Palvelumuotoilu ja Salesforce

Paraskaan järjestelmä, palvelu tai sovellus ei voi täyttää sille asetettuja tavoitteita, jos sen käyttöaste jää matalaksi heikon käytettävyyden takia.

Palvelumuotoilun keinoin varmistetaan, että järjestelmän loppukäyttäjät, olivat he sitten organisaation omia työntekijöitä tai asiakkaita, kokevat palvelun käyttämisen mielekkääksi, helpoksi ja hyödylliseksi.

Oletko joskus törmännyt tuotteeseen tai palveluun, joka on yllättänyt sinut toimivuudellaan?

Yhteistä kaikkein parhaiten toimiville ratkaisuille on se, että ne ovat syntyneet huolellisen suunnittelun pohjalta. Ne on luotu käyttäjiä varten.

Miksi emme soveltaisi samaa lähestymistapaa myös järjestelmien kehittämiseen?

Palvelumuotoilussa huomio kiinnitetään teknisen toteutuksen lisäksi käytettävyyteen ja ulkoasuun. Tavoitteena on tehdä käyttökokemuksesta mahdollisimman miellyttävä.

Kuinka voimme auttaa?

Haluatko nostaa Salesforce-järjestelmän käyttöastetta ja tarjota samalla käyttäjille mahdollisimman sujuvia käyttökokemuksia?

Lähde kanssamme hyödyntämään palvelumuotoilun metodeja.

Service Design

Palvelumuotoilu on ajattelutapa ja työkalupaketti, joka mahdollistaa palveluiden kehittämisen pelkän teknisen toteutuksen sijaan ihmis- ja käyttäjälähtöisesti. Kulutuksen siirtyminen yhä enemmän fyysisistä tuotteista palveluihin on tehnyt palvelumuotoilusta menetelmän, joka on vuosi vuodelta merkityksellisempi.

Design Sprint

Design Sprintin tavoitteena on ratkaista jokin liiketoiminnan haaste nopeutetulla aikataululla. Design Sprintin ajatuksena on rakentaa työpajatyyppisesti työskennellen toimiva prototyyppi yhteistyössä yrityksen avainhenkilöiden, asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa.

Service Blueprint

Service Blueprint on helposti ymmärrettävään muotoon piirretty kuva yrityksen palvelukokonaisuudesta käsittäen esimerkiksi IT-arkkitehtuurin ja koko asiakaspolun. Service Blueprintin avulla voidaan kuvata tarkasti se, miten yritys näyttäytyy asiakkaalle polun eri vaiheissa sekä kaikki taustalla pyörivät asiat, kuten tietotekniset ratkaisut.

Palvelumuotoilun merkittävimmät hyödyt

Palvelumuotoilun metodien hyödyntämisestä järjestelmäkehityksessä on monenlaista hyötyä. Tässä hyödyistä merkittävimmät.

Säästää rahaa

Palvelumuotoilussa tuotteen, palvelun tai sovelluksen käyttökelpoisuutta arvioidaan kriittisesti jo aikaisessa vaiheessa, jolloin kehitystyössä voidaan keskittyä niihin seikkoihin, jotka tuottavat lisäarvoa ja joille on selkeää kysyntää.

Pienentää riskejä

Kun kehitystyötä tehdään loppukäyttäjiä ja asiakkaita ajatellen, todennäköisyys epäonnistumiselle on häviävän pieni. Palvelumuotoilu erottaa kehitysideoiden osalta jyvät akanoista sekä varmistaa, että lopputulos on muidenkin kuin suunnittelijoiden mieleen.

Rakentaa käyttäjäarvoa

Palvelumuotoilu nostaa loppukäyttäjän jalustalle, jolloin tavoitteena on luoda sellaisia palveluita, jotka luovat käyttäjille lisäarvoa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten palvelumuotoilu liittyy Salesforceen ja CRM-järjestelmiin?

Salesforcen hyödyntämisessä on lopulta kyse ihmisten käyttäytymisestä. Salesforce on palvelu siinä missä esimerkiksi Netflix tai HSL-mobiilisovellus. Sen käyttöaste riippuu siitä, kuinka paljon lisäarvoa loppukäyttäjät kokevat sen käyttämisestä saavansa. Palvelumuotoilun keinoin varmistetaan, että Salesforce-ratkaisut tuottavat työntekijöille, asiakkaille ja muille sidosryhmille mahdollisimman paljon lisäarvoa.

Tarvitseeko minun ostaa erikseen palvelumuotoiluosaamista Salesforce-projekteihin?

Käytämme palvelumuotoilun metodeja, kuten Service Blueprintiä ja Design Sprintiä kaikissa asiakasprojekteissamme, eli sitä osaamista ei tarvitse erikseen hankkia tai ostaa lisäpalveluna. Yksi meidän ehdottomista vahvuuksistamme onkin bisnesymmärryksen, teknisen osaamisen ja käyttäjälähtöisyyden yhdistäminen.

Ota yhteyttä

Haluatko varmistaa, että järjestelmäsi käyttäminen on intuitiivista, helppoa ja hyödyllistä?