Mitä myynnissä onnistuminen nykyisin edellyttää?

  • Läpinäkyvyyttä asiakkaisiin, eli 360 asteen asiakasnäkymää
  • Selkeitä prosesseja kaikkiin eri myyntitilanteisiin
  • Resurssien oikea-aikaista kohdentamista sinne, mistä kasvu on helpoiten saatavilla
  • Myyjien tuloksellista tekemistä ja johtamista datan avulla

Mihin asioihin myynnissä kannattaisi keskittyä?

Myynnin suurimpana haasteena on asiakkaiden vuosi
vuodelta kasvaviin odotuksiin vastaaminen.
Miten asiakkaita voidaan lähestyä oikeanlaisilla
viesteillä oikeaan aikaan oikeissa kanavissa?

Myynnissä onnistuminen edellyttää seuraavien haasteiden ratkaisemista:

Kuinka kasvattaa nykyisiä asiakkuuksia systemaattisesti?
Miten hankkia riittävästi uusia asiakkaita vaihtelevissa markkinatilanteissa?
Kuinka johtaa kaikkea tekemistä mutun sijaan datalla?
Kuinka valmentaa myyjiä yksilöllisesti kohti parempia tuloksia?

Voimme auttaa näiden haasteiden ratkaisemisessa.

Opas
Myynnin johtamiseen tiedolla
Opas
Avainasiakkuuksien johtamiseen
Opas
Myynnin dataohjattuun valmentamiseen
#Myyntitalkoot
11 bisnesvaikuttajan näkemyksiä myynnistä

Ota yhteyttä

Kokeneet myynnin ammattilaisemme osaavat auttaa sinua myynnin kehittämisessä.

Muut aiheet

Liikkeelle
Salesforcen kanssa

Markkinoinnin
kehittäminen

Salesforcen käytön
laajentaminen