Pakollisesta pahasta merkittäväksi kilpailueduksi

Voisiko kenttätyö tarkoittaa muutakin kuin teknistä palvelua, jolla ylläpidetään laitekantaa? Tarkastelemme kenttätyötä kolmen kypsyystason kautta.

Ensimmäisellä tasolla kenttätyö mielletään reaktiiviseksi palveluksi, jolloin asiakas voi tarvittaessa tilata huoltohenkilön paikalle. Palvelun tavoitteena on korjata ongelmat mahdollisimman nopeasti.

Toisella tasolla asiakkaalle tarjotaan ennakoivaa palvelua, kuten laitteiden vuosihuoltoa tai määräaikaisia tarkistuskäyntejä. Palvelun tavoitteena on pidentää laitteiden käyttöikää.

Kolmannella tasolla asiakkaalle tarjotaan ennustavaa palvelua, kuten mahdollisten ongelmien tunnistamista ja korjaamista jo ennen niiden ilmenemistä. Tällä tasolla kenttätyössä hyödynnetään modernia teknologiaa, kuten IoT:tä (Internet of Things) ja tekoälyä, joiden avulla ongelmiin voidaan puuttua jo ensimmäisten hälytysmerkkien ilmaannuttua. Tavoitteena on varmistaa asiakkaan katkeamaton toiminta sekä minimoida ongelmista aiheutuvat tuotantotappiot.

Tarjoa asiakkaillesi
ensiluokkaista palvelua

Jos haluat tuotteistaa kenttätyön, tarjota asiakkaillesi ensiluokkaista palvelua ja varmistaa asiakkaidesi katkeamattoman toiminnan, tarvitset modernit työkalut.

Me autamme sinua etenemään kohti kolmatta kypsyystasoa, jolloin kykenet tuottamaan asiakkaillesi merkittävää lisäarvoa ennustavalla palvelulla. Näin voit taata, että asiakkaan laitteet toimivat aina. Se on lupaus, josta moni on valmis maksamaan.

Siksi kenttätyö voi meistä olla pakollisen kuluerän sijaan merkittävä tulonlähde.

Salesforce Field Service

Field Service on Salesforcen ratkaisu kenttätyön tarpeisiin. Field Service tarjoaa modernit ja monipuoliset työkalut esimerkiksi työtilausten, aikataulujen ja liikkuvan työvoiman hallintaan.

Kenttätyön tyypillisimmät haasteet

Asiakkaamme painivat yleensä tällaisten haasteiden kanssa.

Paljon turhia asiakaskäyntejä ja missattuja mahdollisuuksia puutteellisen informaation takia

Kenttätyön tavoitteena pitää olla asioiden ratkaiseminen mahdollisimman nopeasti mahdollisimman pienellä vaivalla. Tämä on mahdollista silloin, kun kentällä on pääsy kaikkeen tarvittavaan informaatioon. Tämä informaatio voidaan hänelle tarjota Salesforcen avulla. Lisäksi asiakaskäyntien aikana myös voidaan tunnistaa asiakkaan tarpeita ja huomata lisämyyntimahdollisuuksia. Samaan aikaan myös myynti voidaan pitää tietoisena kaikista asiakkaalle tehdyistä huoltotoimenpiteistä.

Kenttätyössä on niin paljon liikkuvia osia, että kokonaisuuden hallitseminen on vaikeaa.

Kenttätyön johtaminen on toisinaan kuin shakin pelaamista, jolloin nappuloita pitäisi osata liikutella ennakoivasti. Työn johtaminen helpottuu merkittävästi, kun esimerkiksi reittien, työjärjestysten ja asioiden priorisoimisen suunnitteluun on käytettävissä tehokkaita työvälineitä ja automatisaatiota.

Laitteiden katkokset tulevat asiakkaille niin kalliiksi, että ongelmat pitää saada korjattua salamannopeasti.

Kenttätyöhön pätevät samat lainalaisuudet kuin asiakaspalveluun. Olet jo myöhässä siinä vaiheessa, kun asiakas on sinuun yhteydessä rikki menneen laitteen takia. Ennakoivan ja ennustavan kenttätyön tavoitteena on huomata ongelmat jo ennen kuin niistä aiheutuu päänvaivaa. Useimmiten laitteet eivät hajoa hetken mielijohteesta, vaan esimerkiksi IoT-sensorit kykenevät huomaamaan hälytysmerkit hyvissä ajoin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Voinko ottaa Salesforcen Service Cloudin käyttöön, vaikka meillä ei ole Salesforcea käytössä?

Salesforce-käyttöönotossa lähdetään usein liikkeelle myynnin tarpeista, jolloin ensimmäiseksi otetaan käyttöön Sales Cloud. Mikään ei kuitenkaan estä aloittamasta kenttähuollon tarpeista.

Haluaisin kehittää yrityksemme kenttätyöpuolta, mutta en tiedä mistä lähteä liikkeelle.

Yksittäisten prosessien hiomisen sijaan on tärkeää lähteä liikkeelle tavoitteista. Mitä kenttätyöllä pyritään tavoittelemaan? Halutaanko kenttätyöllä parantaa esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä vai tavoitellaanko sillä lisämyyntiä? Tavoitteen kirkastamisen jälkeen voidaan lähteä liikkeelle kokonaisuuden kehittämisestä. Tärkeintä on kehittää kenttätyötä läpinäkyvämmäksi niin, että johto ymmärtää, miten mikäkin vaikuttaa lopputulokseen.

Ota yhteyttä

Haluatko luoda kilpailukykyä erottautumalla kilpailijoista tarjoamalla asiakkaillesi ylivertaista palvelua?