Kannattavaa kasvua markkinoinnin avulla

Markkinoinnin työkalupakki on täynnä erilaisia työkaluja, mutta mihin markkinoinnissa tulisi keskittyä? Kuinka markkinointia kannattaa kehittää, jotta se saadaan tukemaan koko yrityksen kasvua sekä tuottamaan entistä tyytyväisempiä asiakkaita?

Markkinointia voidaan tarkastella maturiteetin käsitteen kautta.

Esittelemme tässä kolme maturiteettitasoa, joista kolmatta voidaan kutsua strategiseksi markkinoinniksi.

Kampanjavetoinen markkinointi

Markkinointia tehdään kampanjavetoisesti. Myynti ja markkinointi tekevät hieman yhteistyötä.  Markkinoinnin automaatiota hyödynnetään muutamilla yksinkertaisilla tavoilla, kuten esimerkiksi uutiskirjetilauksissa ja liidien käsittelyssä. Seuranta keskittyy lyhyen aikavälin operatiivisiin mittareihin, tyypillisesti esimerkiksi liidien määrään.

Asiakaslähtöinen markkinointi

Markkinointia tehdään asiakaslähtöisesti. Myynti ja markkinointi suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä automatisoituja toimenpiteitä asiakkaan elinkaaren eri vaiheisiin. Käytössä on rikastettuja kohderyhmiä ja käyttäytymislähtöistä segmentointia. Toimenpiteiden tuottavuutta mitataan ja optimoidaan jatkuvasti.

Strateginen markkinointi

Markkinointi on erottamaton osa kaikkea asiakasviestintää ja asiakastyötä. Kaikki asiakastyötä tekevät työskentelevät saumattomasti yhdessä erinomaisten asiakaskokemusten tuottamiseksi. Markkinointia toteutetaan personoidusti, omnikanavaisesti ja skaalautuvasti koko asiakkaan elinkaaren aikana. Asiakasviestintää optimoidaan eri asiakaspersoonille. Fokus on asiakkuuden elinkaaren arvossa ja pitkän aikavälin arvon tuottamisessa.

Markkinoinnin automaatio

Kova kiire? Liikaa asioita työpöydällä? Automaatio auttaa tehostamaan työskentelyä merkittävästi.

Markkinoinnin työkalupakista löytyy lukematon määrä erilaisia työkaluja blogeista videoihin ja tapahtumista asiakastarinoihin. Mahdollisuuksia on miltei rajattomasti, mutta resursseja rajallisesti.

Tämän hankalan yhtälön ratkaisemisessa markkinoinnin automaatiolla on merkittävä rooli.

Markkinoinnin automaatio on tehokas tapa automatisoida toistuvia rutiineja, hoitaa asiakasviestintää personoidusti ja luokitella liidejä ilman manuaalista työtä. Yksinkertaisuudessaan se lisää markkinoinnin tehokkuutta merkittävästi.

Siivitä yrityksesi parempiin
tuloksiin markkinoinnin avulla

Haluatko saavuttaa markkinoinnin avulla parempia tuloksia, hyödyntää monipuolisesti teknologiaa ja automaatiota sekä osoittamaan markkinoinnin toimenpiteiden tulokset euromääräisesti?

Me autamme sinua kohti entistä parempia tuloksia.

Account Engagement (ent. Pardot)

Autamme sinua ottamaan nopeasti käyttöön Salesforcen Marketing Cloud Account Engagementin, joka tarjoaa tehokkaan työkalupakin markkinoinnin automaatioon sekä liidien tehokkaaseen käsittelyyn ja nurturointiin. Account Engagement on erityisesti B2B-myyntiä tekevien yritysten suosiossa, sillä sen vahvuudet on kompleksisessa myynnissä, jossa myyntisyklit ovat pitkiä ja päätöksentekoon osallistuu asiakkaan puolelta useita henkilöitä.

Marketing Cloud

Marketing Cloud on kokonaisvaltainen digitaalisen markkinoinnin ratkaisu, jonka avulla pystytään kuvaamaan ja rakentamaan ostajapolkuja sekä lähestymään asiakkaita yksilöidyillä viesteillä oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa. Marketing Cloud on usein B2C-yritysten valinta, sillä se sopii erityisen hyvin tilanteeseen, jossa yrityksellä on suuri määrä asiakkaita.

Data Cloud

Data Cloud on Salesforcen asiakastietoalusta eli Customer Data Platform (CDP), joka mahdollistaa lukuisista eri lähteistä kerättävän asiakasdatan yhdistämisen, datan reaaliaikaisen hyödyntämisen ja yhtenäisten asiakasprofiilien luomisen kaiken saatavilla olevan datan pohjalta. Data Cloud on ratkaisu silloin, kun tavoitteena on tuottaa ylivertaisia ja personoituja asiakaskokemuksia.

Markkinoinnin tyypillisimmät haasteet

Ratkomme muun muassa näitä haasteita asiakkaidemme kanssa säännöllisesti.

Markkinoinnin tuloksia on vaikea osoittaa.

Dataohjatussa markkinoinnissa kaikkien toimenpiteiden vaikutuksia voidaan tarkastella koko asiakaspolun ajalta aina liideistä kotiutuneisiin kaupppoihin.

Markkinoinnin tekeminen on silppuuntunut.

Kokonaisuuden johtaminen voi olla vaikeaa, kun markkinoinnilta odotetaan niin paljon erilaisia asioita. Autamme keskittymään olennaiseen.

Markkinointi ja muut funkiot ovat kaukana toisistaan.

Asiakastyötä tehdään yhä edelleen liikaa siiloissa. Kaiken asiakastyön tuominen samalle alustalle ja saman asiakasdatan äärelle auttaa ottamaan isoja harppauksia kohti saumatonta yhteispeliä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Luulin, että Salesforce on myynnin työkalu, mutta taipuuko se myös markkinoinnin tarpeisiin?

Salesforce kehitettiin alun alkaen myynnin tarpeisiin, mutta se on sittemmin laajentunut teknologia-alustaksi, jolla voidaan pyörittää yrityksen kaikkia toimintoja myynnistä ja markkinoinnista aina asiakaspalveluun saakka. Salesforcen Marketing Cloud on markkinoinnin työkalu, jolla voidaan kehittää asiakassuhteita, rakentaa brändiä ja tarjota asiakkaille yksilöllisiä viestejä. Account Engagement puolestaan on työkalu verkkosivuvierailijoiden tunnistamiseen sekä liidien tuottamiseen ja hoivaamiseen.

Käytämme Salesforcea jo myynnin puolella. Kannattaisiko meidän laajentaa käyttöä myös markkinointiin?

Ehdottomasti. Salesforcen käyttäminen myynnin ja markkinoinnin yhteisenä alustana tuo merkittäviä synergiaetuja, koska silloin sekä myynnillä että markkinoinnilla on pääsy saman tiedon äärelle. Samalla yhteisen alustan käyttöä säästää aikaa, sillä samoja tietoja ei tarvitse kirjata eri järjestelmiin tai siirrellä yhdestä järjestelmästä toiseen.

Ota yhteyttä

Markkinoinnin asiantuntijamme osaavat auttaa sinua kaikissa dataohjattuun markkinointiin ja markkinoinnin automaatioon liittyvissä asioissa.