Pardotin Automation rule vai Segmentation rule?

Pardotin automaatiosäännöt (Automation rule) ja segmentointisäännöt (Segmentation rule) ovat melko samanlaisia ja tämän takia aiheuttavat joskus epäselvyyttä. Tässä avattuna näiden ominaisuuksien tärkeimmät erot.

Automation rule ja Segmentation rule liittyvät Pardotin automaatio-ominaisuuksiin. Molempien lähtökohta on yksinkertainen: säännössä määritetään ensiksi tietyt kriteerit ja tämän jälkeen toimenpiteet, mitä tapahtuu näiden kriteerien täytyttyä.

Suurin ero liittyy siihen, miten sääntöjä ajetaan järjestelmässä: Automation rule on jatkuvasti päällä, Segmentation rule ajetaan vain kerran.

Automation rule on päällä jatkuvasti

Pardotin automation rule on päällä koko ajan: se etsii jatkuvasti tietokannasta määritetyt kriteerit täyttäviä prospekteja. Tähän sisältyvät myös ne prospektit, jotka ovat täyttäneet kriteerit jo aikaisemmin, eli Automation rule on niin sanotusti retroaktiivinen.

Automation rulea luotaessa on mahdollista valita, toistetaanko sääntö aina kriteerien täyttyessä vai vain kerran. Automation rule ei koskaan kuitenkaan poista tekemiään aktiviteetteja, vaikka säännöllä luodut kriteerit eivät enää täyttyisi tietyn prospektin kohdalla.

Esimerkki: Prospekti täyttää uutiskirjeen tilauslomakkeen yrityksen verkkosivuilla. Hänen pistemääräänsä kasvatetaan tämän seurauksena 10 pisteellä. Ero pistemäärän kasvattamiseen lomakkeella tehtynä on siinä, että lomakkeen kautta pistemäärä kasvaa joka kerta lomakkeen täytön jälkeen. Automation rulen avulla voidaan määritellä, että pistemäärä kasvaa vain kerran lomakkeen täytön jälkeen, eikä kasva enää, vaikka prospekti täyttäisi saman lomakkeen uudelleen.

Pardot automation rule

Toinen hyvä käyttötarkoitus Automation rulelle on lähettää sähköpostilla ilmoitus tietylle Pardotin käyttäjälle, kun prospektilla täyttyy ennalta sovittu pistemäärä ja mahdollisesti tehdä tästä liidi automaattisesti Salesforceen.

Segmentation rule ajetaan vain kerran

Pardotin segmentation rulen avulla luodaan sääntöjä, jotka ajetaan vain kerran. Sääntö etsii siis tietokannasta ne prospektit, jotka täyttävät sillä hetkellä määritetyt kriteerit ja tekee määritetyt toimenpiteet vain kerran.

Segmentation rule menee Pardotin jonoon ja kun se on ajettu, saa käyttäjä sähköpostiinsa ilmoituksen tästä. Segmentation rulea voidaan käyttää esimerkiksi listojen rakentamiseen tai prospektien viemiseen Salesforcen kampanjoihin.

Pardot segmentation rule

Esimerkki: Yrityksessä lähetetään asiakkaille kuukausittainen uutiskirje Pardotin kautta. Ennen uutiskirjeen lähettämistä ajetaan segmentation rule, jolla jokainen uutiskirjeen tilaaja lisätään Salesforcen kampanjaan statuksella “Sent”. Sähköpostin määrityksistä voidaan päivittää tämä status esimerkiksi muotoon “Read” asiakkaan avattua uutiskirjeen ja “Clicked” hänen klikattuaan uutiskirjeen linkkiä. Näin myyjät näkevät suoraan Salesforcesta, kuinka heidän asiakkaansa reagoivat lähetettyihin uutiskirjeisiin.

Eri työkalut eri tarkoituksiin

Segmentation rule ja Automation rule ovat siis hieman erilaisia työkaluja: jälkimmäinen on jatkuvasti päällä, ensimmäinen ajetaan vain kerran. Molemmilla voidaan kuitenkin rakentaa ehtojen ja ehtoryhmien avulla monimutkaisiakin kriteereitä.

Lisää ideoita Automation rulejen käytöstä voit lukea esimerkiksi tästä Pardotin blogissa julkaistusta tekstistä: 9 Creative Ways to Use Pardot Automation Rules.

Ota yhteyttä

Kaipaatko lisätietoja? Asiantuntijamme vastaavat mielellään sinun kysymyksiisi.