja lukulaitteella.

Miten päädyit Biitille?

Opiskelin tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, josta useampi tuttuni oli töissä Biit-nimisessä yrityksessä. Olin kiinnostunut työskentelemään tietotekniikan parissa, joten sekä Biit että Salesforce kuulostivat mielenkiintoisilta.

Tuolloin muutto takaisin pääkaupunkiseudulle ei kuitenkaan erityisemmin houkutellut tai olisi ollut oikein mahdollistakaan.

Työskentelin käytännössä koko opiskeluaikani ohessa toimitusketjujen parissa ja valmistuttuani jatkoin ostajana yrityksessä, jolle tein diplomityöni.

Kuitenkin vuonna 2020 koronan myötä osa-aikaiselle lomautukselle joutuessani aloin miettiä uraani tarkemmin ja loppuvuodesta huomasin LinkedIn’issä tutun yrityksen avoimen työpaikkailmoituksen.

Uskoin, että etätyöskentely olisi korona-aikana aiempaa mahdollisempi vaihtoehto, joten tutustuin hieman tarkemmin Salesforceen, ja aloitinkin sitten Biitillä vuoden 2021 alussa.

Mitä teet Biitillä?

Toimin CRM-konsulttina, eli työtehtäviini kuuluu sekä teknisen implementoinnin, kuten tietomallin ja automaatioiden rakentaminen, että erilaiset projektinhallinnalliset ja konsultoivat tehtävät, kuten workshoppailun ja säännöllisten palaverien fasilitointi.

Olen erityisen kiinnostunut vaativampien automaatioiden rakentelusta, minkä vuoksi opettelin kirjoittamaan Apexia. Sen opettelu avaa uusia mahdollisuuksia pelkkään no-codeen verrattuna.

Aloitin Biitillä Junior Consultina, eli hyppäsin aluksi mukaan projekteihin auttamaan ja oppimaan kokeneemmilta konsulteiltamme. Aika lailla vuosi aloittamisen jälkeen titteliksi vaihtui Consultant. Olen nyt puolisentoista vuotta melko itsenäisesti pyöritellyt projekteja tai ollut osana isompaa projektia.

Kolme mahtavinta asiaa, joista tykkäät työssäsi eniten?

1) Työkaverit. Biitillä on ihan mahtavaa ja ammattitaitoista porukkaa. Onkin ollut ilo huomata kuinka hyvin ja nopeasti apua saa pyytämällä tai kuinka hyvin porukassa viihtyy myös vapaamuotoisemmissa tilanteissa.

2) Työnteon joustavuus. Koen, että voin vaikuttaa työntekoni aikaan, paikkaan ja tapaan hyvin kattavasti. Tästä on ollut erityisen paljon iloa erityisesti kaukana toimistolta asuessani, mutta nykyiselläänkin on hienoa, että työn saa tehdä haluamallaan tavalla.

3) Kehittyminen. Projektitiimit ovat usein melko pieniä, jolloin välillä tulee pakko itse ottaa selvää ja opetella joitakin uusia toimintoja tai toteutustapoja. Käytännössä asioiden tekeminen on ainakin omasta mielestäni tehokkain tapa oppia uutta, ja mahdollisuuksia oppia uutta aukeaa kyllä jatkuvasti. On hienoa huomata, kuinka laajasti pystyy nykyään tekemään asioita itsenäisesti. Alkuaikoina olisi pitänyt ollut jatkuvasti kysymässä joltain kokeneemmalta kollegalta.

Mieleenpainuvin hetki Biitillä?

Tähän sopisi parhaiten se, kun toimin ensimmäistä kertaa projektipäällikkönä ja saimme porukalla projektin päätteeksi asiakkaalta täydet NPS-pisteet. Oli hienoa saada ylistävää palautetta projektista, jossa toteutettiin laajasti erilaisia toimintoja ja integraatioita toisiin järjestelmiin.

Haluatko Kimin työkaveriksi? Tutustu meidän avoinna oleviin työpaikkoihin.

Lähdin kokeilemaan valtavasti huomiota viime aikoina saaneen ChatGPT:n yhdistämistä Salesforceen. Lopputulos on nähtävissä tämän kirjoituksen yhteydessä olevassa videossa. Kerron nyt hieman tarkemmin tästä kokeilustani.

Uusi ystävämme ChatGPT on tosiaan herättänyt paljon huomiota viime aikoina. Moni on kokeillut etsiä sillä tietoa tai kirjoittaa runoja, ja lopputulokset ovat olleet vaikuttavia. Jotta tekoälystä saa enemmän irti, sen on pystyttävä suoraan yhdistymään muihin järjestelmiin kuten toiminnanohjaukseen tai asiakkuudenhallintaan.

Jotta ChatGPT:n saa toimimaan Salesforcen – tai minkä tahansa ulkoisen järjestelmän – kanssa, niin siihen on luotava integraatiot, joiden tekeminen on usein vaivalloista ja hidasta. Välttääkseni kaiken “dokumentaatiorämpimisen” ja “päähän seinään hakkaamisen” pyysin ChatGPT:tä tekemään integraatiokutsut ja käyttöliittymän.

Hetkessä koodit oli kopioituna Salesforceen ja lopputuloksena järjestelmä käänsi automaattisesti asiakkaan kyselyt, minkä lisäksi generoi niihin sähköpostivastaukset. Tämän kaiken tekeminen kesti alle tunnin!

ChatGPT:n rajapintaa kutsutaan yksinkertaisesti lähettämällä sinne vastaava chat-teksti kuin käyttöliittymässä ja tekoäly vastaa siihen kuten käyttöliittymässä. Toimintaperiaate on rajapinnalle nerokas. Teknisesti samalla kyselyllä voi tehdä käytännössä mitä vain! Rajapinnan kyselysanomat ovat yksinkertaisesti muotoa: 

Yhtä rajapintaa, joka on toteutettavissa alle tunnissa(!) voidaan käyttää lukemattomiin tarkoituksiin. Lisäksi tekoälyn palauttamaa vastausta voidaan ohjata oikeanlaisella “kyselytekstillä”, jolloin vastaus palautuu esimerkiksi asiakkaan tunnetilan perusteella.  Tämä vaatii ihmisiltä uudenlaisen taidon: miten kysellä tekoälyltä tehokkaasti (“prompt writing”)! 

Markkinoilla on lukemattomia tekoälyratkaisuja, jotka toimivat esimerkiksi chat-botteina, automaattisina kielenkääntäjinä, tekstin analysoijina jne. Nyt yhdellä järjestelmällä käyttäen yhtä rajapintaa, voidaan korvata lähes kaikki. Tekoälylle on juuri käymässä samoin kuin sosiaaliselle medialle, missä kaikki keskittyy muutamalle toimijalle.

Aloitan kirjoittamaan liittyen teknologiaan ja johtamiseen. Jos aihepiiri kiinnostaa, niin voit seurata minua LinkedIn:ssä tai Twitterissä!

Ps. Jos haluat lähdekoodit, niin laita DM!

ChatGPT-Salesforce Demo.mp4 from Mikko Leskinen on Vimeo.

Kuukauden biittiläiseksi on valittu aina niin kovin mukava & leppoisa Verneri Lindholm Oulun toimistolta. Verneriä kuvaillaan usein mieheksi, jonka kanssa on yksinkertaisesti mukava tehdä töitä. Samaa ovat sanoneet niin kollegat kuin asiakkaatkin.

Minkälainen tyyppi olet?

Vaikka passissa lukeekin syntymäkotikunnan kohdalla Kaarina, olen asustellut suurimman osan elämästäni eri puolilla Lappia. Peruskoulun olen käynyt Sodankylässä, minkä jälkeen tie on vienyt opiskelujen perässä Rovaniemen kautta Vaasaan ja edelleen Ouluun, jossa olen asustellut pian kolme vuotta.

Vapaa-aikani kuluu nykyään pitkälti eri pallopelien, kalastuksen sekä veisto- ja puukäsitöiden parissa. Lisäksi olen true crimen suurkuluttaja, eli kakki aiheeseen liittyvät podcastit ja Netflix-sarjat on tullut koluttua pian läpi.

Ouluun muuton jälkeen olen toiminut myös Sporttikummin roolissa Pelastakaa Lapset ry:llä, mikä on tuonut mukavasti vaihtelua sekä vastapainoa työlle ja muille vapaa-ajan harrastuksille.

Miten päädyit Biitille?

Olen opiskellut kauppatieteitä Vaasan yliopistossa pääaineenani strateginen liiketoiminnan kehittäminen. Valmistuttuani kaverini vinkkasi Biitistä, jolla sattui olemaan toimipiste myös täällä Oulun päässä.

Minulla ei ollut juurikaan aikaisempaa IT-taustaa tai kokemusta Salesforce-ympäristöstä, mutta rekrytointiprosessin aikana pääsin tutustumaan alustaan Trailheadin kautta.

Koko rekrytointiprosessi sujui muutenkin todella kivuttomasti ja taisinkin aloittaa työt Biitillä vain viikko viimeisen haastattelun jälkeen.

Mitä teet Biitillä?

Aloitin Biitillä marraskuussa 2021 Junior Consultantin roolissa, eli olen ollut talossa nyt noin puolitoista vuotta. Pääsin melko nopeasti mukaan projekteihin kokeneemman kollegan vanavedessä ja pikku hiljaa Trailhead-opinnot vaihtuivatkin eri asiakkaille tehtävään projektityöhön.

Kun kokemusta alkoi kertyä, niin aloin saamaan myös enemmän vastuuta projekteissa ja viime syksystä lähtien olenkin toiminut konsultin roolissa.

Viimeisen vuoden ajan olen työskennellyt pääasiassa media-alan parissa ja ollut mukana rakentamassa asiakkaallemme kokonaisvaltaista myynti- ja asiakkuudenhallintajärjestelmää ADvendion mediamyynnin ratkaisun päälle.

Työnkuvani sisältää asiakastarpeiden kartoittamista ja ratkaisujen toteuttamista yhdessä muun projektitiimin kanssa. Konfiguroinnin ja kehitystyön lisäksi työpäivääni saattaa kuula myös esimerkiksi loppukäyttäjien kouluttamista tai osallistumista vaikkapa johonkin sisäiseen kehityshankkeeseen.

Kolme mahtavinta asiaa, joista tykkäät työssäsi eniten? 

  1. Työympäristö ja ihmiset. Meillä Biitillä on todella ammattitaitoista ja kokenutta porukkaa, joka auttaa mielellään ja tarjoaa omaa osaamistaan helpottaakseen muiden työskentelyä. Työilmapiiri on muutenkin kannustava ja täytyy kyllä myöntää, että viihdyn Biitillä oikeinkin hyvin.
  2. Kehittymis- ja etenemismahdollisuudet. Jatkuvasti kehittyvä Salesforce-ympäristö tarjoaa lähes loputtomat kehittymismahdollisuudet, ja Biit tukeekin työntekijöiden oppimista todella laaja-alaisesti esimerkiksi itseopiskelulla, sertifikaattien suorittamisella ja osallistumisella erilaisiin sisäisiin koulutuksiin. Meillä työntekijöitä ei ole myöskään sidottu tiukasti mihinkään yhteen tiettyyn rooliin, vaan omaa tekemistään voi suunnata mielenkiinnon kohteiden, uratavoitteiden tai vaikkapa toimiala-preferenssien pohjalta.
  3. Konkreettisuus ja käytännönläheisyys. Projekteissa pääsee työskentelemään läheisesti asiakkaiden loppukäyttäjien kanssa sekä pureutumaan mahdollisiin kehityskohteisiin ja haasteisiin, joita he kohtaavat jokapäiväisessä arjessaan. Konsultin työtä voisikin kuvailla omalla tavallaan ongelmanratkaisuksi ja asiakkaiden työnteon sujuvoittamiseksi teknisten ratkaisujen avulla.

Mieleenpainuvin hetki Biitillä?

On vaikea nimetä mitään yhtä tiettyä hetkeä tai kohokohtaa, mutta epäsäännöllisen säännölliset pistäytymiset Espoon toimistolla tuovat vaihtelua arkeen – olipa kyseessä sitten asiakastapaaminen, koulutustilaisuus, tiimipäivä tai jokin muu koko firman yhteinen tapahtuma.

Toki viihdyn hyvin myös täällä meidän Oulun toimistolla, joka on melko sympaattinen pieni hirsirakennus Toppilansalmen rannalla.

Haluatko Vernerin työkaveriksi? Tutustu meidän avoinna oleviin työpaikkoihin.

Kuukauden biittiläiseksi on valittu ratkaisuarkkitehdin ja Trainee-ohjelman vetäjän hattuja päässään pitävä Terhi Pio, joka tunnetaan työkavereiden keskuudessa positiivisena ja mukavana työkaverina, joka pitää aina kaikki lupauksensa. Lisäksi hänet tunnetaan intohimoisesta suhtautumisesta Salesforceen. Siitä hieman lisää tässä haastattelussa.

Minkälainen tyyppi olet?

Asun mieheni ja kohtuullisen kenkäkokoelmani kanssa Helsingin Verkkosaaressa.

Pidän itseäni sydämellisenä, herkkänä, tunnollisena, analyyttisena ja kunnianhimoisena tyyppinä. Saa tapahtua paljon, etten pitäisi lupauksestani kiinni.

Olen ehdottomasti tunneihminen, eli tosi pienetkin yksittäiset asiat saavat mut hymyilemään (tai kiukustumaan). Erityistä iloa mulle tuottavat laulaminen, kengät, listat, muiden auttaminen, musikaalit, meri, silmissä asti näkyvä hymy, matkustelu, sarkasmi, hyvä ruoka, hyvin rakennetut Salesforce-ympäristöt sekä ihmiset, jotka uskaltavat olla omia itsejään..

Yllä olevista harrastuksiksi voi kutsua laulamista ja matkustelua. Näiden lisäksi ravintolavaraukset ja kulttuuririennot, erityisesti musikaalit ja konsertit täyttävät kalenteria. 

Laulan Ahjo Ensemble -nimisessä sekakuorossa ja käyn lisäksi epäsäännöllisen säännöllisesti laulutunneilla. Laulutunti tai kuoroharjoitus on tilanne, jossa ei voi ajatella mitään muuta kuin laulamista. Siksi se on loistava tapa irrottaa itsensä muista ajatuksista. Vaikka Ahjo lopulta näyttäytyykin melko perinteisenä suomalaisten sekakuorojen joukossa, on Ahjon riveissä tullut näyttäydyttyä mm. Flow-festarien lavalla ja Italian viinitiloilla.

Harmillisesti koronan aikana ja sen jälkeen matkustelu on ollut vähän rajatumpaa. Tälle keväälle matkoja on kuitenkin varattu Lontooseen ja Amsterdamiin. Molemmat näistä konserttimatkoja, mm. Elton Johnia, John Legendiä ja Pentatonixia kuuntelemaan. Viime vuoden matkoista mieleen jäi erityisesti koko perheen kanssa tehty Tansanian matka: safaria ja rantarentoutumista. Tulevista matkoista saa tehdä ehdotuksia! 

Voin myös ihan aidosti sanoa, että Salesforce on yks mun intohimoista, myös vapaa-ajalla. Olen joskus rakentanut esimerkiksi Salesforceen kengistäni tietokannan, jossa niitä voi luokitella esimerkiksi materiaalin, koron korkeuden ja merkin mukaan.

Miten päädyit Biitille?

Salesforce-polulle ajauduin aikoinaan projektipäällikköhommien kautta. Silloin Salesforce oli yksi useammasta projektistani. Kun Salesforce-maailma alkoi avautua kunnolla, saivat muut projektit jäädä. Jos työhön voi rakastua, niin näin saattoi ehkä silloin käydä. Eikä sen jälkeen ole paljon tarvinnut muualle katsoa.

Olen Salesforce-urani aikana ollut sekä konsulttihommissa että asiakkaan puolella töissä. Olen jo pitkään ollut varma siitä, että haluan auttaa nimenomaan asiakkaita ja nähdä laajemmin erilaisia projekteja ja Salesforce-ympäristöjä. Käytännössä se tarkoittaa toimimista konsulttipuolella.

Olen ollut mukana Salesforce-kuvioissa vuodesta 2010 saakka, joten Biit on ollut koko ajan jollain tapaa tuttu. Biit valikoitui “työkodiksi” ehkä vähän yllättäen, kun juttelin vanhan kollegan Timo Pasosen kanssa keväällä 2022. Kuten tyypillistä, ensin ajattelin juttelevani ihan lämpimikseni, mutta aika nopeasti Timolla ja Nealla (Rautiainen) olikin ihan konkreettinen ja aika lailla täydellinen rooliehdotus, josta oli mahdotonta kieltäytyä. Kiva huomata myös ihan käytännössä, että tästä nykyisestä kaksijakoisesta roolista pidetään kiinni ja molemmille osille on aikaa.  

Mitä teet Biitillä?

Aloitin Biitillä syyskuussa 2022. Koeajalta tätäkin siis kirjoitellaan vielä. Rooli valikoitui keskustelujen perusteella kaksiulotteiseksi. 

Osan työajasta käytän asiakasprojekteissa ratkaisuarkkitehtina. Tarkoitus on siis ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, ihmisiä ja prosesseja sekä rakentaa niitä tukevia skaalautuvia ja käytettäviä Salesforce-ratkaisuja. Tällä hetkellä olen projektissa, jossa vastaan ratkaisun suunnittelusta ja projektinhallinnasta, mutta olenpa saanut sormeni ujutettua vähän kehitystyöhönkin mukaan.

Toinen osa rooliani on Trainee Managerina työskentely. Vastaan Biitin harjoitteluohjelmasta, johon etsimme parhaillaan kymmentä uutta lupausta oppimaan Salesforce-maailmasta. Roolissani pääsen myös tekemään yhteistyötä Haaga-Helian kanssa muun muassa kertomalla opiskelijoille projektityöstä ja Biitin tavoista toimia sekä harjoittelemalla opiskelijoiden kanssa Salesforce-projektien toteuttamista ihan konkreettisen asiakas-casen kautta.

Kolme mahtavinta asiaa, joista tykkäät työssäsi eniten?

 1. Työ tuntuu mielekkäältä, kun pääsen ratkaisemaan ongelmia ja auttamaan ihmisiä. Tämä toteutuu aika monella tasolla konsultin työssä. Koen onnistuneeni työssäni, kun asiakas saa Salesforce-ratkaisujen kautta hyötyä liiketoiminnalleen ja kun toteutettu ratkaisu vieläpä innostaa käyttäjiä. Nautin myös tosi paljon kollegojen auttamisesta ja yhdessä sparrailusta. Erityisen inspiroivaa on nähdä, kun juniorimmalla tekijällä alkavat palaset loksahdella kohdilleen ja jokin kokonaisuus asiakastyössä hahmottuu paremmin. Ehkä voisi sanoa yleispätevästi, että haluan auttaa ihmisiä onnistumaan ja loistamaan työssään; oli kyse sitten vaikka asiakkaan yksittäisesti myyjästä tai omasta kollegasta projektinsa äärellä.
 1. Ihastuin Biitin kulttuurin ja fiilikseen jo ekana päivänä toimistolla. Tykkään rennosta ilmapiiristä, jossa ihmiset selvästi uskaltavat olla omia itsejään sekä haluavat auttaa muita. Tämä ei ole lainkaan itsestäänselvyys työmaailmassa. Olen ottanut ohjenuoraksi, että siinä vaiheessa kun tuskailen liikaa oman pääni sisällä, on viimeistään aika vierailla toimistolla. Toimiston ilmapiiri ja biittiläiset antavat ihmeellisellä tavalla samaan aikaan sekä energiaa että rauhaa. Biitillä on moni asia hyvin, mutta sanoisin, että tämä puoli on poikkeuksellisen hyvässä jamassa. Aika montaa vastoinkäymistä on valmis sietämään, kun vierellä on näin hyvä porukka.
 1. Työn sisältö ja joustavuus! Reilun kymmenen vuoden Salesforce-uran aikana on tullut koettua monenlaisia projekteja ja pidettyä lukuisia erilaisia hattuja päässä. Biitillä tykkään tosi paljon siitä, että on mahdollisuus käyttää omaa asiantuntemustaan hyvin laajasti ilman, että kahlitsee itseään mihinkään tiettyyn laatikkoon. Oma opiskelutausta on kasvatustieteen puolella, joten olen tosi herkkä sille, miten ihmiset suhtautuvat muutokseen ja oppivat. Tämä on minulle tosi tärkeä puoli ja saan hyödyntää sitä erityisesti kollegojen sparrailussa ja Biitin Trainee-ohjelmassa. Samaan aikaan en kuitenkaan halua missään tapauksessa päästää irti rakkaudestani Salesforceen, joten edelleen tykkään konfiguroida itsekin, vaikka arkkitehtina rooli onkin enemmän ratkaisujen suunnittelussa. Olen tyyppi, joka huomaa herkästi epäkohtia ja usein myös puuttuu niihin. Tämän takia on superhienoa, että Biitillä tehdään paljon sisäistäkin kehitystä ja näihin projekteihin on pääsy oman mielenkiinnon ja ajan puitteissa.

Mieleenpainuvin hetki Biitillä?

Tunneihminen kun olen, on yhdeksi esimerkiksi nostettava se hetki, kun jo parin ekan Biit-päivän jälkeen tajusin, että koen kuuluvani tähän yhteisöön. Se oli maaginen hetki ihmiselle, joka on melko varautunut uusien ihmisten suhteen.

Haluatko Terhin työkaveriksi? Tutustu meidän avoinna oleviin työpaikkoihin.