Nostetaan kissa pöydälle. Valitettavan usein organisaatioilla on asiakkuuksien hallintaan käytössä CRM-järjestelmä, joka ei toimi optimaalisella tavalla. Joko järjestelmä on pystytetty niin, ettei se tue käytännön tekemistä, sen kehittäminen on jäänyt liian vähälle huomiolle tai järjestelmä ei yksinkertaisesti pysty vastaamaan organisaation todellisiin tarpeisiin. Käymme tässä artikkelissa läpi 20 yleisintä tunnusmerkkiä, joista voi tunnistaa, että järjestelmälle on syytä tehdä jotakin.

CRM on tärkeä apuväline koko organisaatiolle

Jos olet tottunut kirjoittamaan muistiinpanot kuulakärkikynällä paperiseen vihkoon, merkitsemään tulevat tapaamiset käsin kalenteriin, kaivelemaan asiakkaiden yhteystietoja netistä ja pyörittelemään numeroita Excel-taulukoissa, niin sinun tarpeitasi varten rakennettu CRM-järjestelmä helpottaa työtäsi merkittävästi. Se tekee työrutiineillesi saman kuin pohjasta lahoavan ladan vaihtaminen tuliterään mersuun.

CRM-järjestelmän kuuluu olla organisaatiollesi elintärkeä apuväline, joka auttaa palvelemaan asiakkaita paremmin, lisäämään myyntiä merkittävästi ja vapauttamaan työntekijöiden kallista työaikaa puuduttavilta rutiineilta. Parhaimmillaan CRM-järjestelmä auttaa työntekijöitä tekemään työnsä paremmin ja johtajia johtamaan mutun sijaan datalla.

Haluatko lisätietoa? Lataa myös maksuton opas 10 oppituntia onnistuneeseen CRM-käyttöönottoon – Asiakasrekisteristä myynnin tärkeimmäksi työkaluksi.

Aina CRM-järjestelmän käyttäminen ei kuitenkaan tunnu mahtavalta tai erityisen nautinnolliselta. Jos CRM-järjestelmäsi ei pysty vastaamaan odotuksiisi, niin se kaipaa kehittämistä tai joissain tapauksissa jopa koko järjestelmän vaihtamista.

Mistä tunnistat, ettei CRM-järjestelmääsi ole rakennettu sinua varten eikä se toimi niin kuin sen kuuluisi toimia? Kysyimme yleisimpiä hälytysmerkkejä kokeneimmilta CRM-asiantuntijoiltamme.

20 hälytysmerkkiä – näistä tiedät, ettei järjestelmäsi toimi niin kuin sen pitäisi toimia

Näistä merkeistä tunnistat, että CRM-järjestelmäsi kaipaa muutoksia.

1. Työntekijäsi eivät työskentele tehokkaammin

CRM-järjestelmä tekee työnteosta sujuvampaa, nopeampaa ja tehokkaampaa. Jos järjestelmäsi ei auta tiimiäsi suoriutumaan työstään paremmin, se kaipaa muutosta.

2. Järjestelmän käyttöaste on alhainen

On ikävän yleinen tilanne, että organisaatiolla on käytössään huippujärjestelmä, mutta sen käyttöaste on alhainen. Yleisin syy on se, että loppukäyttäjät eli organisaatiosi työntekijät eivät koe hyötyvänsä järjestelmän käyttämisestä. Syitä voi olla toki paljon muitakin. Oikeanlaisilla toimenpiteillä, kuten järjestelmän kehittämisellä, käyttäjien kouluttamisella ja muutosjohtamisella käyttöaste saadaan nousemaan pysyvästi.

3. Organisaatiosi on siiloutunut, eivätkä eri toiminnot tiedä toistensa tekemisistä

Monissa organisaatioissa tuskaillaan yhteistyön takkuamisen kanssa. Ei esimerkiksi ole mitenkään tavatonta, että myyntiä ja markkinointia tehdään erillään toisistaan. Myös asiakaspalvelu saattaa olla oma erillinen saarekkeensa. Iso osa ongelmista saattaisi poistua pelkästään sillä, että näillä toiminnoilla olisi pääsy samaan asiakasdataan. Toimiva kokonaisuus on rakennettavissa järkevällä IT-arkkitehtuurilla, jossa järjestelmät laitetaan keskustelemaan paremmin keskenään tai käytössä olevien järjestelmien määrää vähennetään hallitusti.

4. CRM-järjestelmä ei auta sinua ennustamaan tulevaa, vaan ainoastaan tarkastelemaan mennyttä

CRM-järjestelmä toimii parhaimmillaan kristallipallona, jonka avulla tulevaisuutta voi melko tarkasti jopa ennustaa. Datan avulla voidaan tarkastella nykyhetkeä ja ennakoida historiallisen datan pohjalta myös tulevaa. Kehittyneimmät järjestelmät kykenevät myös hyödyntämään tekoälyä tulevaisuuden ennustamisessa. Järjestelmä voi esimerkiksi arvioida olemassa olevien myyntimahdollisuuksien pohjalta, kuinka paljon kauppaa yritys tulee kotiuttamaan.

5. CRM-järjestelmän käyttäminen teettää lisätyötä

Huomaat naputtelevasi tympääntyneenä järjestelmään tietoja päivän tai viikon päätteeksi. Kaikkien tarvittavien tietojen kuuluisi kerääntyä järjestelmään huomaamattomana osana työrutiineja. Jos tietojen kirjaamiselle joutuu varaamaan kalenterista erikseen aikaa, niin järjestelmää käytetään tehottomasti.

6. CRM-järjestelmää ei voi käyttää lennosta

Asiakas soittaa sinulle juuri, kun olet matkustamassa metrolla kotiin. Puhelun aikana käydään läpi tärkeitä asioita, joihin pitäisi pystyä palaamaan nopeasti. Haluaisit tallentaa tiedot järjestelmääsi, mutta joudut odottamaan pääsyä tietokoneen äärelle. Jotta CRM-järjestelmästä saa maksimaalisen hyödyn irti, sen kuuluu kulkea vaivattomasti mukana kaikkialle ja olla käytettävissä kaikilla laitteilla.

7. Joudut kaivamaan asiakkaan perustietoja netistä

Mikä se asiakkaan puhelinnumero olikaan? Kuka asiakkaalla vastasikaan laitehankinnoista? Kaikki perustiedot asiakkaista pitää löytyä CRM-järjestelmästä, jotta sinun ei tarvitse käyttää yhtään ylimääräistä aikaa niiden kaivamiseen. 

8. Järjestelmään ei keräänny tietoa päivittäin

Näetkö järjestelmässäsi liikehdintää päivittäin? CRM-järjestelmän käytön kuuluisi olla osa arkirutiineja, jolloin järjestelmään kerääntyy jatkuvasti uutta dataa. Jos joudut etsimällä etsimään järjestelmästä elonmerkkejä, niin se on ilmiselvä merkki siitä, etteivät työntekijäsi käytä järjestelmää.

9. Joudut muokkaamaan prosesseja järjestelmää varten

Organisaatiollasi on varmasti useita erilaisia myyntiprosesseja. Jos joudut mukauttamaan toimintaasi järjestelmän takia, niin hälytyskellojen pitäisi puhkaista tärykalvosi. CRM-järjestelmäsi kuuluu vahvistaa kaikkia myyntiprosessejasi – ei ainoastaan uusmyynnin suppiloa. Toimiva CRM-järjestelmä tukee esimerkiksi liidi-, myyntimahdollisuus-, jälleenmyynti- ja avainasiakasprosesseja sekä hoitomalleja, jotka kaikki edellyttävät omanlaistaan tekemistä.

10. Järjestelmään ei voi kirjata kaikkea olennaista tietoa

CRM-järjestelmän kuuluu taipua sinun tarpeisiisi. Jos järjestelmästä ei löydy paikkaa, johon tietoja voisi kirjata, niin järjestelmää ei ole rakennettu sinua varten. Jos esimerkiksi haluaisit nähdä järjestelmästä, minkälainen vuosisuunnitelma teillä on johonkin avainasiakkuuteen, mutta järjestelmästä ei löydy vuosisuunnitelmaa, johon tietoja voisi edes täydentää, niin järjestelmäsi kaipaa vähintään kasvojenkohotusta.

11. Samat tiedot pitää kirjata useampaan kertaan

Olet kenties tottunut kirjaamaan samat tiedot moneen kertaan. Tiedot pitää joko kirjata eri järjestelmiin tai CRM-järjestelmässä useaan eri paikkaan. Tämä on tyypillinen esimerkki tehottomasta järjestelmästä, sillä tietojen pitää päivittyä kaikkialle heti, kun ne on järjestelmään kertaalleen kirjattu.

12. Joudut käyttämään paljon aikaa raportointiin

Odotat kuunvaihdetta tai kvartaalin loppumista kauhunsekaisin tuntein, sillä tiedät joutuvasi käyttämään poskettomasti aikaa erilaisten raporttien kokoamiseen ja rakentamiseen. Myös työntekijäsi suhtautuvat raportointiin yhtä vastentahtoisesti. Toimivan CRM-järjestelmän yksi merkittävä etu on raportoinnin vaivattomuus ja reaaliaikaisuus. 

13. Joudut kyselemään tietoja kollegoiltasi

CRM-järjestelmän kuuluu toimia tietopankkina, josta saa vaivattomasti kaivettua ajantasaiset tiedot esimerkiksi asiakkuuksista, myyntimahdollisuuksista ja myyjien suoritumisesta. Jos tietoja joutuu kyselemään kollegoilta tai alaisilta, niin järjestelmää ei hyödynnetä riittävästi. 

14. Uusien työntekijöiden on vaikea oppia käyttämään järjestelmää

Joudut järjestämään uusille työntekijöille aikaa vieviä koulutuksia järjestelmän käyttämiseen ja siitä huolimatta heillä saattaa olla vaikeuksia käyttää järjestelmää sujuvasti työnteon ohessa. Nykyisin ihmisten tietotekninen osaaminen on keskimäärin sillä tasolla, että CRM-järjestelmän käyttämisen pitäisi olla uusille työntekijöille suhteellisen helppoa. Jos järjestelmän käyttäminen ei ole intuitiivista, niin se on usein merkki siitä, ettei järjestelmää ole räätälöity yrityksen tarpeisiin tai tukemaan eri työntekijöiden arkista työntekoa.

15. Työntekijät valittavat järjestelmän käytöstä

CRM-järjestelmän kuuluu helpottaa työntekoa ja auttaa työntekijöitä suoriutumaan työstään entistä paremmin. Jos työntekijät valittavat järjestelmästä, niin käsissäsi on vakava ongelma. Syitä työntekijöiden nyrpeyteen voi olla monia. Ehkä järjestelmä on heistä hidas, he eivät tunnista järjestelmän hyötyjä tai ehkä järjestelmä ei yksinkertaisesti tue oikeaa työntekoa. Joka tapauksessa ongelmaan on syytä puuttua heti.

16. Sähköpostilaatikkosi on tukossa

Olet aivan varmasti sadatellut joskus tukkiutunutta sähköpostilaatikkoa, jossa on satoja tai jopa tuhansia lukemattomia viestejä. Syitä voi olla monia, mutta joskus kyse on siitä, että käytät ensisijaisesti sähköpostia sellaisiinkin asioihin, jotka pitäisi pystyä hoitamaan CRM-järjestelmällä vaivattomammin. Näitä voivat olla esimerkiksi asiakassuhteiden hoitaminen tai myyntitiimiläisten johtaminen.

17. Olet unohtanut salasanasi järjestelmään

Järjestelmää kuuluu käyttää osana arkirutiineja. Jos sinulla on vaikeuksia muistaa salasanaasi tai olet unohtanut sen kokonaan, niin järjestelmäsi pyörii koko ajan vajaakäytöllä. Jos työntekijäsi kirjautuvat järjestelmään ainoastaan silloin tällöin, niin organisaatiosi saamat hyödyt järjestelmästä jäävät vähäisiksi. Selvitä, miksi järjestelmää käytetään niin vähän.

18. Ajantasaisin tieto asiakkaista löytyy ihmisten päästä

Yritykselläsi on ehkä joukko myyjiä, asiakkuuspäällikköjä, asiakasvastaavia tai muita asiakkaiden kanssa jatkuvasti tekemisissä olevia henkilöitä. Onko tieto asiakkaista vain heidän päässään vai löytyykö se myös järjestelmästä?  

19. Et koe saavasi rahoillesi vastinetta

Joidenkin tutkimusten mukaan jokainen CRM:ään käytetty euro tuo takaisin parhaimmillaan jopa 8,71 euroa. Arviot CRM-järjestelmien ROI:sta eli sijoitetun pääoman tuottoasteesta vaihtelevat merkittävästi, mutta sinun pitäisi joka tapauksessa saada järjestelmästäsi ja sen kehittämisestä takaisin selkeitä rahassa mitattavia hyötyjä. Jos et koe tekeväsi järjestelmän avulla parempia tuloksia, niin todennäköisesti vika on järjestelmässä – ei sinussa.

20. Lähetätte toisillenne Excel-taulukoita sähköpostilla

CRM-järjestelmän pitäisi toimia sukupuuttoaaltona, joka hävittää organisaatiostasi Excelin kaltaiset vanhanaikaiset työkalut. Jos järjestelmästä huolimatta pyörittelette tietoja edelleen Exceleissä ja Google Sheetseissä tai käytte esimerkiksi myyntipalavereissa asioita läpi ainoastaan PowerPoint-slaideilla, niin järjestelmän roolia on syytä miettiä uudelleen.

Mitä tehdä, jos hälytyskellot soivat?

Jos tunnistit edellä listatuista hälytysmerkeistä yhden tai useamman, niin mitä sinun kannattaisi tehdä?

”On hyvä pitää mielessä, että pakasta vedettyä CRM-järjestelmää ei ole suunniteltu juuri sinua varten.”

On hyvä pitää mielessä, että pakasta vedettyä CRM-järjestelmää ei ole suunniteltu juuri sinua varten. Maailma on täynnä mitä erilaisimpia organisaatioita, joiden toimintatavat poikkeavat radikaalisti toisistaan. Jokainen organisaatio on omanlaisensa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että tärkeimmät työkalut mukautetaan organisaation omiin tarpeisiin.

Usein syynä CRM-järjestelmän vajaakäytölle tai heikolle ROI:lle on juuri se, ettei järjestelmää ole määritelty tukemaan yrityksesi toimintaa. Liian moni yritys yrittää esimerkiksi yhtä aikaa johtaa kaikkia myyntiprosessejaan järjestelmällä, johon on kuvattu vain yksi myyntiprosessi – usein uusasiakashankinta myyntisuppiloineen.

Lopputulos ei voi olla kovin hyvä, jos esimerkiksi avainasiakkuuksista vastaava myyjä yrittää väkisin käyttää järjestelmää, joka on suunniteltu uusien asiakkaiden hankkimiseen.

Ensimmäinen askel epäkohtien korjaamisessa on niiden tunnistaminen. Jos esimerkiksi huomaat, etteivät työntekijäsi käytä järjestelmää säännöllisesti, aloita selvittämällä perimmäiset syyt vajaakäytölle. Jos syynä on vaikkapa se, ettei järjestelmään ole kirjattu oikeita myyntiprosesseja, ota meihin yhteyttä. Hoidamme asian kuntoon.

Jos kaipaat muutenkin lisätietoja siitä, miten CRM-järjestelmästä voidaan repiä kaikki mahdollinen hyöty irti, niin otathan yhteyttä. Kannattaa myös käydä lataamassa maksuton opas Kaikki irti Salesforcesta.

 

Jussi Kettunen Biitiltä

Olen nähnyt myyntiurani aikana jos jonkinmoisia järjestelmävirityksiä. Hyvin harva niistä on auttanut minua tekemään työtäni paremmin. Puran tässä nyt ajatuksiani siitä, miten järjestelmät voidaan valjastaa työnteon tueksi.

Minulle tulee pian täyteen 20 vuotta erilaisissa kaupallisissa yrityksissä myynnin, myynnin esihenkilötyön, myynnin johtamisen ja myynnin kehittämisen rooleissa.

Olen katsellut asiakastyötä aina tuotespesialistista myyntijohtoon ja kaikkea siltä väliltä. Toimialakokemustakin on kertynyt niin hyvinvointipalveluista, lääketeollisuudesta, valmennus- ja konsultointimaailmasta, retail/optikko-bisneksestä kuin viimeisimpänä IT-palveluiden ja ratkaisujen toimialalta.

Olen käyttänyt, johtanut ja valmentanut monissa eri organisaatioissa useita erilaisia asiakkuudenhalllintajärjestelmiä – ja aina se on tuntunut yhtä haastavalta. Milloin mistäkin syystä.

Joskus järjestelmät eivät ole olleet kovinkaan käyttäjäystävällisiä. Joskus niitä on käytetty vain johonkin tarkoin rajattuun käyttötarkoitukseen. Joskus ne ovat olleet liian geneerisiä. Joskus niistä ei ole yksinkertaisesti ollut mitään hyötyä käytännön tekemisessä. Joskus niistä ei ole ollut saatavilla oikeanlaista dataa toiminnan analysointiin ja kehittämiseen.

Oli syy sitten mikä tahansa, niin järjestelmän käyttäminen on tuntunut pakkopullalta tai vähintään turhauttavalta.

”Järjestelmän käyttäminen on tuntunut pakkopullalta tai vähintään turhauttavalta.”

Kun ei nähdä metsää puilta

Silmäni ovat avautuneet vasta tämän kuluneen syksyn aikana sille totuudelle, että kaikki edellä mainitsemissani tapauksissa liiketoimintaa ja käytössä olevia järjestelmiä on tarkasteltu liikaa sisältä käsin.

Kaikki yritykset, joissa olen aiemmin työskennellyt, ovat olleet todella hyviä omassa ydintoiminnassaan. Yksi yritys on ollut huippua tutkimusdatan kääntämisessä myynnillisiksi esityksiksi.

Toinen yritys on ollut erinomainen asiakastapaamisten oikeanlaisessa pyörittämisessä. Kolmannessa on osattu poikkeuksellisen hyvin ohjata asiakkaita näöntarkastusten kautta oikeiden silmälasien hankintaan.

Tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, että kaikki nämä esimerkit edustavat vain hyvin pientä osaa koko asiakaspolusta. Siksi on tärkeää, ettei järjestelmiäkään tarkastella vain yksittäisten asioiden näkökulmasta – vaikka se olisi kuinka yrityksen huippuosaamista.

Useinhan asiakkuudenhallintajärjestelmät eli CRM:t on rakennettu uusiasiakashankinnan ympärille, mikä luonnollisesti aiheuttaa ongelmia, jos tavoitteena olisi jollakin tavalla johtaa ja kehittää olemassa olevia asiakkuuksia. Tähänkin ongelmaan olen urallani useaan otteeseen törmännyt.

Katse ulospäin eli asiakkaaseen

Entäpä, jos olisi ollut mahdollista kääntää katse sinne tärkeimpään, eli asiakkaaseen?

Mietin välillä, minkälaisia tuloksia olisinkaan aiemmin voinut saada aikaan ja kuinka paljon paremmin olisinkaan voinut palvella asiakkaitamme, jos olisin järjestelmän kautta pystynyt tarkastelemaan asiakasta 360 asteen näkymällä?

Olen täysin varma, että tulokset olisivat olleet vielä merkittävästi parempia ja myyntiorganisaatioille tyypillisestä vastaanhangoittelusta oltaisiin päästy aitoon lisäarvon tuottamiseen. 

Vai miltä sinusta kuulostaisi ajatus, jossa omien ratkaisujen kanssa painiva organisaatio tietäisi, kehen asiakkaaseen olla missäkin vaiheessa (lue oikeaan aikaan) yhteydessä ja joka kerta mahdollisimman oikealla viestillä?

”Miltä sinusta kuulostaisi ajatus, jossa omien ratkaisujen kanssa painiva organisaatio tietäisi, kehen asiakkaaseen olla missäkin vaiheessa (lue oikeaan aikaan) yhteydessä ja joka kerta mahdollisimman oikealla viestillä?”

Saattaahan nimittäin olla, että esimerkiksi optikkoketjun asiakasta kiinnostaisi jokin muukin kuin uudet trendikkäät kehykset tai alennustuotteet. Ilman asiakasdataa sitä on mahdotonta tietää.

Voisiko uusia asiakkaita houkutella tarjoamalla heille esimerkiksi tietoa silmien terveydestä, uusista tulevista malleista tai kohderyhmälle suunnitellusta tilaisuudesta ja saada sitä kautta heidät mukaan yrityksen vaikuttamisen piiriin ja kiinni omaan markkinointipolkuun?

Näin asiakkaalle voitaisiin tarjota relevanttia tietoa jo ennen sitä ensimmäistä näöntarkastusta. Ja kun asiakas on sitten hankkinut tarkastuksen jälkeen uudet lasit, niin voisiko hänelle toimittaa esimerkiksi ohjeet lasien oikeaoppiseen huoltamiseen tai seurata asiakkaan verkkovierailujen aikana tapahtuvia tuotehakuja?

Entä jos tämä asiakas olisikin sopimusasiakas, ja sopimuksen ylläpito olisi automatisoitu niin, että asiakkaaseen osattaisiin olla proaktiivisesti yhteydessä sopimuskauden eri vaiheissa oikeanlaisilla tavoilla ja viesteillä?

Toimivat järjestelmät + toimiva yhteispeli = voittava kombinaatio

Tällaista asiakkuudenhoitoa voidaan nykyisillä järjestelmillä tehdä ilman jatkuvaa manuaalista työtä. Se edellyttää toimivia järjestelmiä sekä toimivaa yhteispeliä myynnin ja markkinoinnin välillä.

Tällaisessa toiminnassa yrityksillä olisi paljon voitettavaa. Järjestelmällisellä asiakkuudenhoidolla ja automaattisesti pyörivillä relevanteilla markkinointikampanjoilla voitaisiin minimoida riskit, että asiakkaat menetetään kertaostoksen jälkeen kilpailijoille. 

”Järjestelmällisellä asiakkuudenhoidolla ja automaattisesti pyörivillä relevanteilla markkinointikampanjoilla voitaisiin minimoida riskit, että asiakkaat menetetään kertaostoksen jälkeen kilpailijoille.”

Miten siis voisimme varmistaa, että oma organisaatio tekee oikeita asioita oikeaan aikaan ja riittävän hyvin? Ja vieläpä niin, että se tärkein eli ASIAKAS ei putoa kärryiltä missään vaiheessa matkansa aikana. Uskallan itsekin monien yritysten asiakkaana väittää, että asiakkaat olisivat varsin tyytyväisiä, jos näin todella tapahtuisi.

Mikäli sinäkin olet tällaisia asioita pohtinut ja haluat niistä sparrailla, otahan yhteyttä vaikka LinkedIn’issä. Mietitään sitten yhdessä, mitkä ovat liiketoimintanne kannalta juuri niitä oikeita asioita, joita tulisi tehdä riittävän paljon, oikeaan aikaan, oikeassa kanavassa ja laadukkaasti.

Nicolas Paanalahti OneFlow'lta

Maailma on tuntunut muuttuneen parissa vuodessa hyvin vaikeasti ennustettavaksi. Koronan, Ukrainan sodan, inflaation ja energiakriisin myötä olemme jo tottuneet siihen, että mullistavia muutoksia voi tulla hyvin nopealla aikataululla ja jopa sarjatulella. Myös yritykset ovat joutuneet mukautumaan alati muuttuvaan liiketoimintaympäristöön.

Myynti, kuten liiketoiminnan muutkin operaatiot, on myös siinä sivussa digitalisoitunut kovaa vauhtia ja olemme ehtineet jo tottua täysin hybridityöskentelyynkin. 

CRM-järjestelmän rooli on muutosten keskellä monipuolistunut ja kehittynyt usein kokonaisvaltaisemmaksi sekä keskitetymmäksi järjestelmäksi. Klassisesti CRM-järjestelmä mielletään uusasiakashankinnan ja Account Managementin työkaluna, mutta CRM-datan merkityksen kasvaessa sille syntyy koko ajan uusia käyttömahdollisuuksia. 

Sopimushallinta on moneen muuhun myynnin osa-alueeseen verrattuna jäänyt omalle irralliselle saarekkeelleen sekä sen omistajuus on hyvin vaihtelevaa ja hajautettua liiketoiminnan mittasuhteista ja tyypistä riippuen.

Tällä puolella digitalisaatio on täten usein jäänyt muiden liiketoiminnan prioriteettien jalkoihin. Sähköinen allekirjoitus on jo lyönyt lopullisesti läpi etämaailmassa, mutta mikä olisi se seuraava askel? Miten moderni sopimushallinta ja CRM voitaisiin nivoa yhteen? Mitä hyötyä siitä olisi?

Sopiminen on liiketoiminnan kova ydin, millä on paljon erilaisia implikaatioita. Tehokkaalla, modernilla ja integroidulla sopimushallinnalla osana CRM:ää voidaan saavuttaa muun muassa seuraavia hyötyjä:

Verkkopohjainen sopiminen osana CRM:ää mahdollistaa kokonaisvaltaisemman ja kitkattomamman tavan hallita sopimuksia alusta loppuun:

Biit ja OneFlow järjestävät yhdessä webinaarin, jossa keskitytään modernin sopimushallinnan ja CRM:n yhteenliittymään sekä siihen, miten sillä voidaan saavuttaa parempaa ennustettavuutta ja parantaa myyntituloksia entistä epävarmemmassa liiketoimintaympäristössä. Tule mukaan kuuntelemaan, miten teidän yrityksessänne sopimushallinta voitaisiin viedä seuraavalle tasolle.

Uuden CRM-järjestelmän käyttöönotto on yritykselle merkittävä investointi. Parhaimmillaan uuden järjestelmän myötä yrityksen toiminta voi ottaa jättiharppauksia eteenpäin. Aina käyttöönottoprojekti ei kuitenkaan onnistu. Organisaatio voi huomata ajan kuluessa, että järjestelmä ei täytäkään sille asetettuja toiveita. Jututimme monissa käyttöönottoprojekteissa mukana ollutta Jesse Julkusta siitä, miten CRM-järjestelmä kannattaa ottaa käyttöön ja minkälaisia asioita käyttöönottoa harkitsevan kannattaa huomioida – jotta lopputulos on mahdollisimman hyvä.

Mitä Salesforcen “käyttöönotto” tarkoittaa?

Salesforcen käyttöönotto tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että organisaatio ostaa Salesforce-lisenssejä ja saa sen jälkeen käyttöönsä tuotanto- ja testiympäristön järjestelmän päivittäiseen käyttöön sekä kehitystyöhön.

Organisaatio saa siis Salesforcen käyttöönsä heti lisenssit ostettuaan. Käyttöönotto itsessään ei edellytä minkäänlaista effortia keneltäkään, mutta tämän “muodollisen” käyttöönoton jäljiltä organisaatiolla on ainoastaan tyhjä järjestelmä, joka ei sisällä dataa, käyttäjiä eikä organisaation prosesseja. 

”Jotta järjestelmästä saadaan jotain konkreettista hyötyä irti, on se konfiguroitava eli säädettävä organisaation omiin tarpeisiin sopivaksi.”

Jotta järjestelmästä saadaan jotain konkreettista hyötyä irti, on se konfiguroitava eli säädettävä organisaation omiin tarpeisiin sopivaksi. Konfiguroinnin avulla järjestelmä saadaan tukemaan organisaation todellisia prosesseja – esimerkiksi myynti- tai asiakaspalveluprosesseja.

Oletko harkitsemassa uuden CRM-järjestelmän käyttöönottoa? Voimme auttaa sinua.

Konfigurointiin liittyy myös paljon epäolennaisen informaation piilottamista, sillä liika informaatio luo informaatioähkyä ja työntää ihmisiä samalla pois järjestelmän päivittäisestä käytöstä. 

Pitää myös muistaa, että ennen varsinaista käyttöönottoa tapahtuu paljon tärkeitä asioita. 

Organisaation on käyttöönoton yhteydessä määriteltävä, mitä hyötyjä järjestelmällä tavoitellaan ja mitä prosesseja sen avulla halutaan tehostaa. Jos yhteiset prosessit puuttuu, niiden määrittelystä on syytä lähteä liikkeelle. 

Annan yhtenä esimerkkinä myynnin, koska todella usein Salesforcen käyttöönotto liittyy juuri myynnin kehittämiseen. Jotta myyntiä ja sen johtamista voidaan kehittää Salesforcen avulla, on organisaatiolla oltava selkeä käsitys siitä, minkälaisia myyntiprosesseja heillä on käytössään tai minkälaisia prosesseja he tarvitsevat.

Kaikki nämä tarvittavat prosessit on käyttöönoton aikana mallinnettava järjestelmään, jotta järjestelmää voidaan hyödyntää yhtä lailla uusien asiakkaiden hankkimiseen kuin esimerkiksi avainasiakkuuksien kasvattamiseen tai kumppanimyynnin kehittämiseen.

”Käyttöönotossa on todellisuudessa kyse paljon muustakin kuin ON-näppäimen painamisesta.”

Käyttöönotossa on siis todellisuudessa kyse paljon muustakin kuin ON-näppäimen painamisesta. Siksi organisaatiot etsivät lähes poikkeuksetta itselleen kumppanin, joka osaa auttaa heitä käyttöönoton kanssa.

Milloin Salesforcen käyttöönottoa kannattaa harkita?

Salesforce on ennen kaikkea kasvuhaluisten yritysten valinta. Usein Salesforcen käyttöönottoa aletaan miettiä siinä vaiheessa, kun huomataan, että nykyiset järjestelmät eivät enää pysty vastaamaan yrityksen todellisiin tarpeisiin.

Voi myös olla, että tiedot ovat hajallaan useissa eri järjestelmissä ja dokumenteissa, jolloin asioiden raportoiminen ja tulevaisuuden ennustaminen on äärimmäisen hankalaa. Hieman kärjistäen Salesforce on erityisen hyvä vaihtoehto silloin, kun sormen nostaminen ilmaan ja tuulen tunnustelu ei enää riitä tilanteen arvioimiseen.

Kasvuyritysten kohdalla Salesforce tulee kuvioihin siinä vaiheessa, kun ihmisiä alkaa olla enemmän kuin muutamia. Kun esimerkiksi myynti jakaantuu organisaatiossa eri tasoille ja eri ihmisille, niin pelkkä Excel-taulukoiden pyörittäminen ei enää riitä.

Salesforce sopii erityisen hyvin tilanteeseen, jossa halutaan saada 360 asteen näkymä asiakkaisiin.

Entä jos organisaation nykyinen CRM-järjestelmä ei toimi halutulla tavalla. Miten tällaisessa tilanteessa kannattaa toimia?

Järjestelmän vaihtaminen Salesforceen ei ole kovinkaan paljon monimutkaisempaa kuin lähteä liikkeelle tyhjästä.

Vanhasta järjestelmästä voidaan kopioida prosessit ja tietomallit, sekä data voidaan tuoda uuteen järjestelmään Salesforcen data import -työkaluilla.

”En suosittele, että järjestelmää vaihdetaan pelkästään siksi, että saataisiin päivitettyä look & feeliä.”

Näissä tilanteissa toki kannattaa tarkastella kriittisesti kaikkia olemassa olevia prosesseja ja muokata niitä organisaation tuleviin tarpeisiin. En siis suosittele, että järjestelmää vaihdetaan pelkästään siksi, että saataisiin päivitettyä look & feeliä. Jos kaikki säilytetään ennallaan, niin järjestelmän vaihdon yhteydessä muuttuu ainoastaan käyttöliittymä.

Siksi vaihdon yhteydessä tehdään usein paljon muutakin. Vähintään määritellään tarpeet uudelleen sekä mietitään, miten prosesseja voitaisiin järjestelmän vaihtamisen yhteydessä kehittää.

Voiko Salesforcen ottaa käyttöön ilman ulkopuolista apua?

Miksei – jos puhutaan pienemmästä yrityksestä, jolla ei ole vielä käytössä mitään järjestelmiä.

Käyttöönotto edellyttäisi sitä, että yritys kouluttaisi jostain omasta henkilöstä Salesforce Adminin, joka lähtisi sitten konfiguroimaan järjestelmää omin voimin.

”Organisaatiot etsivät lähtökohtaisesti itselleen aina jonkin osaavan kumppanin, jolla on runsaasti kokemusta käyttöönottoprojekteista.”

Vaikka tämä periaatteessa onnistuisikin, niin se veisi kuukausikaupalla aikaa, eikä lopputuloksesta olisi silti mitään takeita. Siksi organisaatiot etsivät lähtökohtaisesti itselleen aina jonkin osaavan kumppanin, jolla on runsaasti kokemusta käyttöönottoprojekteista ja joka tietää tarkalleen, miten järjestelmä kannattaa pystyttää.  

Osaavan kumppanin kanssa voi luottaa siihen, että lopputulos on juuri sellainen kuin tarvitaan – ja järjestelmä saadaan käyttöön ajallaan.

Mikä on käyttöönottoprojekteissa asiakkaan ja kumppanin roolijako? Mitä Salesforce-kumppani tekee?

Asiakkaalla on luonnollisesti paras tieto heidän toiminnastaan, joten asiakkaan vastuulla on jakaa kaikki projektin kannalta oleellinen tieto kumppanille. 

Asiakkaan rooli on tuoda oikeat henkilöt mukaan kertomaan yrityksen prosesseista, toimintamalleista ja tarpeista sekä kertoa asioista riittävän tarkasti, jotta kumppani pystyy konfiguroimaan järjestelmän mahdollisimman tarkasti vastaamaan asiakkaan tarpeisiin.

Kumppani on puolestaan vastuussa työn jäljestä eli siitä, että projekti onnistuu teknisesti sekä pysyy aikataulun ja budjetin asettamissa raameissa. Kumppanin rooli on lisäksi tuoda pöytään näkemyksiä siitä, mitä käyttöönotossa kannattaa huomioida.

”Kumppanin rooli on tuoda pöytään näkemyksiä siitä, mitä käyttöönotossa kannattaa huomioida.”

Eräs iso asiakas tilasi meiltä Experience Cloudin käyttöönoton. Alkuvaiheen työpajoissa me kuitenkin huomasimme, että asiakkaan järjestelmät olivat täysin solmussa. Ehdotimme, että yksittäisen pilvipalvelun käyttöönoton sijaan laittaisimme koko yritysarkkitehtuurin ensin kuntoon. Asiakas oli kanssamme samaa mieltä. 

Kumppanilla voi myös olla arvokasta tietoa siitä, mitä muut samankaltaiset yritykset ovat tehneet. Jos esimerkiksi yritys tekee tukkukauppaa, niin kumppani on voinut tehdä jo monia käyttöönottoprojekteja muille tukkukauppaa tekeville yrityksille.

Näissä projekteissa yhteistyö on aina valttia, eli asioita kannattaa katsoa mahdollisimman paljon yhdessä. On siis hyvä jo alkuvaiheessa sopia, miten asioista viestitään puolin ja toisin. Samalla on syytä varmistaa, että asiakkaan organisaatiossa mahdollisimman moni pääsee tutustumaan järjestelmään jo ennen kuin se on valmis. Näin varmistetaan, että järjestelmä todella palvelee niitä ihmisiä, joiden työtä sen on tarkoitus helpottaa.

Kuinka paljon Salesforcen käyttöönotto maksaa?

Tämä kysymys esitetään todella usein, mutta siihen vastaaminen on hankalaa.

Käyttöönoton lopullinen hinta riippuu täysin organisaation koosta ja tarpeista. Meidän tekemien käyttöönottoprojektien keskimääräinen hintalappu pyörii siellä 20 000 – 30 000 euron välillä.

Sen lisäksi yritys joutuu luonnollisesti maksamaan erikseen myös Salesforce-lisensseistä.

Toisinaan törmää väitteeseen, että jokainen CRM-järjestelmään sijoitettu euro maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Mihin tämä väite perustuu?

Järjestelmä itsessään ei tuo yritykselle euroakaan, mutta järjestelmän avulla yritys voi esimerkiksi tehostaa toimintaansa, lisätä läpinäkyvyyttä, palvella asiakkaitaan omnikanavaisesti ja kehittää myynnistä ammattimaisempaa.

Esimerkiksi myynnin kasvattamisen näkökulmasta CRM-järjestelmä mahdollistaa oikea-aikaiset ja oikeanlaiset yhteydenotot asiakkaisiin sekä auttaa kohdentamaan myynnin ja markkinoinnin resurssit oikeisiin asioihin.

”Hyvin harva yritys jättää CRM-järjestelmän hyödyntämisen pelkkään käyttöönottoon.”

On täysin mahdotonta arvioida, kuinka paljon lisäeuroja nämä kehitysaskeleet yritykselle tuovat ja minkälaisella aikavälillä, mutta kyllä asiakkaat kaiken kaikkiaan ovat olleet investointeihinsa tyytyväisiä. Siitä kertoo sekin, että hyvin harva yritys jättää CRM-järjestelmän hyödyntämisen pelkkään käyttöönottoon.

Mihin kaikkeen Salesforce taipuu? Kaikki irti Salesforcesta -oppaasta saat kaiken tarvittavan idean järjestelmän jatkokehitykseen.

Osa käyttöönottoprojekteista epäonnistuu. Miten epäonnistumisilta voidaan välttyä?

Ensin pitää ymmärtää, milloin projektia voidaan kutsua epäonnistuneeksi. Useimmiten epäonnistuminen tarkoittaa sitä, että asiakas ei ole tyytyväinen lopputulokseen.

Ei ole mitenkään tavatonta, että yritys on ottanut CRM-järjestelmän käyttöön jo aikaisemmin, mutta huomaakin jonain päivänä, ettei järjestelmä ole täyttänyt sille asetettuja tavoitteita.

Mistä voit tunnistaa, ettei CRM-järjestelmäsi toimi niin kuin sen pitäisi? Tässä kattava lista hälytysmerkeistä.

Näiltä ikäviltä tilanteilta vältytään määrittelemällä projektille selkeä tavoite jo alkuvaiheessa sekä sopimalla käytännön asioista, kuten projektin laajuudesta, hinnasta, aikataulusta ja roolituksesta. Jos jokin näistä osa-alueista on hataralla pohjalla, niin riski epäonnistua kasvaa.

Kuten aikaisemmin sanoin, niin yhteistyö on kaiken avain. Riskit voidaan minimoida sillä, että projektin etenemistä seurataan tiiviisti puolin ja toisin. Myös testaus on isossa roolissa. Asiakkaan on syytä sitoutua olemaan mukana projektissa ja antamaan säännöllisin väliajoin palautetta projektin etenemisestä, jotta kumppani osaa viedä projektia oikeaan suuntaan.

Myös projektin toimitusmallilla on merkitystä. Me suosimme ketterää kehittämistä, sillä sen avulla saavutetaan parhaat tulokset. Sen sijaan, että kaikki yksityiskohdat lyötäisiin lukkoon jo projektin alussa, niin ketterässä kehittämisessä asioita kehitetään pienin askelin ja tuodaan jatkuvasti asiakkaalle jotain uutta valmista kokeiltavaa.

Tällä lähestymistavalla vältytään siltä, että projektin lopputulos olisi asiakkaalle yllätys.

Miten organisaation kannattaa valmistautua käyttöönottoon? Onko olemassa jotain tiettyjä valmisteluja, joita kannattaa tehdä?

Ennen kuin lähtee edes valitsemaan teknologiaa ja kumppania, niin pitää olla ymmärrys organisaation prosesseista. Miten asioita meidän organisaatiossa tehdään? Mikä on meidän toimintamalli? Mihin meidän päätökset perustuvat?

Tämän ymmärryksen pohjalta eri teknologioita voi lähteä vertailemaan keskenään. Kaikilla järjestelmillä ei voi tehdä kaikkea, joten se halvin vaihtoehto ei todennäköisesti ole lähellekään paras mahdollinen.

Esikartoitusvaiheessa olisi myös syytä miettiä, mihin ja minkälaista dataa halutaan kerätä. Jos esimerkiksi haluan uuden CRM-järjestelmän ja haluan samalla alkaa seurata työntekijöiden tuntikirjauksia samasta järjestelmästä, niin se asettaa järjestelmälle heti suoran vaatimuksen: joko tuntikirjaukset on tehtävä CRM-järjestelmään tai se data on pystyttävä tuomaan CRM-järjestelmään jostain toisesta järjestelmästä.

Tässä esikartoitusvaiheessa olisi hyvä myös miettiä oman pesän henkilöstöä, eli keitä tarvitaan projektien läpiviemiseen. Kuka tekee järjestelmien vertailua? Kuka tekee lopullisen valinnan? Kuka vastaa käyttöönottoprojektista? Kuka hoitaa viestinnän? Entä kolutuksen? Tai testauksen? Projektin läpivientiä helpottaa merkittävästi se, jos roolitukset on mietitty jo etukäteen ja varmistettu samalla, että näillä henkilöillä on myös riittävästi aikaa projektille.

Jos kaikki nämä asiat ovat kunnossa, niin jäljelle jää enää toteutusvaihe.

Todellisuudessa hyvin harvalla organisaatiolla on ennen käyttöönottoprojektia kaikki asiat valmiiksi mietittyinä. Sitä varten me järjestämme Discovery Sprinttejä, joiden tarkoituksena on kartoittaa tilannetta ja miettiä yhdessä asiakkaan kanssa, miten käyttöönotto kannattaisi toteuttaa ja minkälaisiin prosesseihin siinä pitäisi keskittyä.

Kun olet ollut mukana monissa käyttöönottoprojekteissa, niin onko joitain asioita, jotka tulevat yleensä asiakkaalle yllätyksenä?

Tyypillisin yllätys on se, kuinka paljon testaukseen ja sen koordinointiin on syytä varata aikaa. Tämä sama toistuu oikeastaan projektissa kuin projektissa.

Enkä itse asiassa ihmettele sitä lainkaan, sillä testaus on todella kaukana perusyrityksen tekemisestä. Se on asia, jota organisaatiossa ei välttämättä kukaan ole koskaan tullut edes ajatelleeksi.

Testaus saattaa kuulostaa vähäpätöiseltä tai pieneltä asialta, mutta se saattaa kasvaa todella isoksi ongelmaksi etenkin projektin loppupuolella. Jos asiakas on laiminlyönyt testauksen täysin, niin saatetaan ajautua tilanteeseen, jossa projektin loppusuoralla huomataan kaikenlaisia asioita, joihin olisi voinut testaamalla kiinnittää huomiota jo paljon aikaisemmin.

Toinen tyypillinen yllätys on se, että asiakas huomaakin yllättäen, etteivät organisaation prosessit olekaan työntekijöille tuttuja. Esimerkiksi myyntiprosessit saattaakin tuntea vain muutama ihminen.

Koska kumppani ei voi tuntea kaikkia asiakkaan prosesseja, niin näiltä ihmisiltä pitäisi löytyä aikaa käydä prosessit läpi. Jos nämä muutamat ihmiset ovat erittäin kiireisiä, niin projektin aikataulu saattaa venyä turhan pitkäksi.

Tekoäly. Tuo monen mielessä jo elähtänyt buzzword on edelleen teknologia, jota vain harva pieni tai keskisuuri yritys todellisuudessa hyödyntää. Tarinoita tekoälystä kyllä kuulee. Milloin shakin maailmanmestaruuden voittaneena tai Amazonin varastonhallintaa ohjanneena.

Tekoälyllä ratkaistaan kuitenkin useimmiten arkisempia haasteita, kuten kuratoidaan verkkosivun uutisvirtaa kullekin vierailijalle sopivaksi tai ennustetaan asiakaspoistumaa.

Yleensä tämä tapahtuu koneoppimisen avulla, jossa algoritmi oppii sille syötetystä datasta ja pystyy tekemään jatkuvasti tarkempia ennusteita sen pohjalta.

Kuulen usein työssäni asiakkailta, että tekoälyn hyödyntäminen kyllä koetaan tarpeelliseksi, mutta että koko ruljanssiin lähteminen tuntuu tarpeettoman vaikealta. Tarvittaisiin runsaasti kuranttia dataa, mutta tieto on hajallaan eri järjestelmissä.

Lisäksi tarvittaisiin analytiikkatiimi asian taakse, mutta resurssit uupuvat. Kaikkien muiden haasteiden lisäksi pitäisi vielä löytyä selkeä käyttötapaus, jota lähteä pilotoimaan.

Koko prosessi datan keräämisestä analysointiin ja hyödyntämiseen pitäisi myös viedä yrityksen liiketoimintaprosesseihin, jotta homma ei jäisi yksittäiseksi kokeiluksi tai resursseja hukanneeksi harjoitukseksi pöytälaatikkoon.

”Ensimmäinen askel siis kuulostaa ylitsepääsemättömältä.”

Ensimmäinen askel siis kuulostaa monesta ylitsepääsemättömältä. Asetelma on samanlainen kuin jos lähtisi harrastamaan seiväshyppyä nollasta – alinkin rimankorkeus tuntuu kohtuuttoman haastavalta, koska ylipäätään seipään käyttäminen ja sen avulla ponnistaminen edellyttävät valtavasti voimaa ja taitoa. Siis resursseja.

Tekoälyyn ei siis uskalleta lähteä hevin investoimaan, koska onnistuminen on epävarmaa.

Saatavilla olevasta datasta liikkeelle

Tekoälystä ja analytiikasta puhuttaessa suuri osa resursseista menee usein datan keräämiseen, puhdistamiseen ja analysointiin.

Kehotankin miettimään aluksi, minkälaista dataa yrityksessä on tällä hetkellä helposti saatavilla, mahdollisimman paljon ja mielellään eheässä muodossa. Tällaista dataa voi olla esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmässä tai CRM:ssä. 

Seuraavaksi voit lähteä miettimään, miten tuota dataa voisi hyödyntää – onko esimerkiksi asiakkaille lähetetyt tarjoukset merkattuina järjestelmässä?

Jos lähetettyjä tarjouksia on tuhansittain, niin koneoppimisen avulla datasta löytyisi todennäköisesti syy–seuraussuhteita, jolloin järjestelmä voisi ohjata myyjiä lähettämään entistä parempia tarjouksia.

Tekoäly helpottaakin juuri tiedon muuttamista toimintasuunnitelmiksi, mikä on ollut perinteisten Business Intelligence (BI) -työkalujen haaste. Hyvä uutinen on, että moderneissa BI-työkaluissa tekoäly voi olla sisäänrakennettuna. 

On hyvä muistaa, että tässä vaiheessa ei tarvitse tehdä kaikkea talon sisäisillä resursseilla, vaan tekoälyosaamista voi ostaa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Aivan kuten esimerkiksi taloushallinto on usein yrityksissä ulkoistettu.

Haluatko lukea lisää tekoälystä ja sen hyödyntämisestä? Tässä linkki kaikkiin aihetta käsitteleviin teksteihimme.

Tableau on Salesforcen vastaus tekoälystä kiinnostuneille

Salesforce on mukana tässä kehityksessä Tableau-tuoteperheellä. Salesforcen etuna on se, että ennusteet ja mittaristot saadaan vietyä suoraan liiketoimintakäyttäjien hyödynnettäviksi CRM-ympäristöön – ilman integraatioita.

”Salesforcen etuna on se, että ennusteet ja mittaristot saadaan vietyä suoraan liiketoimintakäyttäjien hyödynnettäviksi CRM-ympäristöön”

Kerron tässä vielä lopuksi yhden hyvin arkisen ja tyypillisen esimerkin siitä, miten tekoälyn kyvykkyyksiin pääsee Salesforcen avulla melko vaivattomasti käsiksi.

Keskustelin erään rakennusalalla toimivan asiakkaan kanssa liidigeneroinnista ja liidien ohjaamisesta myyjille kontaktoitaviksi. Asiakkaan tilanne oli, että liidejä olisi kyllä tarjolla, mutta niitä ei systemaattisesti kontaktoitu.

Kerroin, että liidit voisi tuoda eri kanavista yhteen järjestelmään ja siitä automaation avulla ohjata oikeille myyjille. Asiakas ei kuitenkaan innostunut ideasta, koska liidien laatu oli tyypillisesti heikkoa, jolloin myyjien aikaa olisi kulunut hukkaan.

Onneksi tähän haasteeseen löytyi valmis tekoälyn mahdollistama ratkaisu. Tekoälyn avulla pystyttiin pisteyttämään liidit Salesforcessa ja laittamaan ne myyjille jonoon niiden potentiaalin perusteella, jolloin myyjät pystyvät keskittymään vain laadukkaimpiin liideihin.

Tekoäly siis oppii jatkuvasti siitä, mitkä eri muuttujat ja tekijät vaikuttavat kauppojen syntymiseen ja muodostaa näiden tekijöiden pohjalta arvosanan kullekin liidille. Tekoäly pystyy siis tarjoilemaan päätöksenteon tueksi arvokkaita näkemyksiä juuri siinä hetkessä ja kontekstissa, jolloin päätöksiä tehdään.

”Tekoäly pystyy tarjoilemaan päätöksenteon tueksi näkemyksiä juuri silloin, kun päätöksiä tehdään.”

Toinen varsin tyypillinen tilanne, jossa tekoälystä on paljon hyötyä, on asiakaspalvelutilanne. Tekoäly voi ehdottaa käyttäjälle suoraa vastausta asiakkaan esittämään kysymykseen, jolloin tikettien ratkaisuaikaa saadaan nopeutettua merkittävästi. Samalla säästetään siis asiakkaiden aikaa ja yrityksen omia resursseja.

Oletko kiinnostunut kuulemaan, miten sinä voisit päästä kiinni Salesforcen tekoälykyvykkyyksiin? Ota ihmeessä yhteyttä vaikkapa LinkedInissä!

Otamme marraskuun alussa järjestettävässä webinaarissa tarkempaan syyniin aiheen, jonka ympärillä käymme jatkuvasti asiakkaidemme kanssa keskusteluja. Nimittäin Salesforcen käytön laajentamisen. Haastattelimme aiheesta tulevassa webinaarissakin esiintyvää Tommi Pollaria Salesforcelta. Mihin kaikkeen Salesforcea voi nykyisin käyttää?

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Tommi Pollari ja työskentelen Salesforce Suomen myynnissä ratkaisuasiantuntijana.. Tulin Salesforcelle parisen vuotta sitten SAPilta, jossa olin aika lailla samoissa hommissa kuin nyt. Sitä ennen tein myyntityötä teknologia-alalla. 

Minkälainen historia sinulla on Salesforcen kanssa?

Ensimmäisen kerran törmäsin Salesforceen SAPilla vuonna 2016, kun Salesforce alkoi nousta koko ajan enemmän ja enemmän esille kovana kilpailijana eri hankkeissa ja myös asiakkaiden suusta.

Ison ahaa-elämyksen koin, kun Salesforce päätti ostaa integraatioalusta Mulesoftin keväällä 2018. SAPilla yksi minun fokusalueistani oli modernit integraatioratkaisut, joten Mulesoft oli minulle varsin tuttu jo entuudestaan. Silloin havahduin siihen, että Salesforce tuntui tekevän selkeästi oikeita asioita. 

Myöhemmin kun aloin miettiä omia tulevaisuudensuunnitelmiani, tuntui Salesforce oikein hyvältä mahdollisuudelta. Aloin vakavasti miettiä, olisiko vielä hyvä hetki hypätä mukaan Salesforcen ekosysteemin kelkkaan – ja se tapahtuikin alkusyksystä 2019. 

Mihin kaikkeen sinä käytät työssäsi Salesforcea?

Tärkein työkalu minulle on meidän oma CRM-järjestelmä, jossa näen kokonaiskuvan kaikista asiakkuuksista, joiden kanssa työskentelen.

Asiakas360-kuvan muodostaminen on helppoa, kun kaikki tieto esimerkiksi markkinoinnin, asiakaspalvelun ja myynnin aktiviteeteista on kerättynä yhdelle asiakaskortille sekä koko asiakkuuden historia on nähtävissä yhdellä vilkaisulla.

Lisäksi päivittäisessä työssäni käytän paljon meidän sisäisiä työkaluja, kuten demoympäristöjä demojen rakentamiseen sekä tietenkin Slackia kommunikointiin niin kollegoiden, kumppaneiden kuin asiakkaiden kanssa.

”Asiakas360-kuvan muodostaminen on helppoa, kun kaikki tieto on kerättynä yhdelle asiakaskortille.”

Tutustu, miten energiayhtiö Alva rakensi avullamme 360 asteen näkymän asiakkuuksiin.

Lisäksi meillä käytetään myös paljon Googlen työkaluja, joiden integraatio Salesforceen toimii erinomaisesti ja helpottaa työtä valtavasti. Kun saan esimerkiksi asiakkaalta sähköpostia, niin näen Salesforcen ansiosta suoraan sähköpostissa heti kaikki tärkeät asiakastiedot.

Miten Salesforcea sinusta kannattaa käyttää ja kehittää, jotta siitä saa irti maksimaalisesti hyötyä?

Kaikki riippuu tietysti siitä, mitä haetaan ja halutaan teknologian avulla saada aikaan. Käyttötarkoituksia on aivan valtavasti isoista pieniin. Jossain tilanteessa tarpeet saattavat olla niinkin yksinkertaisia kuin että halutaan ottaa käyttöön chat ja chattibotti tai yhtä lailla tavoitteena voi olla jopa koko yrityksen digitaalinen transformaatio.

Usein törmään yritysten kanssa keskustellessa ajatukseen, että Salesforce sopisi vain suuryrityksille.

Se ei missään nimessä pidä paikkaansa, vaan Salesforce on nykyään valtava kirjo erilaisia tuotteita, ratkaisuja ja kyvykkyyksiä erikokoisten yritysten hyvin erilaisiin tarpeisiin yhden platformin päällä, mikä tarkoittaa sitä, että kukin yritys voi laajentaa käyttöä toiminnallisuus kerrallaan olipa sitten kyse esimerkiksi jo mainitusta chatista, sähköposti-integraatiosta tai ajanvaraus-kyvykkyydestä.

Salesforce on niin helposti muokattava alusta, että minkä tahansa kokoinen yritys pystyy ottamaan sen käyttöön. 

”Salesforce on niin helposti muokattava alusta, että minkä tahansa kokoinen yritys pystyy ottamaan sen käyttöön.”

Kun mietitään kehitystä, niin minusta hyvä lähtökohta on miettiä jo etukäteen, mitä jonkin tietyn ratkaisun käyttöön ottamisella tulee saavuttaa liiketoimintamielessä sekä sitä, miten loppukäyttäjät haluavat ratkaisua käyttää.

Samalla on hyvä pohtia,  jatketaanko toimintaa samoilla prosesseilla vai olisiko käyttöönoton yhteydessä mahdollisuus myös kehittää omia toimintamalleja.

Kuinka varmistat, että käyttöönotto onnistuu? Lataa opas ”10 oppituntia onnistuneeseen CRM-käyttöönottoon”.

Tämän pohjalta rakennetaan ajatus siitä, miten Salesforcea kannattaa käyttää juuri tässä tapauksessa ja miten hyöty saadaan irti. 

Kaikki lähtee siis tarpeen tai haasteen tunnistamisesta, johon sitten yhdessä meidän ja kumppaneidemme kanssa etsitään sopiva ratkaisu. Sanon usein, että maailman parhaillakin teknologioilla saadaan aikaan huonoja tuloksia, jos niitä ei oteta oikein käyttöön, lopullisia käyttäjiä ei ole huomioitu tai toiminnallisuuksia ei ylläpidetä ja jatkokehitetä.

Tässä osaavat yrityksen admin sekä osaavat Biitin kaltaiset kumppanit auttavat saamaan juuri sen halutun hyödyn irti mahdollisimman tehokkaasti.

Minkälaisten asiakkaiden kanssa työskentelet? Mitä he Salesforcelta yleensä odottavat?

Olen työskennellyt Salesforcella alusta lähtien suurasiakkuuksien parissa ja asiakkaat ovat olleet monilta eri toimialoilta, kuten vakuutusalalta, telcosta, mediasta, lääketeollisuudesta ja matkailualalta.

Syksystä lähtien olen alkanut työskennellä myös enemmän meidän pk-asiakkaiden parissa, sillä näemme siellä valtavasti intressiä sekä kasvupotentiaalia.

Yleisesti ottaen asiakkaat hakevat tänä päivänä työkaluja, joiden avulla he voivat laittaa heidän omat asiakkaansa kaiken tekemisen keskiöön.

”Asiakkaat hakevat tänä päivänä työkaluja, joiden avulla he voivat laittaa heidän omat asiakkaansa kaiken tekemisen keskiöön.”

Asiakkaan laittaminen kaiken tekemisen keskiöön ja myös ympäröivien järjestelmien keskiöön on ollut Salesforcella pääfokus jo perustamisestamme asti ja onkin ollut mahtavaa nähdä, kuinka tämä ajattelumalli on alkanut levitä entistä enemmän myös Suomessa.

Tämän päätavoitteen lisäksi asiakkailla on useita päällekkäisiä odotuksia. Työkaluilta vaaditaan ensinnäkin helppokäyttöisyyttä ja joustavuutta. Niiden odotetaan myös lisäävän organisaation kyvykkyyksiä, eli niiden avulla pyritään kehittämään omaa toimintaa haluttuun suuntaan.

Lisäksi organisaatiot hakevat työkaluja, jotka lisäävät työnteon tehokkuutta sekä läpinäkyvyyttä. Organisaatiot haluavat kehittää jatkuvasti itseään siihen suuntaan, että ne pystyvät jakamaan vaivattomasti tietoa talon sisällä sekä näkemään, mitä eri osastoilla milloinkin tehdään, ja tätä kautta pystyvät muodostamaan kokonaisvaltaisen näkymän asiakkaasta ja asiakkuuden tilasta.

”Asiakkaat odottavat Salesforcelta sitä, että järjestelmän avulla voitaisiin palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin samalla, kun sen käyttäminen olisi mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista.”

Tiivistetysti asiakkaat odottavat Salesforcelta sitä, että järjestelmän avulla voitaisiin palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin samalla, kun sen käyttäminen olisi mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista.

Mitkä ovat tyypillisimpiä tarpeita tai liiketoimintatavoitteita, joita organisaatiot lähtevät Salesforcella taklaamaan?

Jokaisella toimialalla on luonnollisesti omat haasteensa, mutta toki löytyy myös paljon yhtäläisyyksiä läpi eri toimialojen ja kokoluokkien.

Yleensä keskustelut asiakkaiden kanssa pyörivät erityisesti sen ympärillä, miten he voisivat palvella asiakkaitaan paremmin ja kasvattaa myyntiä – oli loppuasiakas sitten kuluttaja tai yritys. Usein keskustelut liittyvät myös siihen, miten paremmilla ratkaisuilla voidaan hakea tehokkuutta ja kustannussäästöjä. 

”Usein keskustelut liittyvät myös siihen, miten paremmilla ratkaisuilla voidaan hakea tehokkuutta ja kustannussäästöjä.”

Paljon riippuu ihan jo siitä, mitä toimintoa organisaatio on kehittämässä. Halutaanko esimerkiksi kehittää myyntiä, asiakaspalvelua vai markkinointia tai esimerkiksi analytiikkaa – vain muutamia vaihtoehtoja nimetäkseni.

Tällöin asiakas voi esimerkiksi miettiä, miten Sales Cloudin käyttöönotolla voitaisiin tukea myynnin prosesseja, lisätä näkyvyyttä myyjien arkipäiväiseen tekemiseen, tehostaa myyntityötä sekä tuoda tekoälyä myynnin tueksi.

Toinen tyypillinen tilanne on sellainen, jossa asiakas miettii asiakaspalvelun kehittämistä ja tavoittelee esimerkiksi itsepalvelutyökalujen avulla nopeampaa ja kustannustehokkaampaa asiakaspalvelua.

Tällöin Salesforcen työkaluilta odotetaan sitä, että asiakkaan asiakkaat löytäisivät itse vastaukset kysymyksiinsä yrityksen sivuilla, chatissa tai asiakasportaaleissa ja vähentäisivät tarvetta ottaa varsinaisesti yhteyttä asiakaspalveluun. Näin asiakaspalvelun aikaa vapautuu niihin tapauksiin, joissa itsepalvelu ei voi auttaa.. 

Ja toki Covid-19 aiheutti joukon erilaisia tarpeita, joita asiakkaamme lähtivät taklaamaan. Jo ennen koronaa on ollut organisaatioita, joiden digikyvykkyydet ovat olleet erittäin korkealla tasolla, mutta sitten on ollut myös paljon organisaatioita, joiden on ollut pakko kehittää nopeasti omia kyvykkyyksiään rajusti muuttuneiden olosuhteiden takia.

Näistä esimerkkeinä yksi iso teema on ollut kommunikointi ja sen kehittäminen, kun yhtäkkiä asiakkaita ei ole voinut enää tavata kasvotusten. Monet yritykset ovat lähteneet kehittämään ja hyödyntämään digitaalisia kanavia uusin tavoin, jotta heillä olisi aina tehokas tapa tavoittaa asiakkaat tilanteessa kuin tilanteessa.

Yhtenä vähemmälle huomiolle jäävänä teemana nostaisin vielä lopuksi esiin osaamisen kehittämisen. Yritykset ovat ymmärtäneet, kuinka tärkeästä aiheesta on kyse ja etsivät nyt keinoja rakentaa työntekijöilleen oppimisympäristöjä, joilla kehitetään työntekijöiden osaamistasoa. Kiinnostus esimerkiksi Salesforcen Trailheadia ja sen mahdollisuuksia kohtaan on selvästi lisääntynyt viime aikoina.

Salesforcen hyödyntäminen alkaa aina käyttöönottoprojektista. Onko sinusta olemassa joitain hyviä periaatteita siihen, mitä organisaation kannattaa käyttöönoton jälkeen tehdä?

On kolme asiaa, joita kannattaa miettiä jo käyttöönoton aikana ja jotka ovat olennaisia tekijöitä onnistuneissa käyttöönotoissa.

Ensimmäinen asia on muutosjohtaminen, eli miten koulutat ja rohkaiset työntekijöitä ottamaan uudet työkalut ja toimintatavat käyttöön. Kannattaa muistaa, että uusi ratkaisu on vain yhtä hyvä kuin sen käyttäjät. Parhaat käyttöönotot työntekijöiden puolelta tulevat silloin, kun myös he ymmärtävät ja näkevät sen konkreettisen hyödyn, jonka he saavat ratkaisua käyttämällä.

”Uusi ratkaisu on vain yhtä hyvä kuin sen käyttäjät.”

Toinen asia on roadmap- eli tiekartta-ajattelu, eli mitä ja miten kyvykkyyksiä sekä toiminnallisuuksia tullaan jatkossa kehittämään. Käyttöönoton yhteydessä ratkaisu on saatu sellaiseksi kuin se sillä hetkellä haluttiin, mutta uusia tarpeita ja toiminnallisuuksia tulee jatkuvasti. Parhaiten käytetyt ratkaisut ovat niitä, jotka elävät ja kehittyvät yrityksen ja käyttäjien tarpeiden mukaan. .

Kolmas tärkeä asia, joka mielestäni ansaitsee myös maininnan, on hyvä admin, joka pysyy kartalla Salesforcen kehityksestä ja uusista toiminnallisuuksista. Osaava admin osaa myös arvioida, mitä toiminnallisuuksia kannattaa ottaa käyttöön ja osaa kerätä käyttäjiltä palautetta, jonka pohjalta järjestelmää voidaan edelleen kehittää.

Admin pitää huolen, että ratkaisu vastaa liiketoiminnan ja käyttäjien tarpeita myös tulevaisuudessa ja auttaa siis huolehtimaan, että tehdyistä investoinneista saadaan paras mahdollinen hyöty. Analogiana voi käyttää vaikka uuden auton ostoa. Voit ostaa kuinka hienon ajoneuvon tahansa, mutta jos et koskaan huolla tai korjaa sitä, niin kuinka hyvässä kunnossa se on kolmen vuoden päästä?

Mikäli admin-roolin omaksuvaa henkilöä ei löydy yrityksen sisältä, voi osaamisen ostaa myös kumppaniltamme. Tärkeintä on, ettei Salesforcen kehittäminen lopu siihen ensimmäiseen käyttöönottoprojektiin. Mitä enemmän järjestelmään panostaa, sitä enemmän siitä saa myös irti.

Kun puhutaan käytön laajentamisesta, niin mitä sillä käytännössä tarkoitetaan? Minkälaisia vaihtoehtoja käytön laajentamiselle on?

Isoin steppi on tietysti ottaa kokonaan uusi ratkaisualue käyttöön. Tämä on relevanttia esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa yrityksellä on jo käytössään Sales Cloud asiakkuudenhallintaan, mutta markkinoinnin työkalut eivät enää vastaa nykypäivän tarpeisiin. Tällöin käytön laajentaminen voisi tarkoittaa juurikin Marketing Cloudin käyttöönottoa Sales Cloudin rinnalle.

Toinen esimerkki laajentamisesta on nykyisen ratkaisun, kuten Sales Cloudin, käytön kasvattaminen. Jokaisesta ratkaisusta on olemassa eri paketteja sen mukaan, minkälaisia kyvykkyyksiä ja ominaisuuksia kukin asiakas tarvitsee.

Ajan myötä nämä tarpeet saattavat kehittyä ja tällöin käytön laajentaminen tarkoittaa lisenssien päivittämistä, jolloin saadaan käyttöön uusia toiminnallisuuksia.

Käytön laajentaminen voi olla myös sitä, että syvennetään jonkin ratkaisun kyvykkyyksiä esimerkiksi jollain kumppanin tarjoamalla ratkaisulla tai AppExchange-sovelluskaupasta löytyvällä ratkaisulla. Näihinkin on tarjolla lukemattomia eri ratkaisuja vaikka minkälaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin.

”Käytön laajentaminen voi olla myös sitä, että syvennetään jonkin ratkaisun kyvykkyyksiä.”

Joskus tarve voi olla hyvinkin  spesifi, eikä siihen löydy valmista olemassa olevaa ratkaisua. Tällöin Salesforcen sekä low-code että devaus-työkaluilla voidaan rakentaa nopeasti ja kustannustehokkaasti moderneja custom-ratkaisuja Salesforce-alustan päälle.

Myös integraatioiden rakentaminen muihin järjestelmiin on yksi vaihtoehto käytön laajentamiseen. Integraatioiden avulla voidaan sovittaa eri järjestelmät paremmin yhteen sekä sujuvoittaa esimerkiksi datan liikkumista organisaation sisällä.

Näiden lisäksi nimeämisen arvoista on, että Salesforce julkaisee kolme kertaa vuodessa isomman päivityksen eli Releasen, joka tuo aina mukanaan ison joukon erilaisia uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia. Jokainen asiakas päättää näiden uusien kyvykkyyksien käyttöönotosta, mutta jo itsessään ne tarjoavat yhden oivan keinon kehittää omaa toimintaa matalalla kynnyksellä.

Haluatko pysyä kartalla siitä, mitä Salesforce-ekosysteemissä tapahtuu? Fiid-julkaisu kerää yhteen uusimman Releasen mielenkiintoisimmat uudet ominaisuudet sekä käsittelee muita ajankohtaisia aiheita. Voit tutustua Fiidin numeroihin täällä.

Mitkä ovat sinusta tärkeimmät perustelut ja otollisimmat hetket käytön laajentamiselle?

Lähtökohtaisesti Salesforcen käytön laajentamista kannattaa miettiä aina silloin, kun on jokin liiketoiminnallinen tarve, jota nykyiset järjestelmät ja työkalut eivät pysty järkevästi tai taloudellisesti ratkaisemaan.

Jos yrityksellä on jo Salesforce käytössä, niin hyvinkin todennäköisesti sen käyttöä laajentamalla nämä tarpeet – mitä ne sitten ikinä olivatkaan – voidaan ratkaista.

”Olen törmännyt joskus väitteeseen, että tänä päivänä työntekijöillä suuremmissa yrityksissä olisi samanaikaisesti käytössä keskimäärin jopa 40 eri järjestelmää tai työkalua.”

Esimerkiksi olen törmännyt joskus väitteeseen, että tänä päivänä työntekijöillä suuremmissa yrityksissä olisi samanaikaisesti käytössä keskimäärin jopa 40 eri järjestelmää tai työkalua. On täysin selvää, että työntekijän arkea voidaan tuntuvasti helpottaa tarjoamalla hänelle tuttu järjestelmä ja samanlainen käyttöliittymä monen eri asian hoitamiseen.

Tulevassa webinaarissamme, johon sinäkin osallistut, esitellään eri tapoja hyödyntää Salesforcea. Käännetäänpä kysymys päälaelleen. Mihin tarpeisiin Salesforce ei taivu?

Erinomainen kysymys, sillä Salesforce taipuu nykyisin niin äärimmäisen moneen asiaan.

Jos tarkastellaan asiaa yrityksen perusfunktioista käsin, niin Salesforcelta löytyy ratkaisut kaikkeen paitsi HR:ään ja taloushallintoon. Tosin AppExchangesta eli kumppaniportaalistamme löytyy nykyään kohtuullisen suosituiksi nousseita vaihtoehtoja näidenkin funktioiden hoitamiseen Salesforce-alustan päällä.

Vaikka Salesforce ei tosiaan lähtökohtaisesti tarjoa ratkaisuja HR:ään tai taloushallintoon, niin se tarjoaa kuitenkin toimivat integraatiot markkinoiden suosituimpiin ratkaisuihin.

Onko viime aikoina tai tällä hetkellä näkyvissä jotain tiettyjä trendejä, miten ja mihin organisaatiot Salesforcea käyttävät? 

Salesforcea käytetään nykyään niin laajasti niin moneen käyttötarkoitukseen ja tarpeeseen, että on vaikea nostaa jotain tiettyä trendiä esiin. Tietenkin esimerkiksi Covid-19 paljasti monessa yrityksessä erilaisia ja osittain kiireellisiä tarpeita esimerkiksi etätyökaluille henkilöstön siirtyessä kotikonttoreille.

Toinen isompi trendi on se, että organisaatiot etsivät toimialakohtaisia ratkaisuja, mikä on täysin ymmärrettävää, sillä toimialasta riippuen yritysten bisneslogiikka ja prosessit saattavat poiketa toisistaan niin merkittävästi, että “one size fits all” -tyyppiset ratkaisut eivät ole riittäviä edes silloin, kun niitä voi muokata lähes rajattomasti.

”Toinen isompi trendi on se, että organisaatiot etsivät toimialakohtaisia ratkaisuja.”

Muutama vuosi takaperin Salesforce alkoi tuoda markkinoille yhä enemmän toimialakohtaisia ratkaisuja juuri siitä syystä, että nähtiin, etteivät perinteiset CRM-ratkaisut pysty tarjoamaan yrityksille sellaisia kyvykkyyksiä, joita he tänä päivänä tarvitsevat – tai asiakkaat joutuivat itse rakentamaan paljon toimialakohtaisia kyvykkyyksiä.

Tätä helpottaaksemme olemme tuoneet markkinoille useita toimialakohtaisia CRM-ratkaisuja, kuten Manufacturing Cloud tai Retail Cloud, jotka on rakennettu nimenomaisesti juuri näiden toimialojen erityistarpeisiin.

 

A CRM system in theory should be the single source of truth when it comes to customer insights. However, in practice most companies rely on data from several sources, such as an ERP, accounting software or e-commerce platform. The insights do exist, but they are scattered across several platforms. In order to gain a holistic view, you need to be able to connect, explore, analyze and share the data in an easy way. A great tool for this purpose is Salesforce’s advanced analytics platform called Tableau CRM.

What Can You Do with Tableau CRM? Image Source: Trailhead by Salesforce

 

Tableau CRM enables businesses to spot opportunities, predict outcomes and get recommendations, bringing together data from the Salesforce CRM and other sources. All of this happens seamlessly within the Salesforce user interface – there is no need for a separate login. Whether your business wants to gain a 360° view of your customers, predict churn or increase recurring revenue , Tableau CRM is the tool for the job.

Next, we will go through the steps that a growth-oriented company needs to take in order to get the most out of Tableau CRM

Tableau CRM Desktop and Mobile User Interfaces. Image Source: Salesforce

 

Connect External Data Sources

The first step is to establish a connection with your external data, which you can then merge with your CRM data using Tableau CRM’s native data preparation tools. An external connection can be created to another enterprise application or data warehouse. For more information about Tableau CRM connectors, check here.

Tableau CRM Connectors. Image Source: Salesforce

 

Tableau CRM data preparation tools such as data flow transformations and recipes enable you to transform your data. You can use transformations to join data from two datasets, and then register the resulting dataset to make it available for queries. You can also partition (i.e. group), summarize and create derived fields from your data , and much more. For more information about data flow transformations, check here.

Tableau CRM Dataflow. Image Source: Trailhead Demo Org

 

Leverage Your Data

Now that you have your newly connected data available for queries, you can leverage it to understand the health of your business. In the designer layer of Tableau CRM, you can explore and visualize your data with lenses, dashboards and apps.

Waterfall Chart in Tableau CRM. Image Source: Salesforce

 

You can use the compare table feature to compare values side by side and calculate your key metrics. Compare table is a great tool for creating comparisons (e.g. comparing last year and current year sales) and simple calculations. For more advanced calculations, you can use the SAQL editor in the designer layer or data flow transformations in the data layer. To learn more about how to compare tables, check here.

Compare Table in Tableau CRM. Image Source: Salesforce.

 

Display Insights within the Salesforce UI

The true power of Tableau CRM comes from its ability to embed insights directly into the Salesforce CRM user interface. This means that your sales, service and customer success teams don’t need to leave the CRM to gain valuable insights on their customers.

In the example below, you can see data relating to contract terms, product usage and service history embedded straight into the Salesforce account record page.

Embedding Tableau CRM Insights into the Account Record. Image Source: Salesforce

 

Automated Data Analysis

Machine learning may seem like rocket science, but with the right tool, any business can tap into its benefits. Einstein Discovery, which is part of the Tableau CRM product family, uses machine learning in several ways to uncover key insights, such as:

For more information on Einstein Discovery, check here.

Creating a Story with Einstein Discovery. Image source: Salesforce

 

Closing Thoughts

Regardless of your company’s industry, size or market, as long as you have a complex data structure and require a holistic understanding of the health of your business, Tableau CRM can bring great benefits. Tableau CRM is a flexible, multi-purpose tool for business insights, that anyone with basic data analytics skills can operate.

Are you ready to take the next step towards data-driven business? Do you want to see first-hand how Tableau CRM could help your business uncover new opportunities? At Biit, we are happy to provide you with a free demo – no strings attached. Simply send an email to and request your private tour of Tableau CRM.

Asiakastietoalusta eli Customer Data Platform (CDP) on alusta, jolla esimerkiksi verkkokauppias tai palvelualan toimija voi kerätä yhteen, analysoida ja hyödyntää suurta määrää asiakasdataa reaaliajassa. CDP mahdollistaa personoidun asiakaskokemuksen tarjoamisen monikanavaisesti – ilman viivettä.

Kun vierailet lempisisustuskauppasi sivustolla tai ihastelet urheiluvaatemerkin kevätmallistoa, et välttämättä ajattele, että kaikki näkemäsi on harkitun työn tulosta.

Taustalla pyörii asiakastietoalustan seurantakoodi, joka poimii talteen jokaisen sivuvierailun, klikkauksen ja tykkäyksen, jotka vierailusi aikana teet. Sama työkalu hyödyntää kaikkea sinusta keräämäänsä dataa ja ohjaa sivua näyttämään sinulle sinua kiinnostavaa sisältöä.

En halua maalailla piruja seinille, sillä kyse ei ole mistään orwellilaisesta isoveli valvoo -puuhasta. Toimintaa voisi hyvin verrata asiointiin kivijalkakaupassa, jossa myyjän rooli on lukea elekieltäsi ja tunnistaa käytöksesi pohjalta, milloin kaipaat apua sekä auttaa sinua löytämään itsellesi sopivia tuotteita. Ei myyjä vahtaa sinua, vaan yrittää olla apunasi.

Asiakastietoalusta mahdollistaa vastaavanlaisen toiminnan verkossa. Ero on siinä, että myyjällä seuranta perustuu näköön ja ammattitaitoon; CDP taas kerää sinusta seurantakoodilla tietoa ja yhdistää sitä eri lähteistä kerättyyn dataan, muodostaen tilanteestasi kokonaiskäsityksen.

Miten CDP hyödyntää asiakasdataa?

CDP:n pääsiallinen tehtävä on tuoda yhteen erilaista tietoa asiakkaista, ostoksista, tuotteista ja aktiviteeteista sekä tehdä näistä tiedoista helposti hyödynnettäviä analytiikan ja markkinoinnin tarpeisiin. Asiakastietoalusta kykenee myös tuottamaan uutta dataa yhdistelemällä eri lähteistä saatuja tietoja.

”CDP:n pääsiallinen tehtävä on tuoda yhteen erilaista tietoa asiakkaista, ostoksista, tuotteista ja aktiviteeteista sekä tehdä näistä tiedoista helposti hyödynnettäviä.”

Esimerkiksi asiakkaat, jotka ostavat toistuvasti jännityskirjallisuutta, voivat saada järjestelmässä kenttään ”Kiinnostuksen kohteet” arvon ”Jännityskirjat”. Tätä tietoa voidaan helposti hyödyntää esimerkiksi sähkömarkkinoinnissa, sms-kampanjoissa ja verkkokaupan tuotesuosituksissa.

CDP:n rooli on orkestroida eli ohjata markkinoinnin toimenpiteitä eri alustoilla. Markkinoinnin automaatio esimerkiksi saa CDP:stä reaaliajassa muodostettua kohderyhmiä automaatioita ja sisältöjen personointia varten. Sosiaalisen median mainonta puolestaan saa CDP:stä asiakastietoja lookalike-yleisöjä ja retargetointia varten.

Miten asiakastietoalusta eroaa CRM:stä?

Molemmissa järjestelmissä, CRM:ssä ja CDP:ssä, on asiakasymmärryksen ja -datan paremmasta hyödyntämisestä. Siinä, missä CRM auttaa myyjiä, asiakaspalvelijoita ja liikkeenjohtoa johtamaan ihmisten toimintaa paremmin, asiakastieto-alustan rooli on toimia kolmansien järjestelmien ja markkinointitoimenpiteiden työnjohtajana.

CRM:stä poiketen CDP:n tiedot päivittyvät millisekunneissa ja näin ollen se soveltuu mainiosti toisten järjestelmien ohjaamiseen ja datan rikastamiseen.

”CRM:stä poiketen CDP:n tiedot päivittyvät millisekunneissa ja näin ollen se soveltuu mainiosti toisten järjestelmien ohjaamiseen ja datan rikastamiseen.”

Toisin kuin CRM:ssä, asiakastieto-alustalle ei lähtökohtaisesti kirjata myyntisoittoja tai palvelutikettejä. Se ei myöskään ole seurantaväline myyjien aktiivisuuden, myyntifunnelin tai asiakaspalvelun kuormituksen seurantaan. CDP sen sijaan kerää yhteen dataa eri lähteistä ja tuottaa kattavia raportteja muun muassa erilaisten asiakassegmenttien analyysiin, asiakaspolkujen kehittämiseen ja markkinoinnin optimointiin.

Olisiko CDP:stä hyötyä sinun yrityksellesi?

Onko yritykselläsi iso joukko asiakkaita, tuotteita, palveluja ja kosketuspisteitä asiakkaisiin? 

Pyöriikö taustalla erinäisiä ERP-, POS-, MA- ja CRM-järjestelmiä, joihin pitäisi saada kivuttomasti integraatio rakennettua? Teetkö markkinointia monikanavaisesti sähköposteilla, tekstareilla, display-mainonnalla ja kirjepostilla?

Jos edellä esitetyt kysymykset kohtaavat liiketoimintasi kanssa, todennäköisesti CDP:stä olisi sinulle iso apu. CDP on erinomainen työkalu kuluttajaliiketoiminnassa, jossa dataa kertyy monesta lähteestä jatkuvasti ja sitä tulisi voida hyödyntää reaaliajassa.

B2B-liiketoimintaan CDP ei sovellu yhtä hyvin, sillä esimerkiksi yrityshierarkian ja asiakkuuskohtaisten erityispiirteiden huomiointi on sille hankalaa.

Kiinnostuitko CDP:n mahdollisuuksista? Biit auttaa mielellään tunnistamaan, olisiko se sopiva työkalu yrityksellesi. Mikäli sille on tarve, autamme asentamaan Salesforce CDP:n (Customer 360) avaimet käteen periaatteella ja luomaan kyvykkyydet sen hyödyntämiseksi. Ota yhteyttä ja katsotaan voimmeko olla avuksi!

Monissa yrityksissä kipuillaan vuosienkin käytön jälkeen sen kanssa, että myynnin CRM-järjestelmän tiedot eivät ole oikeastaan koskaan ajan tasalla eikä myyntihenkilöstö käydä järjestelmää myynnin tukena. Kuulostaa varmaan tutulta -–eikö totta? Käyn nyt läpi omien kokemusteni pohjalta syitä siihen, miksi tällaiseen tilanteeseen ollaan päädytty ja miten tilanteen voi korjata.  

Myynnin CRM-järjestelmän hyödyntämisestä kertova Harri

Miksi tiedot eivät ole ajan tasalla myynnin CRM-järjestelmässä?  

Kannattaa oikeastaan pohtia hieman tarkemmin sitä, miksi tiedot eivät ole ajan tasalla. Helposti syyttävää sormea voi osoittaa myyjien suuntaan. Heidänhän kuuluisi huolehtia siitä, että tiedot ovat kunnossa. Valitettavasti se ei useinkaan ole koko totuus.

CRM-järjestelmä on saatettu ottaa käyttöön vaikka 15 vuotta sitten, eikä sille ole ehkä käyttöönoton jälkeen tehty mitään. Pahimmillaan järjestelmä ei enää vastaa lainkaan niitä prosesseja, joiden avulla kauppaa saadaan aikaan. Ei siis ole ihme, että tiedot eivät ole ajan tasalla, sillä tietojen syöttäminen järjestelmään on tällaisessa tilanteessa lähestulkoon ajanhukkaa.

Toinen varsin tyypillinen hankaluuksia aiheuttava tilanne on se, ettei myynnin CRM:lle ole koskaan yrityksessä kunnolla lanseerattu selkeää toimintamallia tai ns. minimipelisääntöjä. Aktiviteetteja ei ole tapana merkitä järjestelmään, tapaamismuistioita ei kirjata ylös eikä tulevia toimenpiteitä muuteta näkyviksi CRM:ään – vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. 

”Valitettavan usein vastaus on, että järjestelmä koetaan pelkästään johdon raportointivälineeksi.”

Usein siihen merkittävimpään tekijään puutteellisten tietojen taustalla päästään kysymällä suoraan myyjältä, mitä mieltä hän on yrityksen CRM-järjestelmästä. Valitettavan usein vastaus on, että järjestelmä koetaan pelkästään johdon raportointivälineeksi. Ei siis ole oikeastaan ihme, ettei järjestelmästä löydy ajantasaista tietoa, sillä myyjille järjestelmä on usein vain pakollinen paha.

Kuinka CRM-järjestelmästä tehdään hyödyllinen työkalu, jota aktiivisesti käyttämällä myyjät pääsevät parempiin tuloksiin? Aiheesta lisää 10 oppituntia onnistuneeseen CRM-käyttöönottoon -oppaassa.

Kuinka korjata tilanne? 

Olen urani aikana myyjiä johtaessani kokeillut monenlaisia eri keinoja saada CRM:n tiedot ajantasaisiksi. Jaan tässä muutamia, joita soveltamalla tilannetta saadaan varmasti helpotettua.

Kipuilin eräässä yrityksessä myyntijohtajana virheellisten tai puutteellisten CRM tietojen kanssa. Toimitusjohtajamme totesi minulle, että ei tilanteessa ollut kyse mistään muusta kuin johtamisesta.

Hänen mielestään minulla oli johtamisongelma, kun järjestelmästä ei löytynyt ajantasaisia tietoja. Toimitusjohtajan toteamus kuulosti varsin suoraviivaiselta ja pysäytti minut ajattelemaan. Tosiaan, minusta ja minun toimenpiteistäni tilanteen ratkaiseminen oli lopulta kiinni.

Ajattelin, että äänen volyymiä lisäämällä  tilannetta ei varmasti ratkaista, joten päätin sen sijaan keskittyä siihen miksi, miten ja mihin tarkoitukseen järjestelmää ylipäätään käytetään. 

Käynnistin toimintamallin, jossa aina asiakkaasta keskustellessamme avasimme aivan ensimmäiseksi CRM:n asiakasnäkymän. Nykyasiakkaisiin liittyvän tiedon laatu parani nopeasti merkittävästi. 

”Suunnittelimme CRM:n yhdessä sellaiseksi, että se palvelisi myyjään mahdollisimman hyvin, eikä sisältäisi yhtään turhaa kenttää.”

Saman muutoksen yhteydessä poistimme myyjien näkymästä kaiken turhan. Suunnittelimme myynnin CRM:n yhdessä sellaiseksi, että se palvelisi myyjään mahdollisimman hyvin, eikä sisältäisi yhtään turhaa kenttää – tai “nice to know” -tyyppistä tietoa. Vain olennainen tieto ja helposti saataville – se oli yhteinen tavoitteemme. Samassa yhteydessä päädyimme korjaamaan myyntiprosessejamme. Tyytyväisyys järjestelmään lisääntyi merkittävästi – ja parempi tieto sen myötä.

Muutimme myös raportointia ja palaverikäytäntöjä sellaisiksi, ettei Excel-taulukoita avattu enää lainkaan. Kaikki tilanteet katsottiin myyntikokouksissa CRM:stä ja myyjät kävivät kokouksissa omaa tilannettaan läpi järjestelmästä. Oli varsin luonnollista, että kukaan ei halunnut esitellä tilanteitaan väärän tai puutteellisen tiedon varassa. Tiedon laatu ja ajantasaisuus paranivat jälleen selvästi.

Kävimme samalla läpi esimerkiksi sitä, kuinka kaupan tekeminen on kuin kaksivaiheinen raketti. Ensin tehdään kauppa ja sitten voitettu kauppa syineen merkitään CRM-järjestelmään. Vasta merkitsemisen jälkeen kauppa lasketaan voitetuksi. Näin tietojen ajantasaisuus parani taas selvästi.

Ennustaminen ja raportointi avainasemassa

Otimme käyttöön toimintamallin, jossa tulevaa kauppaa-  ja lopulta laskutusta ennustettiin aina johtoryhmässä asti CRM:stä löytyvän tiedon avulla.

Kommunikoin tästä muutoksesta myös myynnille, jotta kaikki tietäisivät järjestelmästä löytyvän tiedon merkityksen.  Kaikki ymmärsivät heti, että tulevan ennustaminen on mahdotonta puutteellisen tai virheellisen tiedon pohjalta.

Kummallisesti myyntimahdollisuuksien todennäköisyydet, kauppojen arvot ja päätöksentekopäivät alkoivat napsua kohdilleen, eikä pipelineen enää tuotu juurikaan sellaisia tapauksia, joiden voittamiseen ei todellisuudessa ollut mitään mahdollisuuksia. Epämääräinen, kuukausista toisiin liikkuva, päättämättömien tapausten aalto, poistui myös miellyttävästi.

Helpotin myyjien tilannetta muuttamalla myös CRM järjestelmän raportointia. Eli kaikki sellaiset myyntimahdollisuudet, joissa esimerkiksi tarjouksen jättämisestä oli kulunut yli kaksi viikkoa, nousivat automaattisesti raporteille keskustelua ja toimenpiteitä varten.

Samoin raporteille nousivat kaikki mahdollisuudet, joiden myyntisyklin pituus ylitti keskimääräisen myyntisyklimme pituuden. Tämä sai aikaa selvästi lisää tarkkuutta asiakastyöhön ja tiedot paranivat taas piirun verran.

Onko CRM-järjestelmäsi rakennettu sinua varten? Tutustu hälytysmerkkeihin, joista tunnistat, ettei järjestelmäsi toimi niin kuin sen pitäisi toimia.

Paluu lähtöpisteeseen – miten CRM myynnin työkaluja voi auttaa myyjää?

Kuten alussa totesin, niin yhtä syytä  myynnin CRM-järjestelmän vähäiseen käyttöasteeseen ja heikkoon tai puutteelliseen tietoon  on harvoin löydettävissä – edes peiliin katsomalla.  Tärkein yksittäinen muutos oli CRM:n merkityksen korostaminen myynnin ja ennustamisen välineenä. Toki toimintamallin muutos,  turhien asioiden poistaminen ja paremmat raportointikäytännöt auttoivat. 

Kokemukseni mukaan myyntiin on ohjautunut usein varsin fiksuja ihmisiä – kyllä he ymmärtävät, että järjestelmä on heitä varten eivätkä he järjestelmää varten. On selvää, että mikäli  järjestelmään ei merkitä esimerkiksi tulevia toimenpiteitä, ei myyjän tehtävälistoille nouse lainkaan vaadittavia toimenpiteitä – ja asiakastilanteet näyttävät kuolleilta. Ei sellaista kukaan myyjä halua. 

Yrityksen on vain pidettävä huolta siitä, että järjestelmä toimii oikein ja sitä osataan käyttää oikein. Minimipelisäännöt on myös oltava olemassa.

Harjoittelimme näitä toimintamallien muutoksia paljon. Huomasimme Salesforcea käyttäessämme, että esimerkiksi Einsteinin analytiikka alkoi ennustaa kauppojen voittomahdollisuuksia todella tarkasti, kun se sai analysoitavakseen enemmän dataa.

Pääsimme harjoittelun myötä tilanteeseen, jossa minun ei myyntijohtajana tarvinnut enää sunnuntaisin lähetellä myyjille kyselyjä siitä, miksi järjestelmät tiedot eivät olleet ajan tasalla. Lopulta pysyvän muutoksen aikaansaaminen vaati kaikilta ainoastaan pieniä, mutta tärkeitä muutoksia ajatteluun ja tekemiseen. Olimme kuitenkin ottaneet isoja askelia kohti ammattimaisempaa myyntikulttuuria.

Salesforce CRM-järjestelmä myynnin tehokäyttöön yhteistyössä Biitin kanssa

Myynnin työkaluna CRM-järjestelmä on parhaimmillaan, kun kaikki tarvitut myyntiprosessit on tarkasti määritelty ja asetettu Salesforce CRM-järjestelmään. Näin järjestelmä tuottaa dataa, joka auttaa edistämään myyntiä, helpottaa myyjien työtä ja tekee myynnistä ja avainasiakkuuksien hallinnoinnista järjestelmällisempää.

Biit on Suomen ensimmäinen virallinen Salesforce-kumppani. Olemme auttaneet useita eri kokoisia yrityksiä eri toimialoilta ottamaan Salesforcesta kaikki hyödyt irti myynnin työkaluna. Jos sinäkin haluat tehostaa myynnin CRM-järjestelmän käyttöä myyjien työn tukena, lue lisää myynnille suunnatusta Salesforce-konsultoinnista tai lataa alla oleva opas.

Mikä on CRM-järjestelmä? Kysymys kuulostaa yksinkertaiselta, mutta usein ihmiset vastaavat kysymykseen hyvin eri tavoin. Mistä se voisi johtua?

“Mitä tarkoitat CRM-järjestelmällä?”

Tämä on usein yksi ensimmäisistä kysymyksistä, joita kysyn uudelta asiakkaalta. Joskus kysymys herättää kuulijakunnassa hilpeyttä ja huvittuneisuutta. Eikö juuri minun kuuluisi Salesforce-konsulttina kertoa asiakkaille näistä asioista?

CRM (Customer Relationship Management) määritellään virallisesti asiakkuudenhallinnaksi eli tavaksi hoitaa ja johtaa asiakassuhteita. CRM-järjestelmällä puolestaan tarkoitetaan järjestelmää, joka on suunniteltu asiakkuudenhallinnan työkaluksi.

CRM-järjestelmä on asiakkuuksien parissa työskenteleville samanlainen työkalu kuin esimerkiksi tietokone tietotyöläiselle tai tekstinkäsittelyohjelma kirjoittajalle. Sen tarkoitus on auttaa tekemään asioita helpommin, nopeammin ja ennen kaikkea järjestelmällisemmin. 

Yksinkertaista, eikö totta?

CRM – rakkaalla lapsella vain yksi nimi, mutta monta merkitystä

Vaikka rakkaalla lapsella on vain yksi nimi, niin merkityksiä on silti lukuisia.

Usein kun pääsemme hetkellisestä huvittuneisuudesta yli ja alamme asiakkaan kanssa keskustella CRM-järjestelmästä, huomaamme tarkoittavamme eri asioita. Yhdelle CRM-järjestelmä tarkoittaa asiakasrekisteriä, kun taas jollekin toiselle järjestelmä saattaa tarkoittaa 360 asteen näkymää asiakkuuksiin. Yhdelle CRM-järjestelmä on välttämätön paha, toiselle korvaamaton työväline.

”Kun pääsemme huvittuneisuudesta yli ja alamme keskustella CRM-järjestelmästä, huomaamme tarkoittavamamme eri asioita.”

Palataanpa takaisin perusasioihin. Jos CRM-järjestelmän määritelmä on hyvin yksinkertainen, niin miksi se saa eri ihmisten mielissä niin erilaisia merkityksiä?

Syitä on ainakin kolme:

Asiakasrekisteri vai 360 asteen asiakasnäkymä?

Yksi merkittävä syy piilee CRM-järjestelmien historiassa. Alkujaan CRM-järjestelmät toimivat ainoastaan asiakkaiden yhteystietoluetteloina. Tämä historiallinen painolasti näkyy yhä edelleen tänä päivänä, vaikka järjestelmät ovat kehittyneet valtavasti.

Aiemmin teettämämme tutkimuksen mukaan suosituin työkalu myynnin johtamiseen Suomessa on edelleen Excel, joka muistuttaa varhaisimpia CRM-järjestelmiä siinä mielessä, että sen toiminnallisuudet rajoittuvat asiakastiedon kirjaamiseen.

Toinen merkittävä syy sille, miksi CRM-järjestelmä saa niin monenlaisia merkityksiä, liittyy sen varsinaiseen käyttöön. Olen ollut mukana palavereissa, joissa yksi tarkoittaa CRM:llä 360 asteen näkymää asiakkuuksiin ja toinen puhuu asiakasrekisteristä. Kyse on usein siitä, minkälaista järjestelmää kukakin on tottunut käyttämään.

”Olen ollut mukana palavereissa, joissa yksi tarkoittaa CRM:llä 360 asteen näkymää asiakkuuksiin ja toinen puhuu asiakasrekisteristä.”

Varsin usein yrityksen käytössä olevaan CRM-järjestelmään on kuvattu vain uusmyynnin myyntisuppilo ja myyntimahdollisuuksien hallintaprosessi. Tällainen yrityksen omiin tarpeisiin räätälöimätön järjestelmä saattaa hoitaa uusasiakashankinnan prospektoinnista kaupantekoon välttävästi, mutta sopii huonosti muihin myyntiprosesseihin, kuten erilaisten asiakkuuksien hallintaan.

Kolmas syy on CRM-järjestelmien kirjavuudessa. Yksinkertaisimmat CRM-järjestelmät muistuttavat asiakasrekisterejä, kun taas kehittyneimmät järjestelmät tukevat yrityksen kaikkia toimintoja aina asiakaspalvelusta markkinoinnin automaation kautta toiminnanohjaukseen.

Yksinkertaisimmillaan CRM-järjestelmällä voidaan siis tarkoittaa asiakasrekisteriä, mutta parhaimmillaan sillä viitataan järjestelmään, jota yrityksen kaikki eri toiminnot voivat hyödyntää. Kun CRM-järjestelmä räätälöidään vastaamaan yrityksen omiin tarpeisiin, se mahdollistaa datalla johtamisen mutuilun sijaan.

Mihin CRM-järjestelmää tarvitaan? Eikö Excel riitä?

Mihin CRM-järjestelmää tarvitaan? Jos suosituin työkalu myynnin johtamiseen on edelleen Excel, niin eikö se riitä myös asiakkuudenhallintajärjestelmäksi?

Jos tavoitteena on ainoastaan kirjata asiakastietoja ylös, niin Excel saattaa olla riittävä työkalu, mutta jos rimaa nostetaan polven korkeudelta edes lantion korkeudelle, niin tarvitaan parempia työkaluja.

”Jos rima nostetaan polven korkeudelta edes lantion korkeudelle, niin tarvitaan Exceliä parempia työkaluja.”

Tunnen myynnin maailmaa parhaiten, joten käyn lyhyesti läpi yhden käytännön esimerkin myynnin johtamisesta. Jos lähdetään perustoiminnallisuuksista ja unohdetaan kaikki hienoudet, niin minusta järjestelmän tärkein tehtävä on kuvata todelliset myyntiprosessit, jotta asioita päästään tekemään järjestelmällisesti ja mitattavasti.

Mikäli jokainen myyjä sooloilee, noudattelee omia päänsisäisiä myyntiprosessejaan ja keksii omia luovia tapojaan hyödyntää järjestelmiä, on myynnin tavoitteellinen johtaminen erittäin haastavaa.

Ajatellaan käytännön tilannetta, jossa myyntijohtajalla on kaksi myyjää, joista Matti Myyjä jäi myyntitavoitteestaan viime vuonna 100 000 euroa ja Minna Myyjätär puolestaan ylitti tavoitteensa 100 000 eurolla. Mitä muuta johtaja voi ilman tarkempaa dataa tehdä kuin käskeä Mattia myymään enemmän ja lyödä Minnalle bonukset kouraan kehujen kera?

Parhaassa tapauksessa myyjä kokee, että järjestelmä ohjaa häntä tekemään oikeat asiat oikeassa järjestyksessä ja tarjoaa myös työkalut itse toteutukseen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että järjestelmään tulee olla kuvattuna monta erilaista myyntiprosessia riippuen asiakkuuden ja myyntikanavan laadusta.

Oikeilla prosesseilla ja niitä kuvaavilla mittaristoilla toimintaa pystytään ohjaamaan sekä tarvittaessa muuttamaan ilman, että täytyy turvautua siihen surullisenkuuluisaan mutu-tuntumaan. Jos myynnin arki on jotain aivan muuta kuin mitä järjestelmään on kuvattu, niin koko järjestelmä jää pilven reunalle odottamaan.