Kiinteistöjen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin ratkaisuja monipuolisesti tarjoava Muotolevy on viiden yhtiön muodostama perheyrityskonserni, joka muodostaa kokoluokkaansa monimuotoisemman kokonaisuuden. Jo vuodesta 1974 saakka toiminut Muotolevy on sellaisessa vaiheessa, jossa yritys tavoittelee kasvua ja kansainvälistymistä liiketoiminnan monipuolisella kehittämisellä ja tehostamisella.

Muotolevyn markkinointipäällikkönä työskentelevä Markus Merinen on ollut yrityksen palveluksessa jo vuosikymmenen ajan, joten hänellä on selkeä käsitys siitä, mistä yritys on tullut, missä se on tällä hetkellä ja mihin se on menossa.

– Skaalautuvuuden lisääminen on meille tärkein asia. Käymme tällä hetkellä läpi kaikkia meidän prosesseja ja toimintamalleja sekä mietimme, mitä kaikkea voisimme tehdä paremmin ja tehokkaammin. Jotta voimme kasvaa yrityksenä kannattavasti ja laajentaa toimintaamme kansainvälisesti, pitää kaikkea tekemistä pystyä skaalaamaan, Merinen kertoo.

Toimiva kumppaniportaali erottautumistekijänä

Muotolevy on käyttänyt Salesforcea jo vuodesta 2014 saakka. Aluksi yrityksellä oli käytössään vain Pardot markkinoinnin työkaluna, mutta sittemmin alustan käyttöä on laajennettu myös muihin tarkoituksiin, kuten myynnin kehittämiseen.

Yksi Muotolevyn liiketoiminnoista, Module, teki strategisen päätöksen kehittää kumppanitoimintaansa Salesforcen avulla. Projektin toteuttajaksi valikoitui Biit. 

Module otti Biitin avustuksella käyttöönsä Community Cloudiin (nykyinen Experience Cloud) rakennetun kumppaniportaalin, jolle asetettiin heti kovat tavoitteet.

”Module otti Biitin avustuksella käyttöönsä Community Cloudiin (nykyinen Experience Cloud) rakennetun kumppaniportaalin, jolle asetettiin heti kovat tavoitteet.”

– Module-myyntimme tapahtuu kumppaneiden kautta. Kilpailemme globaaleilla markkinoilla monia pelureita vastaan. Näillä kilpailluilla markkinoilla pelkillä tuotteilla erottautuminen on vuosi vuodelta haastavampaa, joten lähdimme miettimään erottautumista kumppaneiden näkökulmasta. Kuinka voisimme palvella heitä mahdollisimman hyvin? Koimme, että Salesforceen rakennettu kumppaniportaali voisi olla meille se erottautumistekijä.

Merinen kuvailee projektia erittäin onnistuneeksi.

– Tämä järjestelmähanke on ollut sujuvin, jossa olen koskaan ollut mukana. Homma lähti liikkeelle laadukkaasta Discovery-vaiheesta, josta edettiin meidän sisäisen jumpan kautta todella sukkelaan neljän viikon toteutusvaiheeseen. Koko projekti kesti kaikkiaan vain kahdeksan viikkoa.

Myös projektin tuloksiin Merinen kertoo olevansa tyytyväinen. Merisen mukaan he pystyvät nyt toimimaan kumppaneidensa suuntaan entistä aktiivisemmin sekä heillä on lisäksi parempi näkyvyys kumppaneiden toimintaan.

– Perinteisesti kumppaneilta saadaan tietoa ainoastaan tilauksista, mutta kumppaniportaalin avulla näkyvyys säilyy senkin jälkeen, kun esimerkiksi siirrämme liidin kumppanille.

”Perinteisesti kumppaneilta saadaan tietoa ainoastaan tilauksista, mutta kumppaniportaalin avulla näkyvyys säilyy senkin jälkeen, kun esimerkiksi siirrämme liidin kumppanille.”

Vaikka kumppaniportaali on ollut käytössä vasta muutamia kuukausia, niin Merisen mukaan se on lisännyt merkittävästi yhteistyötä yrityksen kumppaniverkoston kanssa.

Kumppaneilta saatu palautekin on ollut positiivista, vaikka heillä on käytössä omat järjestelmänsä. Liidituotanto toimii kuitenkin sellaisena porkkana, jota kumppaneiden on vaikea vastustaa.

– Tällainen toiminta on meille vielä tuoretta, mutta olemme jo saaneet kaikki tärkeimmät kumppanimme mukaan. Lisäksi palaute on ollut positiivista. Erityisen paljon kiitosta on tullut käyttöliittymästä.

Yhteistyö jatkuu pienkehityksen muodossa

Muotolevy on siinä mielessä tyypillinen Salesforcea käyttävä yritys, ettei heiltä löydy juurikaan Salesforce-osaamista omasta takaa. Merisen vastuulla on markkinoinnin lisäksi myös Salesforcen kehittäminen, mutta hän myöntää, ettei hänellä riitä aikaa tai osaamista jatkuvaan pienkehitykseen.

Siksi Muotolevy on ottanut alustan jatkuvan kehityksen kumppaniksi Biitin. Myös tähän yhteistyökuvioon Merinen on tyytyväinen.

– Jos miettii meidän Salesforce-kokonaisuutta, niin meillähän ei ole vahvaa sisäistä adminia, joka voisi huolehtia järjestelmän jatkuvasta ylläpidosta ja viilaamisesta. Biitin palvelumalli jatkuvasta pienkehityksestä on juuri sellainen, jota tarvitsemme.

Käytännössä Merisen tehtävänä on kerätä yrityksen sisältä kehitysehdotuksia järjestelmän viilaamisen. Nämä kehitysehdotukset käydään Biitin kanssa läpi kuukausittain, jolloin myös päätetään yhdessä, mitä asioita seuraavaksi edistetään. Merisen mielestä toimintamallin ehdoton vahvuus on joustavuus.

”Meidän tarpeet eivät ole sellaisia, että tarvitsisimme vahvaa omaa Salesforce-osaajaa. Näin me pystymme kehittämään omaa järjestelmäämme joustavasti aina tarpeen vaatiessa, mutta meidän ei tarvitse kuitenkaan sitoutua mihinkään.”

– Meidän tarpeet eivät ole sellaisia, että tarvitsisimme vahvaa omaa Salesforce-osaajaa. Näin me pystymme kehittämään omaa järjestelmäämme joustavasti aina tarpeen vaatiessa, mutta meidän ei tarvitse kuitenkaan sitoutua mihinkään. Jatkuva yhteydenpito ja sparrailu on kuitenkin erittäin hyödyllistä, koska saamme Biitin suunnalta ajatuksia, mitä asioita meidän kannattaisi miettiä.