Salesforce-integraatiot

Kuinka helppoa olisikaan, jos organisaatiolla olisi käytössään vain yksi järjestelmä? Todellisuudessa organisaatioilta löytyy useita erilaisia järjestelmiä eri käyttötarkoituksiin. Lisäksi järjestelmät eivät aina ymmärrä toisiaan.

Integraatioiden avulla kaikki nämä eri kieltä puhuvat ja eri aikakausilta peräisin olevat järjestelmät saadaan keskustelemaan keskenään, jolloin tietoja ei tarvitse kirjata moneen kertaan, kaivella eri järjestelmistä tai siirrellä järjestelmistä toisiin.

Integraatioiden avulla voidaan pidentää vanhojen järjestelmien elinkaarta ja automatisoida erilaisia prosesseja sekä vapauttaa samalla työntekijöiden aikaa rutiineilta tuottavaan työhön. Integraatioiden avulla voidaan myös varmistaa, ettei ajan hammas pääse nakertamaan datan laatua.

Salesforce tarjoaa jo itsessään monipuoliset integraatiomahdollisuudet ja runsaasti valmiita rajapintatoteutuksia eli connectoreita, mutta joissain tilanteissa järjestelmien välille pitää rakentaa kustomoitu integraatio. Meillä on runsaasti kokemusta sekä valmiiden ratkaisujen hyödyntämisestä että kustomoitujen integraatioiden rakentamisesta. Point-to-point, REST ja SOAP – kaikki toteutusvaihtoehdot kuuluvat repertuaariimme.

Kuinka voimme auttaa?

Haluatko saada eri järjestelmät toimimaan saumattomasti keskenään?

Me voimme auttaa integraatioiden toteuttamisessa.

Mulesoft

Mulesoft on Salesforcen omistama pilvipohjainen integraatioalusta, josta löytyy monipuoliset valmiit rajapintatoteutukset, eli connectorit, joita hyödyntämällä voidaan rakentaa nopeasti integraatioita yleisiin järjestelmiin, kuten esimerkiksi ERP-järjestelmiin.

Heroku

Heroku on sovelluskehitysalusta, jonka päälle voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja monipuolisesti erilaisia integraatioratkaisuja low code -periaatteella.

Legacy-järjestelmät

Organisaatioilla on usein käytössä vanhoja järjestelmiä, joiden ylläpitäminen on haasteellista. Näiden Legacy-järjestelmien osaajia on hankalaa löytää, mutta kynnys pitkään palvelleen järjestelmän korvaamiseen voi myös olla korkea. Monesti ainoa keino saada uudet järjestelmät keskustelemaan Legacy-järjestelmien kanssa on rakentaa niiden välille kustomoitu integraatio.

Integraatioiden tyypillisimmät haasteet

Integraatiot aiheuttavat monesti muun muassa seuraavanlaisia haasteita.

Integraatioiden rakentaminen on kallista.

Mielikuva integraatioiden kalliista hintalapusta on osittain oikea, mutta nykyaikaisten integraatioalustojen ja valmiiden ratkaisujen hyödyntäminen on nopeuttanut ja helpottanut integraatioiden rakentamista merkittävästi.

Kokonaisuuden ymmärtäminen jää usein liian vähälle huomiolle.

Ideaalitilanteessa yrityksellä olisi oma IT-arkkitehti, joka tuntisi yrityksen tietoteknisten ratkaisujen muodostaman kokonaisuuden ja osaisi arvioida, milloin ja miten integraatiot kannattaa toteuttaa. Näin ei useinkaan ole, joten yrityksen kannattaa varmistaa, että teknologiakumppanilta löytyy tarvittavaa arkkitehtuuriosaamista kokonaisuuden tarkasteluun.

Data on pirstaloitunut eri järjestelmiin, jolloin sen hyödyntäminen on haastavaa.

Integraatioiden avulla kaikki liiketoiminnan kannalta kriittinen Master Data saadaan jaettua yhdestä järjestelmästä kaikkiin muihin järjestelmiin vaivattomasti. Tällöin esimerkiksi kaikki asiakastieto voi olla Salesforcessa, mutta samalla kuitenkin muiden järjestelmien käytettävissä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kannattaako integraatioita toteuttaa?

Integraatio kannattaa toteuttaa silloin, jos se helpottaa merkittävästi jotain liiketoimintaprosessia. Jos esimerkiksi aiemmin samat tiedot on pitänyt kirjata manuaalisesti useampaan eri järjestelmään, niin integraation avulla voidaan säästää merkittävästi työtunteja turhalta työltä.

Meillä on käytössä vanhoja järjestelmiä. Pystyykö niiden ja Salesforcen välille rakentaa integraatioita?

Pystyy varmasti. Äärimmäisen harvoin törmäämme tilanteeseen, ettei integraatiota voisi syystä tai toisesta rakentaa. Kunhan pääsemme kurkistamaan konepellin alle, niin osaamme arvioida, miten integraatiot kannattaa toteuttaa.

Ota yhteyttä

Haluatko varmistaa, että kaikki käyttämäsi järjestelmät toimivat kitkattomasti yhdessä?